“อายุน้อยหนี้ไม่น้อย” #ของมันต้องมี #รางวัลชีวิต #วัยรุ่นสร้างตัว