ตรวจเครดิตบูโรและเครดิตสกอริ่ง ได้ที่ไหนบ้าง?

ตรวจเครดิตบูโรและเครดิตสกอริ่ง…ได้ที่ไหนบ้าง

บริการศูนย์ตรวจเครดิตบูโร

กรุงเทพฯ และปริมณฑล  แบบรอรับได้เลย (ค่าบริการ 100 บาท) ภายใน 15 นาที 

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-16.30 น. (ใช้บัตรประชาชนของตนเอง)

1.ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระรามเก้า ชั้น 2 (โซนพลาซา) (อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT พระราม 9 และอยู่ด้านหลังห้างเซ็นทรัล พระราม 9) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.30 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์  * รายงานข้อมูลเครดิต (บุคคลธรรมดาและมอบอำนาจ) l เครดิตสกอริ่ง (บุคคลธรรมดาและ,มอบอำนาจ) l นิติบุคคล l นิติบุคคล (มอบอำนาจ) l ชาวต่างชาติ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น. (ใช้บัตรประชาชนของตนเอง)

2.ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง (ภายในสถานี) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์   *เฉพาะบุคคลธรรมดาของตนเองและมอบอำนาจ l เครดิตสกอริ่ง (บุคคลธรรมดา) l ชาวต่างชาติ

วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 9.00-18.00 น. (ใช้บัตรประชาชนของตนเอง)

3.ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ห้างเจ-เวนิว (นวนคร) ชั้น 1  วันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 9.00 – 15.00 น.  วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 18.00 น.   *เฉพาะบุคคลธรรมดาของตนเองและมอบอำนาจ l เครดิตสกอริ่ง (บุคคลธรรมดา) l ชาวต่างชาติ

– เครดิตบูโรให้ความสำคัญ เรื่อง “การป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19)  เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ ภายในศูนย์ตรวจเครดิตบูโรทุกแห่ง

 

ตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส)
รับรายงานทางอีเมล ได้ทันที

1.ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระรามเก้า ชั้น 2 (โซนพลาซา) (อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT พระราม 9 และอยู่ด้านหลังห้างเซ็นทรัล พระราม 9)
2.เครดิตบูโรคาเฟ่ อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 3 (BTS สถานีอารีย์ ทางออก 1)
3.ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ห้างเจ-เวนิว (นวนคร) ชั้น 1
4.สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (สถานีกลางบางซื่อ) (ด้านหลังเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ประตูทางเข้า 1 จุดติดตั้งนาฬิกาประจำสถานี หรือนาฬิกาหน้าปัดหมายเลข ๙)
5.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (สำนักงานใหญ่) อาคารเคเคพีทาวเวอร์ ชั้น 1 ใกล้ประตูทางเข้าอาคาร
6.อาคารสาธรนครทาวเวอร์ ชั้น 1 โซนตู้เอทีเอ็ม (BTS ช่องนนทรี ทางออก2)
7.ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย (อาคาร A) ชั้น 2 โถงต้อนรับเยื้องจุดสอบถาม

 

กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด แบบส่งรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) ทางอีเมล  

ได้ทันที

1.ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ   บริการตรวจรายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง 

2.ผ่านโมบายแอป “KKP Mobile” (ธนาคารเกียรตินาคินภัทร) บริการตรวจรายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง

 

ภายใน 24 ชั่วโมง (เป็นไปตามเงื่อนไขที่เครดิตบูโรกำหนด) 

3.ผ่านโมบายแอป “Krungthai NEXT” (ธนาคารกรุงไทย) บริการตรวจรายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง 

4.ผ่านโมบายแอป “MyMo” (ธนาคารออมสิน) บริการตรวจรายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง 

5.ผ่านเป๋าตังเปย์ บนแอปเป๋าตัง บริการตรวจรายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง  

6.ผ่านโมบายแอป “Flash Express” (Flash Money) บริการตรวจรายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง

 

ภายใน 3 วันทำการ

7.ผ่านโมบาย แอปพลิเคชัน SME D BANK (ธนาคาร SME D BANK) (กรณีที่เป็นลูกค้าที่มีสินเชื่อและบัญชีเงินฝากแล้ว)

8.ผ่านโมบายแอป “ttb touch” (ธนาคารทีทีบี)  บริการตรวจรายงานข้อมูลเครดิต 

หมายเหตุ : กรณีชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์มือถือ และที่อยู่ของท่านมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาปรับแก้ไขในระบบให้ถูกต้อง ก่อนใช้บริการ

 

กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด แบบส่งรายงานกลับไปให้ทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน (ค่าบริการ 150 บาท) ภายใน 7 วันทำการ

1. เคาน์เตอร์ธนาคาร (ทุกสาขา) (รายงานข้อมูลเครดิต เฉพาะบุคคลธรรมดาของตนเอง และชาวต่างชาติ)

กรุงไทย, กรุงศรี,  ธอส., ธ.ก.ส. (รายงานข้อมูลเครดิต เฉพาะบุคคลธรรมดาของตนเอง)
– แจ้งเจ้าหน้าที่ ที่เคาน์เตอร์ พร้อมยื่นบัตรประชาชนของตนเอง

2. ใช้บัตร ATM กรุงไทย, ไทยพาณิชย์ (รายงานข้อมูลเครดิต เฉพาะบุคคลธรรมดาของตนเอง)
– มีบัตรของธนาคารไหน ใช้ตู้ ATM ธนาคารนั้น
– ทำรายการผ่านหน้าจอ (เมนู ตรวจเครดิตบูโร)

3. ใช้โมบาย แอปพลิเคชัน  สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน ธนาคารมือถือกรุงไทย ออมสิน SME D BANK เป๋าตัง Flash Express   (รายงานข้อมูลเครดิต บุคคลธรรมดาของตนเอง และเครดิตสกอริ่ง บุคคลธรรมดา)  ทีทีบี (เฉพาะบุคคลธรรมดาของตนเอง)
– ทำรายการผ่านธนาคาร บนโทรศัพท์มือถือ

4. ใช้บริการธนาคารออนไลน์  ธนาคารกรุงศรี (รายงานข้อมูลเครดิต เฉพาะบุคคลธรรมดาของตนเอง)
– มีบัญชีธนาคาร / ทำรายการผ่านเว็บไซต์

5. ที่ทำการไปรษณีย์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์และเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ (เฉพาะบุคคลธรรมดาของตนเอง) 

* สอบถามเพิ่มเติม THP Contact Center โทร.1545 หรือ www.thailandpost.co.th

 

รายงานข้อมูลเครดิต (แบบสรุป) ฟรี

1. โมบายแอป “ทางรัฐ”
2. ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk)
   *ตรวจสอบตู้บริการได้ที่ www.dga.or.th
3. ที่ทำการไปรษณีย์ และเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ทุกแห่งทั่วประเทศ    

4. ตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส)

-ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระรามเก้า ชั้น 2 (โซนพลาซา) (อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT พระราม 9 และอยู่ด้านหลังห้างเซ็นทรัล พระราม 9)
-เครดิตบูโรคาเฟ่ อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 3 (BTS สถานีอารีย์ ทางออก 1)
-ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ห้างเจ-เวนิว (นวนคร) ชั้น 1
-สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (สถานีกลางบางซื่อ) (ด้านหลังเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ประตูทางเข้า 1 จุดติดตั้งนาฬิกาประจำสถานี หรือนาฬิกาหน้าปัดหมายเลข ๙)
-ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (สำนักงานใหญ่) อาคารเคเคพีทาวเวอร์ ชั้น 1 ใกล้ประตูทางเข้าอาคาร
-อาคารสาธรนครทาวเวอร์ ชั้น 1 โซนตู้เอทีเอ็ม (BTS ช่องนนทรี ทางออก2)
-ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย (อาคาร A) ชั้น 2 โถงต้อนรับเยื้องจุดสอบถาม