บริการตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง

ตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง
รับรายงานทางอีเมล รูปแบบ NCB e-Credit Report

  • เตรียมบัตรประชาชนของตนเอง
  • เบอร์โทรศัพท์มือถือของตนเอง (เพื่อรับรหัส OTP)
  • อีเมลของตนเอง (สำหรับจัดส่งรายงาน)
  • ตู้คีออสรับเฉพาะธนบัตร 100 บาท เท่านั้น
ขั้นตอนการใช้บริการ