เปลี่ยนแปลงวันให้บริการ @ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร BTS ศาลาแดง (ภายในสถานี) เปิดให้บริการ เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. นี้เป็นต้นไป