เพิ่มช่องทางตรวจเครดิตบูโร @UOB Express เดอะมอลล์ ท่าพระ ชั้น B ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 11.00 – 18.00 น.

เพิ่มช่องทางบริการตรวจเครดิตบูโรแห่งใหม่…ล่าสุด
UOB Express เดอะมอลล์ ท่าพระ ชั้น B

ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 11.00 – 18.00 น.
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 10 พ.ย.61 นี้ เป็นต้นไป