เศรษฐกิจคิดง่ายๆ (ดิจิทัล) “บทความ​ เรื่องเร่งด่วนของ​ SME ที่เกี่ยวกับเครดิตบูโร” วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562

บทความ​ เรื่องเร่งด่วนของ​ SME ที่เกี่ยวกับเครดิตบูโร​ เมื่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่ได้เข้าทำหน้าที่​ และเปิดตัวโดยให้นโยบายและแนวทางถึงการที่ ประเทศไทยกำลังปรับตัวเข้าสู่ยุค "Thailand 4.0" ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่า (Value-Based Economy) และการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-Driven Economy) โดยมีหัวใจสำคัญอยู่ที่การพัฒนาคนของทุกภาคส่วนให้มีความรู้ความสามารถสมัยใหม่โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งภาคอุตสาหกรรมนับเป็นหัวหอกหลัก​ เป็นกำลังหลักในการลากจูง​ ขับเคลื่อน​ไปสู่เป็าหมายแน่นอนว่าผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมไทย ทั้งภาคการผลิต ภาคการบริการและภาคการค้า ต้องรีบปรับตัวรองรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่โลกยุคดิจิทัลไม่ว่าจะเป็น​ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่​ SME หรือคนตัวเล็ก​...

ตรวจเครดิตบูโร…ฟรี งาน “Thailand Smart Money 2019” จ.กรุงเทพฯ วันที่ 13-15 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00...

ตรวจเครดิตบูโร...ฟรี งาน "Thailand Smart Money 2019" จ.กรุงเทพฯ วันที่ 13-15 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 - 19.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ (อยู่เยื้องกับบูธ SME D Bank)  

เชื่อมโยงเว็บไซต์

• Credit Information Protection Committee • Trans Union LLC • Dun & Bradstreet Inc. • Consumer Data Industry Association • Bank of Thailand • Ministry of Finance • Thai Bankers'...

หยุดให้บริการตรวจเครดิตบูโร (ชั่วคราว) :: วันที่ 27-30 กรกฎาคม 2561 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร : ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ…

    หยุดให้บริการตรวจเครดิตบูโร (ชั่วคราว) :: วันที่ 27-30 กรกฎาคม 2561 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร : ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ...

เรื่องน่าอ่าน