การขอตรวจสอบที่ธนาคาร

การขอตรวจสอบที่ธนาคาร

ยื่นคำขอผ่าน Internet Banking

ขั้นตอนการยื่นคำขอผ่าน Internet Banking ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ยื่นคำขอผ่าน Mobile Banking

ขั้นตอนการยื่นคำขอผ่าน Mobile Banking การยื่นคำขอผ่านระบบ Mobile banking จะได้รับรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 1 สัปดาห์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต

ยื่นคำขอผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร / ที่ทำการไปรษณีย์ไทย

กรณียื่นคำขอผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร / ที่ทำการไปรษณีย์ไทย สามารถยื่นคำขอได้ที่ • บมจ.ธนาคารธนชาต (TBANK) • บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB) • บมจ.ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) (ICBCT) • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB) • บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH) • บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(BAY) • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SMEB) • ที่ทำการไปรษณีย์ไทย ทั่วประเทศ (เฉพาะสาขาที่ให้บริการ) ตรวจสอบสาขาไปรษณีย์ที่ให้บริการ...

ยื่นคำขอผ่านตู้เบิกเงินสด (ATM)

ท่านสามารถยื่นคำขอผ่านตู้ ATM ของธนาคาร โดยสามารถใช้บริการได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารที่เจ้าของข้อมูลถือบัตร • บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB) สำหรับลูกค้าของธนาคารที่ถือบัตร ATM และบัตรเดบิต • บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) สำหรับลูกค้าของธนาคารที่ถือบัตร ATM , บัตรเดบิต และบัตรเครดิต (ที่ใช้เป็นบัตรเอทีเอ็ม) ขั้นตอนการใช้บริการผ่านตู้ ATM ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (click ที่รูปเพื่อดูขั้นตอนการใช้บริการ) ขั้นตอนการใช้บริการผ่านตู้...

เรื่องน่าอ่าน