|

 

บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1222 ถ.พระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
โทร. (66) 0-2296-2000
www.krungsri.com

  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
333 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
โทร. (66) 0-2231-4333
www.bbl.co.th
  บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
44 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
โทร. (66) 0-2638-8272-3
www.cimbthai.com
  บมจ.ธนาคารกรุงไทย
35 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โทร. (66) 0-2208-3992, โทรสาร (66) 0-2256-8898
www.ktb.co.th
  บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
9 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทร. (66) 0-2544-1111, โทรสาร (66) 0-2937-7702
www.scb.co.th
  บมจ.ธนาคารธนชาต
990 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10300
โทร. (66) 0-2655-9000
www.thanachartbank.co.th
  บมจ.ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย)
90 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
โทร. (66) 0-2233-2111
www.standardchartered.com/th
  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
1 ซอยกสิกรไทย ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
โทร. (66) 0-2470-1122
www.kasikornbank.com
  บมจ.ธนาคารทหารไทย
3000 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทร. (66) 0-2299-1111
www.tmbbank.com
  บมจ.ธนาคารยูโอบี
191 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ
โทร. (66) 0-2343-3000
www.uob.co.th
  ทรานส์ยูเนี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์
1013 ถ.เซ็นเตอร์ วิลมิงตัน มณฑลนิวคาสเซิ่ล รัฐเดลาแวร์ 19805 ประเทศสหรัฐอเมริกา
โทร. (312) 466-7806
www.tuc.com
  บมจ.บิซิเนส ออนไลน์
900/8-10 อาคารเอสวีโอเอ ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
โทร. (66) 0-2657-3999 โทรสาร (66) 0-657-3900-1
www.bol.co.th
  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
63 ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
โทร. (66) 0-2246-0303, โทรสาร (66) 0-2246-1789
www.ghb.co.th
  บจ.พีซีซี แคปปิตอล

เลขที่  319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 25 ห้อง 12-13 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โทร. (66) 0-2029-0290

  ธนาคารออมสิน
470 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
โทร. (66) 0-2299-8000 โทรสาร (66) 0-2614-9999
www.gsb.or.th
  บมจ.ทิพยประกันภัย
63/2 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
โทร. (66) 248-0059, 0-2643-2900 โทรสาร 0-2248-7850
www.dhipaya.co.th
  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
310 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. (66) 0-2265-3000 โทรสาร (66) 0-2265-4000
www.smebank.co.th