ข่าวเครดิตบูโร
 

 

  • ข่าวเกี่ยวกับเครดิตบูโร
  • บทความ/อื่นๆ

23-05-2560 คอลัมน์ : Post Retire : หนี้ หนี้ หนี้ ไม่มี ไม่หนี แต่ก็ต้องจ่าย : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

23-05-2560 คอลัมน์ : Post Retire : หนี้ หนี้ หนี้ ไม่มี ไม่หนี แต่ก็ต้องจ่าย : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

21-03-2560 มศว จับมือเครดิตบูโรทำวิจัยสาธารณะ

21-03-2560 BCComunication : มศว จับมือเครดิตบูโรทำวิจัยสาธารณะ

21-03-2560 Newsplus : มศว จับมือเครดิตบูโรทำวิจัยสาธารณะ

21-03-2560 โพสต์ทูเดย์ : คอลัมน์ มันนี่ทูเดย์ : มศว จับมือเครดิตบูโรทำวิจัยสาธารณะ

21-03-2560 กรุงเทพธุรกิจ : คอลัมน์ มันนี่โปรดักส์ : มศว จับมือเครดิตบูโรทำวิจัยสาธารณะ

16-03-2560 ALL CAR Today : ADBI ผนึก เครดิตบูโร จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องมาตรการที่ช่วยทำให้ SMEในภูมิภาคเอเชียเข้าถึงแหล่งเงินทุน

16-03-2560 CHAIRMAN (Today) REVIEW : ADBI ผนึก เครดิตบูโร จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องมาตรการที่ช่วยทำให้ SMEในภูมิภาคเอเชียเข้าถึงแหล่งเงินทุน

16-03-2560 Investor Guide Today : ADBI ผนึก เครดิตบูโร จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องมาตรการที่ช่วยทำให้ SMEในภูมิภาคเอเชียเข้าถึงแหล่งเงินทุน

16-03-2560 เพาเวอร์ ไทม์ ทูเดย์ : ADBI ผนึก เครดิตบูโร จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องมาตรการที่ช่วยทำให้ SMEในภูมิภาคเอเชียเข้าถึงแหล่งเงินทุน

16-03-2560 กรุงเทพโพสต์ : ADBI ผนึก เครดิตบูโร จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องมาตรการที่ช่วยทำให้ SMEในภูมิภาคเอเชียเข้าถึงแหล่งเงินทุน

16-03-2560 ต้นแบบธุรกิจ : ADBI ผนึก เครดิตบูโร จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องมาตรการที่ช่วยทำให้ SMEในภูมิภาคเอเชียเข้าถึงแหล่งเงินทุน

15-03-2560 ALL CAR Today : SME Development Bank จับมือ เครดิตบูโร อำนวยควำมสะดวกนิติบุคคล

15-03-2560 CHAIRMAN (Today) REVIEW : SME Development Bank จับมือ เครดิตบูโร

15-03-2560 Investor Guide Today : SME Development Bank จับมือ เครดิตบูโร อำนวยความสะดวกนิติบุคคล

15-03-2560 News Data Today : SME Development Bank จับมือ เครดิตบูโร อำนวยความสะดวกนิติบุคคล

15-03-2560 Newswit : SME Development Bank จับมือ เครดิตบูโร อำนวยความสะดวกนิติบุคคลยื่นคำ ขอตรวจข้อมูลทางการเงินผ่าน 4 สาขาหลัก

15-03-2560 Ryt9 : SME Development Bank จับมือ เครดิตบูโร อำนวยความสะดวกนิติบุคคลยื่นคำ ขอตรวจข้อมูลทางการเงินผ่าน 4 สาขาหลัก

15-03-2560 เกษตรสีเขียว พัฒนาการกินอยู่ชาวไทย : SME Development Bank จับมือ เครดิตบูโร อำนวยความสะดวกนิติบุคคลยื่นคำ ขอตรวจข้อมูลทางการเงินผ่าน 4 สาขาหลัก

15-03-2560 เติบโต อย่างยั่งยืน : SME Development Bank จับมือ เครดิตบูโร อำนวยความสะดวกนิติบุคคลยื่นคำ ขอตรวจข้อมูลทางการเงินผ่าน 4 สาขาหลัก

15-03-2560 เพาเวอร์ ไทม์ ทูเดย์ : SME Development Bank จับมือ เครดิตบูโร อำนวยความสะดวกนิติบุคคลยื่นคำ ขอตรวจข้อมูลทางการเงินผ่าน 4 สาขาหลัก

15-03-2560 เส้นทางการเงิน : SME Development Bank จับมือ เครดิตบูโร อำนวยความสะดวกนิติบุคคลยื่นคำ ขอตรวจข้อมูลทางการเงินผ่าน 4 สาขาหลัก

15-03-2560 แนวหน้า : SME Development Bank จับมือ เครดิตบูโร อำนวยความสะดวกนิติบุคคลยื่นคำ ขอตรวจข้อมูลทางการเงินผ่าน 4 สาขาหลัก

15-03-2560 โพสต์ทูเดย์ : ภาพข่าว : เอสเอ็มอีเข้าถึงเงินทุน : SME Development Bank จับมือ เครดิตบูโร อำนวยความสะดวกนิติบุคคลยื่นคำ ขอตรวจข้อมูลทางการเงินผ่าน 4 สาขาหลัก

15-03-2560 ใช้เงินทำงาน : SME Development Bank จับมือ เครดิตบูโร อำนวยความสะดวกนิติบุคคลยื่นคำ ขอตรวจข้อมูลทางการเงินผ่าน 4 สาขาหลัก

15-03-2560 กรุงเทพโพสต์ : SME Development Bank จับมือ เครดิตบูโร อำนวยความสะดวกนิติบุคคลยื่นคำ ขอตรวจข้อมูลทางการเงินผ่าน 4 สาขาหลัก

15-03-2560 คนไทยมั่งคั่ง : SME Development Bank จับมือ เครดิตบูโร อำนวยความสะดวกนิติบุคคลยื่นคำ ขอตรวจข้อมูลทางการเงินผ่าน 4 สาขาหลัก

15-03-2560 ชุมชน ออนไลน์ : SME Development Bank จับมือ เครดิตบูโร อำนวยความสะดวกนิติบุคคลยื่นคำ ขอตรวจข้อมูลทางการเงินผ่าน 4 สาขาหลัก

15-03-2560 ต้นแบบธุรกิจ : SME Development Bank จับมือ เครดิตบูโร อำนวยความสะดวกนิติบุคคลยื่นคำ ขอตรวจข้อมูลทางการเงินผ่าน 4 สาขาหลัก

15-03-2560 ทำงานด้วยการท่องเที่ยว : SME Development Bank จับมือ เครดิตบูโร อำนวยความสะดวกนิติบุคคลยื่นคำ ขอตรวจข้อมูลทางการเงินผ่าน 4 สาขาหลัก

15-03-2560 ประชาชาติ : SME Development Bank จับมือ เครดิตบูโร อำนวยความสะดวกนิติบุคคลยื่นคำ ขอตรวจข้อมูลทางการเงินผ่าน 4 สาขาหลัก

15-03-2560 สื่อรัฐวิสาหกิจ ออนไลน์ : SME Development Bank จับมือ เครดิตบูโร อำนวยความสะดวกนิติบุคคลยื่นคำ ขอตรวจข้อมูลทางการเงินผ่าน 4 สาขาหลัก

02-02-2560 AC NEWS - ม.พิษณุโลกจับมือเครดิตบูโรร่วมมือวิชาการ

02-02-2560 AC NEWS - ม.พิษณุโลกจับมือเครดิตบูโรร่วมมือวิชาการ

02-02-2560 News Plus - ม.พิษณุโลกจับมือเครดิตบูโรร่วมมือวิชาการ

02-02-2560 News Plus - ม.พิษณุโลกจับมือเครดิตบูโรร่วมมือวิชาการ

02-02-2560 RYT9 - ม.พิษณุโลกจับมือเครดิตบูโรร่วมมือวิชาการ

02-02-2560 RYT9 - ม.พิษณุโลกจับมือเครดิตบูโรร่วมมือวิชาการ

02-02-2560 Thailand Press Release News - ม.พิษณุโลกจับมือเครดิตบูโรร่วมมือวิชาการ

02-02-2560 Thailand Press Release News - ม.พิษณุโลกจับมือเครดิตบูโรร่วมมือวิชาการ

02-02-2560 ThaiPR - ม.พิษณุโลกจับมือเครดิตบูโรร่วมมือวิชาการ

02-02-2560 นสพ.โพสต์ทูเดย์ - ม.พิษณุโลกจับมือเครดิตบูโรร่วมมือวิชาการ

02-02-2560 บ้านเมือง - ม.พิษณุโลกจับมือเครดิตบูโรร่วมมือวิชาการ

20-01-2560 คมชัดลึก : มาตรการความห่วงใยเครดิตบูโรต่อผู้ประสบเหตุวิกฤติอุทกภัยในภาคใต้

20-01-2560 ไทยรัฐ : มาตรการความห่วงใยเครดิตบูโรต่อผู้ประสบเหตุวิกฤติอุทกภัยในภาคใต้

20-01-2560 คมชัดลึก : มาตรการความห่วงใยเครดิตบูโรต่อผู้ประสบเหตุวิกฤติอุทกภัยในภาคใต้

20-01-2560 ฐานเศรษฐกิจ : มาตรการความห่วงใยเครดิตบูโรต่อผู้ประสบเหตุวิกฤติอุทกภัยในภาคใต้

20-01-2560 การเงินการธนาคาร : มาตรการความห่วงใยเครดิตบูโรต่อผู้ประสบเหตุวิกฤติอุทกภัยในภาคใต้

20-01-2560 บ้านเมือง : มาตรการความห่วงใยเครดิตบูโรต่อผู้ประสบเหตุวิกฤติอุทกภัยในภาคใต้

20-01-2560 บ้านเมือง : มาตรการความห่วงใยเครดิตบูโรต่อผู้ประสบเหตุวิกฤติอุทกภัยในภาคใต้

20-01-2560 NewsPlus : มาตรการความห่วงใยเครดิตบูโรต่อผู้ประสบเหตุวิกฤติอุทกภัยในภาคใต้

20-01-2560 NewsPlus : มาตรการความห่วงใยเครดิตบูโรต่อผู้ประสบเหตุวิกฤติอุทกภัยในภาคใต้

20-01-2560 RYT9 : มาตรการความห่วงใยเครดิตบูโรต่อผู้ประสบเหตุวิกฤติอุทกภัยในภาคใต้

20-01-2560 เดลินิวส์ : มาตรการความห่วงใยเครดิตบูโรต่อผู้ประสบเหตุวิกฤติอุทกภัยในภาคใต้

20-01-2560 เดลินิวส์ : มาตรการความห่วงใยเครดิตบูโรต่อผู้ประสบเหตุวิกฤติอุทกภัยในภาคใต้

20-01-2560 Posttoday : มาตรการความห่วงใยเครดิตบูโรต่อผู้ประสบเหตุวิกฤติอุทกภัยในภาคใต้

20-01-2560 Posttoday : มาตรการความห่วงใยเครดิตบูโรต่อผู้ประสบเหตุวิกฤติอุทกภัยในภาคใต้

20-01-2560 Posttoday : มาตรการความห่วงใยเครดิตบูโรต่อผู้ประสบเหตุวิกฤติอุทกภัยในภาคใต้

15-01-2560 ALL CAR Today : SME Development Bank จับมือ เครดิตบูโร อำนวยควำมสะดวกนิติบุคคล

10-01-2560 กรุงเทพธุรกิจ : มาตรการความห่วงใยเครดิตบูโรต่อผู้ประสบเหตุวิกฤติอุทกภัยในภาคใต้

29-11-2559 ผู้จัดการรายวัน : ธพว. สั่งปรับแผนธนาคารเพื่อการพัฒนา SME Development Bank เผยนำร่องจับมือ เครดิตบูโร ให้บริการยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโร ดัน ผปก.สู่แหล่งทุน

29-11-2559 Smartgrowthtoday : ธพว. สั่งปรับแผนธนาคารเพื่อการพัฒนา SME Development Bank เผยนำร่องจับมือ เครดิตบูโร ให้บริการยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโร ดัน ผปก.สู่แหล่งทุน

29-11-2559 มติชน : ธพว. สั่งปรับแผนธนาคารเพื่อการพัฒนา SME Development Bank เผยนำร่องจับมือ เครดิตบูโร ให้บริการยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโร ดัน ผปก.สู่แหล่งทุน

29-11-2559 กรุงเทพโพสต์ : ธพว. สั่งปรับแผนธนาคารเพื่อการพัฒนา SME Development Bank เผยนำร่องจับมือ เครดิตบูโร ให้บริการยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโร ดัน ผปก.สู่แหล่งทุน

29-11-2559 สยามรัฐ : ธพว. สั่งปรับแผนธนาคารเพื่อการพัฒนา SME Development Bank เผยนำร่องจับมือ เครดิตบูโร ให้บริการยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโร ดัน ผปก.สู่แหล่งทุน

29-11-2559 ACnews : ธพว. สั่งปรับแผนธนาคารเพื่อการพัฒนา SME Development Bank เผยนำร่องจับมือ เครดิตบูโร ให้บริการยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโร ดัน ผปก.สู่แหล่งทุน

29-11-2559 สำนักข่าวไทย : ธพว. สั่งปรับแผนธนาคารเพื่อการพัฒนา SME Development Bank เผยนำร่องจับมือ เครดิตบูโร ให้บริการยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโร ดัน ผปก.สู่แหล่งทุน

29-11-2559 INN : ธพว. สั่งปรับแผนธนาคารเพื่อการพัฒนา SME Development Bank เผยนำร่องจับมือ เครดิตบูโร ให้บริการยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโร ดัน ผปก.สู่แหล่งทุน

29-11-2559 ผู้จัดการออนไลน์ : ธพว. สั่งปรับแผนธนาคารเพื่อการพัฒนา SME Development Bank เผยนำร่องจับมือ เครดิตบูโร ให้บริการยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโร ดัน ผปก.สู่แหล่งทุน

29-11-2559 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ : ธพว. สั่งปรับแผนธนาคารเพื่อการพัฒนา SME Development Bank เผยนำร่องจับมือ เครดิตบูโร ให้บริการยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโร ดัน ผปก.สู่แหล่งทุน

29-11-2559 โลกวันนี้ออนไลน์ : ธพว. สั่งปรับแผนธนาคารเพื่อการพัฒนา SME Development Bank เผยนำร่องจับมือ เครดิตบูโร ให้บริการยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโร ดัน ผปก.สู่แหล่งทุน

17-11-2559 ไทยรัฐออนไลน์ : เครดิตบูโรแจงข้อเท็จจริงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในหลักฐานการยื่นขอวีซ่าอเมริกา

17-11-2559 kapook online : เครดิตบูโรแจงข้อเท็จจริงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในหลักฐานการยื่นขอวีซ่าอเมริกา

17-11-2559 กรุงเทพธุรกิจ : เครดิตบูโรแจงข้อเท็จจริงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในหลักฐานการยื่นขอวีซ่าอเมริกา

17-11-2559 มติชน : เครดิตบูโรแจงข้อเท็จจริงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในหลักฐานการยื่นขอวีซ่าอเมริกา

17-11-2559 sanook online :เครดิตบูโรแจงข้อเท็จจริงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในหลักฐานการยื่นขอวีซ่าอเมริกา

17-11-2559 kapook online : เครดิตบูโรแจงข้อเท็จจริงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในหลักฐานการยื่นขอวีซ่าอเมริกา

17-11-2559 newswit online : เครดิตบูโรแจงข้อเท็จจริงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในหลักฐานการยื่นขอวีซ่าอเมริกา

17-11-2559 บ้านเมืองออนไลน์ : เครดิตบูโรแจงข้อเท็จจริงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในหลักฐานการยื่นขอวีซ่าอเมริกา

17-11-2559 9ไทยเอซีออนไลน์ : เครดิตบูโรแจงข้อเท็จจริงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในหลักฐานการยื่นขอวีซ่าอเมริกา

17-11-2559 chaopraya news : เครดิตบูโรแจงข้อเท็จจริงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในหลักฐานการยื่นขอวีซ่าอเมริกา

17-11-2559 interview กับคำผกา : เครดิตบูโรแจงข้อเท็จจริงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในหลักฐานการยื่นขอวีซ่าอเมริกา

17-11-2559 interview กับคำผกา : เครดิตบูโรแจงข้อเท็จจริงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในหลักฐานการยื่นขอวีซ่าอเมริกา

14-11-2559 7acnews online : เครดิตบูโรแจงข้อเท็จจริงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในหลักฐานการยื่นขอวีซ่าอเมริกา

10-11-2559 ภาพข่าว : เอาใจคนยุคดิจิทัล : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

10-11-2559 ภาพข่าว : เอาใจคนยุคดิจิทัล : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

10-11-2559 คอลัมน์ : มันนี่โปรดักส์ เปิดแอพตรวจเครดิตบูโร : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

10-11-2559 คอลัมน์ : มันนี่โปรดักส์ เปิดแอพตรวจเครดิตบูโร : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

10-11-2559 ภาพข่าว : ตรวจเครดิตบูโรผ่านแอพ : นสพ.โพสต์ทูเดย์

10-11-2559 ภาพข่าว : ตรวจเครดิตบูโรผ่านแอพ : นสพ.โพสต์ทูเดย์

10-11-2559 ภาพข่าว : บริการ : นสพ.แนวหน้า

10-11-2559 ภาพข่าว : SOCIAL ความร่วมมือ : นสพ.6M2F

10-11-2559 ภาพข่าว : SOCIAL ความร่วมมือ : นสพ.6M2F

23-09-2559 ภาพข่าว : ให้ความรู้บริหารเงิน : นสพ.โพสต์ทูเดย์

23-09-2559 ภาพข่าว : ให้ความรู้บริหารเงิน : นสพ.โพสต์ทูเดย์

23-09-2559 ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ : อัลคาซ่าร์ผนึกเครดิตบูโรติดปีกวินัยการเงิน : ThaiPR.net (Online)

23-09-2559 ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ : อัลคาซ่าร์ผนึกเครดิตบูโรติดปีกวินัยการเงิน : ThaiPR.net (Online)

23-09-2559 ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ : อัลคาซ่าร์ผนึกเครดิตบูโรติดปีกวินัยการเงิน : RYT9 (Online)

23-09-2559 ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ : อัลคาซ่าร์ผนึกเครดิตบูโรติดปีกวินัยการเงิน : SEESANNews (Online)

23-09-2559 ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ : อัลคาซ่าร์ผนึกเครดิตบูโรติดปีกวินัยการเงิน : NewsPlus (Online)

23-09-2559 ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ : อัลคาซ่าร์ผนึกเครดิตบูโรติดปีกวินัยการเงิน : SMEThailandClub (Online)

23-09-2559 ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ : อัลคาซ่าร์ผนึกเครดิตบูโรติดปีกวินัยการเงิน : SMEThailandClub (Online)

08-09-2559 หัวข้อข่าว: เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

08-09-2559 หัวข้อข่าว: เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

08-09-2559 หัวข้อข่าว: เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

08-09-2559 หัวข้อข่าว: เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

08-09-2559 หัวข้อข่าว: เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

08-09-2559 หัวข้อข่าว: เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

08-09-2559 หัวข้อข่าว: เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

08-09-2559 หัวข้อข่าว: เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

08-09-2559 หัวข้อข่าว: เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

08-09-2559 หัวข้อข่าว: เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

07-09-2559 หัวข้อข่าว: เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

07-09-2559 ภาพข่าว : เสวนาฟินเทค : โพสต์ทูเดย์

07-09-2559 ภาพข่าว : บ้านเมือง แลกเปลี่ยนความรู้ : บ้านเมือง

07-09-2559 หัวข้อข่าว: เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

07-09-2559 หัวข้อข่าว: เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

07-09-2559 หัวข้อข่าว: เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครดิตบูโร สนทนากับ ฟินเทคและนักวางแผนการเงิน : newswit

07-09-2559 หัวข้อข่าว: เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครดิตบูโร สนทนากับ ฟินเทคและนักวางแผนการเงิน : thailand press release news

07-09-2559 หัวข้อข่าว: เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

07-09-2559 หัวข้อข่าว: เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

26-08-2559 ภาพข่าว: ลงนาม ปณท เป็นตัวแทนรับคำขอตรวจเครดิตบูโร : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

26-08-2559 ย่อยข่าวตลาด : ง่ายขึ้น : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

26-08-2559 ปณท.บริการเช็กเครดิตบูโร : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

26-08-2559 เช็กเครดิตที่ไปรษณีย์ : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

26-08-2559 ภาพข่าว : ตรวจสะดวก : หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก

26-08-2559 ย่อยโลกเศรษฐกิจ : "ปณท"เปิดตรวจเครดิตออนไลน์ : นสพ.คมชัดลึก

26-08-2559 ภาพข่าว : เซ็นสัญญา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

20-07-2559 สหกรณ์กรมป่าไม้เข้าสมาชิกเครดิตบูโร : ผู้จัดการรายวัน360

20-07-2559 ลดความเสี่ยงการปล่อยกู้ ดึงสหกรณ์150แห่งเป็นสมาชิกเครดิตบูโร : ไทยรัฐ

20-07-2559 สหกรณ์ป่าไม้เป็นสมาชิกเครดิตบูโร : คม ชัด ลึก

20-07-2559 เครดิตบูโรดึงสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสมาชิก : SANOOK MONEY

20-07-2559 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้สมาชิกเครดิตบูโรพลเรือนรายแรก : AC NEWS

20-07-2559 สหกรณ์ป่าไม้เข้าเครดิตบูโร ยกระดับบริหารความเสี่ยง : กรุงเทพธุรกิจ

20-07-2559 เครดิตบูโรดึงสหกรณ์เป็นสมาชิก : เดลินิวส์

20-07-2559 เครดิตบูโรดึงสหกรณ์เป็นสมาชิก : INN

20-07-2559 ดึงสหกรณ์เป็นสมาชิกเครดิตบูโร : ไทยรัฐ

20-07-2559 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้สมาชิกเครดิตบูโรพลเรือนรายแรก : ThaiQuest

20-07-2559 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้สมาชิกเครดิตบูโรพลเรือนรายแรก : thailand press release news

20-07-2559 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้สมาชิกเครดิตบูโรพลเรือนรายแรก : newswit

20-07-2559 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้สมาชิกเครดิตบูโรพลเรือนรายแรก : ThaiPR

20-07-2559 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้สมาชิกเครดิตบูโรพลเรือนรายแรก : RYT9

20-07-2559 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้สมาชิกเครดิตบูโรพลเรือนรายแรก : NEWS PLUS

20-07-2559 'เครดิตบูโร' ดึงสหกรณ์เป็นสมาชิก : กรุงเทพธุรกิจ

20-07-2559 'เครดิตบูโร'ถกกลุ่มจีเอ็มเอสแลกเปลี่ยนข้อมูล : กรุงเทพธุรกิจ

20-07-2559 ภาพข่าวดูงาน : มติชน

20-07-2559 เครดิตบูโรภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเครดิตบูโรประเทศไทย : NEWS PLUS

20-07-2559 ภาพข่าว: เครดิตบูโรภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเครดิตบูโรประเทศไทย : newswit

20-07-2559 เครดิตบูโรภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเครดิตบูโรประเทศไทย : ThaiPR

14-07-2559 จับประเด็น: ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ลุยจับมือเครดิตบูโร : ไทยโพสต์

14-07-2559 ศรีสวัสดิ์เพิ่มคุณภาพ ใช้ระบบเครดิตสกอริ่งเฟ้นลูกค้า MTLS ลุ้นโต 70% : โพสต์ทูเดย์

14-07-2559 SAWADรุกจับมือ บ.ข้อมูลเครดิตฯ วิเคราะห์สินเชื่อ : ข่าวหุ้น

14-07-2559 ศรีสวัสดิ์ฯใช้เครดิตสกอริ่งสกรีนสินเชื่อ : แนวหน้า

14-07-2559 'เมืองไทยลิสซิ่ง'ชี้ไตรมาส2สินเชื่อเติบโต70%เทียบปี58 : กรุงเทพธุรกิจ

14-07-2559 ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ลุยจับมือเครดิตบูโร : moneylifetoday

14-07-2559 SAWADจับมือเครดิตบูโรยกมาตรฐานอนุมัติสินเชื่อ : ทันหุ้น

14-07-2559 เรื่องเล่าปากซอย : ทันหุ้น

14-07-2559 ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ลุยจับมือเครดิตบูโร : NEWS PLUS

14-07-2559 ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ลุยจับมือเครดิตบูโร : RYT9

14-07-2559 ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ลุยจับมือเครดิตบูโร : เดลิมิเร่อร์ ออนไลน์

14-07-2559 สหกรณ์กรมป่าไม้เข้าสมาชิกเครดิตบูโร :ผู้จัดการรายวัน360

14-07-2559 ลดความเสี่ยงการปล่อยกู้ ดึงสหกรณ์150แห่งเป็นสมาชิกเครดิตบูโร : ไทยรัฐ

14-07-2559 ย่อยโลกเศรษฐกิจ: สหกรณ์ป่าไม้เป็นสมาชิกเครดิตบูโร : คม ชัด ลึก

14-07-2559 เครดิตบูโรดึงสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสมาชิก : SANOOK MONEY

14-07-2559 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้สมาชิกเครดิตบูโรพลเรือนรายแรก : AC NEWS

14-07-2559 สหกรณ์ป่าไม้เข้าเครดิตบูโร ยกระดับบริหารความเสี่ยง : กรุงเทพธุรกิจ

14-07-2559 เครดิตบูโรดึงสหกรณ์เป็นสมาชิก : เดลินิวส์

14-07-2559 เครดิตบูโรดึงสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสมาชิก : INN

14-07-2559 ดึงสหกรณ์เป็นสมาชิกเครดิตบูโร : ไทยรัฐ

14-07-2559 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้สมาชิกเครดิตบูโรพลเรือนรายแรก : Thaiquest

14-07-2559 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้สมาชิกเครดิตบูโรพลเรือนรายแรก : Newswit

04-07-2559 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : ช่วย SME ให้กู้เงินได้ยังคงเป็นสิ่งที่ต้องทำทุกยุคทุกสมัย

04-07-2559 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : ช่วย SME ให้กู้เงินได้ยังคงเป็นสิ่งที่ต้องทำทุกยุคทุกสมัย

04-07-2559 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ ช่วย SME ให้กู้เงินได้ยังคงเป็นสิ่งที่ต้องทำทุกยุคทุกสมัย

04-07-2559 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ ช่วย SME ให้กู้เงินได้ยังคงเป็นสิ่งที่ต้องทำทุกยุคทุกสมัย

22-06-2559 เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์จับมือเครดิตบูโรทำวิจัยเพื่อสาธารณะ : อบต.ออนไลน์

22-06-2559 เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์จับมือเครดิตบูโรทำวิจัยเพื่อสาธารณะ : stock circle คู่มือหาเงินจากตลาดหุ้น

22-06-2559 เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์จับมือเครดิตบูโรทำวิจัยเพื่อสาธารณะ : เกษตรพัฒนา ภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย

22-06-2559 เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์จับมือเครดิตบูโรทำวิจัยเพื่อสาธารณะเ : กษตรชาวบ้าน พัฒนาท้องถิ่นไทย

22-06-2559 เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์จับมือเครดิตบูโรทำวิจัยเพื่อสาธารณะ : Thaibusiness Master

22-06-2559 เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์จับมือเครดิตบูโรทำวิจัยเพื่อสาธารณะ : Bluechip Dividend

22-06-2559 เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์จับมือเครดิตบูโรทำวิจัยเพื่อสาธารณะ : Investor Guide Today

22-06-2559 เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์จับมือเครดิตบูโรทำวิจัยเพื่อสาธารณะ : คนไทยมั่งคั่ง

22-06-2559 เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์จับมือเครดิตบูโรทำวิจัยเพื่อสาธารณะ : เกษตรสีเขียว พัฒนาการกินอยู่ชาวไทย

21-06-2559 มันนี่โปรดักส์ : มธ.จับมือเครดิตบูโรทำวิจัย : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

21-06-2559 ภาพข่าว : เครดิตบูโรจับมือ มธ. : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

21-06-2559 เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์จับมือเครดิตบูโรทำวิจัยเพื่อสาธารณะ : บางกอกทูเดย์

20-06-2559 เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์จับมือเครดิตบูโรทำวิจัยเพื่อสาธารณะ : Ac News Online

20-06-2559 เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์จับมือเครดิตบูโรทำวิจัยเพื่อสาธารณะ : Econ Tu Online

20-06-2559 เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์จับมือเครดิตบูโรทำวิจัยเพื่อสาธารณะ : NewsPlus

20-06-2559 เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์จับมือเครดิตบูโรทำวิจัยเพื่อสาธารณะ : Thansettakij online

30-05-2559 สวัสดีเศรษฐกิจ : เมืองไทยจะมีเครื่องมือประเมินการชำระหนี้หรือไม่

30-05-2559 สวัสดีเศรษฐกิจ : เมืองไทยจะมีเครื่องมือประเมินการชำระหนี้หรือไม่

24-05-2559 คอลัมน์มันนี่ทูเดย์ โอริโค่ฯ ใช้เครดิตสกอริ่ง : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

24-05-2559 คอลัมน์ย่อยโลกเศรษฐกิจ โอริโค่ลีสซิ่งใช้บริการเครดิตสกอริ่ง : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

24-05-2559 ภาพข่าว ลงนามโอริโค่ : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

23-05-2559 โอริโค่ลีสซิ่งใช้บริการเครดิตสกอริ่ง : BCC channel

23-05-2559 โอริโค่ลีสซิ่งใช้บริการเครดิตสกอริ่ง : NewsPlus

23-05-2559 โอริโค่ลีสซิ่งใช้บริการเครดิตสกอริ่ง : RYT9

17-05-2559 ครูขอนแก่นใช้บริการเครดิตสกอริ่งรายแรก : BCCCHANNEL

16-05-2559 ครูขอนแก่นใช้บริการเครดิตสกอริ่งรายแรก : ACNEWS

16-05-2559 ครูขอนแก่นใช้บริการเครดิตสกอริ่งรายแรก : NEWSPLUS

16-05-2559 ภาพข่าว : ข่าวสั้น : เครดิตบูโรร่วมTDRIจัดทำบทวิจัย : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

16-05-2559 ครูขอนแก่นใช้บริการเครดิตสกอริ่งรายแรก : PRACHACHAT

14-05-2559 ภาพข่าว : ผลงานวิชาการ : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

13-05-2559 ทีดีอาร์จับมือเครดิตบูโรทำวิจัยเพื่อสาธารณะ : บ้านเมือง

13-05-2559 ภาพข่าว : ลงนาม mou IDRI และเครดิตบูโร : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

13-05-2559 คอลัมน์บันทึกสังคม เพื่อสาธารณะ : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

13-05-2559 ภาพข่าว : TDRI ร่วมมือเครดิตบูโร :หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

11-05-2559 ACNews_ทีดีอาร์ไอจับมือเครดิตบูโรทำวิจัยเพื่อสาธารณะ

11-05-2559 ทีดีอาร์ไอจับมือเครดิตบูโรทำวิจัยเพื่อสาธารณะ : NEWSPLUS

11-05-2559 ทีดีอาร์ไอจับมือเครดิตบูโรทำวิจัยเพื่อสาธารณะ : ThailandIndustry

11-05-2559 ทีดีอาร์ไอจับมือเครดิตบูโรทำวิจัยเพื่อสาธารณะ : ThaiPR

11-05-2559 ทีดีอาร์ไอจับมือเครดิตบูโรทำวิจัยเพื่อสาธารณะ : Thansettakij

11-05-2559 ทีดีอาร์ไอจับมือเครดิตบูโรทำวิจัยเพื่อสาธารณะ : ThinSiam

01-04-2559 ภาพข่าว : ร่วมทำผลงานวิชาการ : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

01-04-2559 ภาพข่าว : วิจัยเพื่อสาธารณะ : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

01-04-2559 สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วยร่วมเครดิตบูโร วิจัยสาธารณะ : สำนักข่าว Thinsiam (ออนไลน์)

29-03-2559 คอลัมน์ : มันนี่ทูเดย์ : วิเคราะห์เศรษฐกิจ : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

28-03-2559 สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย - เครดิตบูโรทำวิจัยเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภาคครัวเรือน - ธุรกิจ : สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย (ออนไลน์)

28-03-2559 ข่าวประชาสัมพันธ์ : สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วยจับมือเครดิตบูโรทำวิจัยเพื่อสาธารณะ : PIER (Online)

28-03-2559 ข่าวเศรษฐกิจ : สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วยจับมือเครดิตบูโรทำวิจัยเพื่อสาธารณะ : สำนักข่าว AC NEWS (Online)

28-03-2559 สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วยจับมือเครดิตบูโรทำวิจัยเพื่อสาธารณะ : สำนักข่าวนิวส์พลัส (ออนไลน์)

28-03-2559 สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย - เครดิตบูโรทำวิจัยเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภาคครัวเรือน - ธุรกิจ : สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย (ออนไลน์)

28-03-2559 สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วยจับมือเครดิตบูโรทำวิจัยเพื่อสาธารณะ : สำนักข่าวนิวส์พลัส (ออนไลน์)

28-03-2559 สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย - เครดิตบูโรทำวิจัยเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภาคครัวเรือน - ธุรกิจ : อาร์วายทีไนนท์ (ออนไลน์)

28-03-2559 สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย - เครดิตบูโรทำวิจัยเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภาคครัวเรือน - ธุรกิจ : อาร์วายทีไนนท์ (ออนไลน์)

28-03-2559 สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วยจับมือเครดิตบูโรทำวิจัยเพื่อสาธารณะ : เส้นทางการเงิน (ออนไลน์)

28-03-2559 สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วยจับมือเครดิตบูโรทำวิจัยเพื่อสาธารณะ : เส้นทางการเงิน (ออนไลน์)

29-02-2559 หัวข้อข่าว : แบงก์เช็กเครดิตบูโรลูกค้าถี่ จาก 6 เหลือ 3 เดือนผวาหนี้เน่า : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

29-02-2559 ข่าวเศรษฐกิจ - การเงิน : "สหกรณ์อิบนูอัฟฟาน" รายแรก สมาชิกอิสลาม "เครดิตบูโร" : THIN SIAM

29-02-2559 ข่าวเศรษฐกิจ - การเงิน : "สหกรณ์อิบนูอัฟฟาน" รายแรก สมาชิกอิสลาม "เครดิตบูโร" : THIN SIAM

25-02-2559 หัวข้อข่าว : 'กคช.'จับมือ'เครดิตบูโร' เช็กลูกค้าคุมหนี้เน่าบาน : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กรอบบ่าย

24-02-2559 หัวข้อข่าว : การเคหะฯส่งชื่อลูกหนี้บันทึกข้อมูลเครดิตบูโร : หนังสือพิพม์โพสต์ทูเดย์

24-02-2559 ภาพข่าว : สมาชิกเครดิตบูโร : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

03-02-2559 หัวข้อข่าว : "เครดิตบูโร" จับมือ "นิด้าโพล" วิจัยการเงิน : หนังสือพิมพ์ Leader Time

23-01-2559 ภาพข่าว : ข่าวสังคมธุรกิจและภาครัฐ : รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

23-01-2559 หัวข้อข่าว : Thailand Campaign 'อย่าให้ใครว่าไทย'ชูผลงานบรรลุเป้าหมาย : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก (กรอบบ่าย)

22-01-2559 ภาพข่าว : นิด้าจับมือเครดิตบูโร : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

21-01-2559 ภาพข่าว : ร่วมมือ : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก (กรอบบ่าย)

20-01-2559 ภาพข่าว : ข่าวสั้น : เครดิตบูโร-นิด้าร่วมทำบทวิเคราะห์ : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

20-01-2559 ภาพข่าว : จับมือทำโพล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

20-01-2559 หัวข้อข่าว : 'นิด้า'จับมือ'เครดิตบูโร'ทำวิจัยสำรวจสถิติชำระหนี้ผู้บริโภค : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

20-01-2559 โพสต์ทูเดย์ : มาตรการความห่วงใยเครดิตบูโรต่อผู้ประสบเหตุวิกฤติอุทกภัยในภาคใต้

20-01-2559 โพสต์ทูเดย์ : มาตรการความห่วงใยเครดิตบูโรต่อผู้ประสบเหตุวิกฤติอุทกภัยในภาคใต้

20-01-2559 การเงินการธนาคาร : มาตรการความห่วงใยเครดิตบูโรต่อผู้ประสบเหตุวิกฤติอุทกภัยในภาคใต้

20-01-2559 BCC : มาตรการความห่วงใยเครดิตบูโรต่อผู้ประสบเหตุวิกฤติอุทกภัยในภาคใต้

20-01-2559 BCC : มาตรการความห่วงใยเครดิตบูโรต่อผู้ประสบเหตุวิกฤติอุทกภัยในภาคใต้

14-01-2559 คอลัมน์ ข่าวปลีก: รายงานผลการดำเนินงาน"อย่าให้ใครว่าไทย"

05-01-2559 หัวข้อข่าว : คนไทยตื่นตัว!เช็ค "เครดิตบูโร" เร่งเพิ่มศูนย์ให้คำปรึกษาบริการ : หนังสือพิมพ์ (Leader Time)

22-12-2558 ภาพข่าว : ทหารเป็นสมาชิก : หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

04-12-2558 ภาพข่าว : ลงนาม : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

03-12-2558 ภาพข่าว : ลงนาม : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก (กรอบบ่าย)

02-12-2558 ภาพข่าว : สมาชิกใหม่ : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

02-12-2558 หัวข้อข่าว: ดันสหกรณ์ฯร่วมสมาชิกเครดิตบูโร : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

26-11-2558 หัวข้อข่าว : เครดิตบูโรเพิ่มศูนย์ให้คำปรึกษา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

08-10-2558 ภาพข่าว : เผยแพร่วิชาการ : หนังสือพิมพ์มติชน (กรอบบ่าย)

23-09-2558 ภาพข่าว : สู่สาธารณะ : หนังสือพิมพ์ข่าวสดกรอบบ่าย

19-09-2558 ภาพข่าว : สังคม : ร่วมมือวิจัย : หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ

18-09-2558 ภาพข่าว : ม.ขอนแก่นจับมือเครดิตบูโร : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

18-09-2558 ภาพข่าว : ชีพจรกีฬา : ลงนาม : หนังสือพิมพ์สยามกีฬา

17-09-2558 หัวข้อข่าว : สหกรณ์ครูขอนแก่นปลื้มผลงานต้นแบบสมาชิกเครดิตบูโรรายแรก : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กรอบบ่าย

16-09-2558 ภาพข่าว : ลงนาม : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

16-09-2558 ภาพข่าว : ร่วมวิจัย : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

31-08-2558 ภาพข่าว : รายแรก : หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

24-08-2558 ภาพข่าว : NEWSข่าวสั้น : สหกรณ์ครูขอนแก่นนำร่องสมาชิกเครดิตบูโร : หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการรายวัน

20-08-2558 หัวข้อข่าว : จุฬาฯร่วมเครดิตบูโรเผยแพร่ผลงาน : หนังสือพิมพ์ข่าวสด กรอบบ่าย

19-08-2558 หัวข้อข่าว : แบงก์แห่เช็กบูโรลูกหนี้ถี่ยิบ ตรวจทุกไตรมาสหวั่นหนี้เสียพุ่ง เด็กเจนวายพึ่งรูดปรื๊ดเพียบ

17-08-2558 ภาพข่าว : ทำข้อมูลหนี้ให้เป็นวิชาการ : หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

16-08-2558 ภาพข่าว : ร่วมมือ : หนังสือพิมพ์ Leader Time

15-08-2558 ภาพข่าว : สังคม : ร่วมมือ : หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ

13-08-2558 ภาพข่าว : สังคมฐานฯ : ลงนาม : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

08-08-2558 ภาพข่าว : ทำผลงานวิชาการ : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

08-08-2558 ภาพข่าว : ให้ความรู้ : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

07-08-2558 ภาพข่าว : อบรมความรู้ข้อมูลเครดิต : หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

03-08-2558 ภาพข่าว : ถวายพระพร : หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

02-08-2558 ภาพข่าว : สังคมฐานฯ : ถวายพระพร : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

30-07-2558 ภาพข่าว: สุรพล โอภาสเสถียร : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

24-07-2558 ภาพข่าว : ถวายพระพร : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

16-07-2558 หัวข้อข่าว : ดึง 'นาโนไฟแนนซ์' ร่วมวงเครดิตบูโรสกัดหนี้เสีย : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ วันพฤหัสบดีที่ 16 - อาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2558 หน้า 13(ขวา) :.

12-07-2558 ภาพข่าว : สังคมฐานฯ : เพื่ออนาคตของชาติ : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

06-07-2558 หัวข้อข่าว : คนไทยเฮ!สิ้นปีไม่ต้องใช้สำเนาบัตรปชช.-ทะเบียนบ้านติดต่อรัฐ : หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการรายวัน

06-07-2558 ภาพข่าว : ส่งเสริมอนาคตของชาติ : หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

01-07-2558 ภาพข่าว : มอบทุน : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

26-06-2558 ภาพข่าว : มอบทุน : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

26-06-2558 ภาพข่าว : มอบทุน : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

24-06-2558 หัวข้อข่าว : คลังตีปี๊บมหกรรมแบงก์รัฐฯ : หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการรายวัน

19-06-2558 หัวข้อข่าว : กระทรวงการคลัง: คลังจัดมหกรรมแบงก์รัฐเพื่อประชาชน 27-28 มิ.ย.นี้ ทุกภาค! : สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์

22-05-2558 ภาพข่าว : ให้ความรู้ : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

22-05-2558 หัวข้อข่าว : NCB จับมือ จุฬาฯวิจัยเครดิตบูโร - หนี้ครัวเรือน : หนังสือพิมพ์ Leader Time

21-05-2558 ภาพข่าว : สังคมฐานฯ : ส่งเสริมงานวิจัย : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

12-05-2558 ภาพข่าว : ร่วมมือ : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

11-05-2558 หัวข้อข่าว : มิติใหม่...บริการงานราชภาครัฐ : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

06-05-2558 หัวข้อข่าว : เครดิตบูโรห่วงหนี้เสีย 'ลาม' เอ็นพีแอล 'มนุษย์เงินเดือน-เอสเอ็มอี' ขยับ : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

04-05-2558 หัวข้อข่าว : แบงก์คุมเข้มสินเชื่อบุคคล-รถ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

09-04-2558 หัวข้อข่าว : เปิดมุมคิดคนวงการแบงก์ สู่วิถี 'ธนาคารที่ยั่งยืน' : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

19-03-2558 ภาพข่าว : ให้ความรู้ : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

03-03-2558 หัวข้อข่าว : ก.พ.ร.จับมือหน่วยงานรัฐและเซ็นทรัลเชิญชวนประชาชนใช้บริการงานภาครัฐผ่าน G-Point : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

01-03-2558 หัวข้อข่าว : สัมภาษณ์ : 'เครดิตบูโร' สัญญาณเตือนภัยในภาวะหนี้ครัวเรือนไต่ระดับ : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

23-02-2558 ภาพข่าว : ศูนย์บริการร่วม : หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

21-02-2558 ภาพข่าว : ตรวจเครดิต : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

18-02-2558 ภาพข่าว : ศูนย์บริการรัฐ : หนังสือพิมพ์มติชน

18-02-2558 ภาพข่าว : เช็คเครดิต : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

17-02-2558 ภาพข่าว : เปิดศูนย์ : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

17-02-2558 ภาพข่าว : เปิด G Point : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

06-02-2558 ภาพข่าว : เครดิตบูโรจับมือ AMC ชั้นนำ 8 แห่ง : หนังสือพิมพ์ Leader Time

02-02-2558 ภาพข่าว : ส่งเสริมความรู้การเงิน : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

02-02-2558 ภาพข่าว : อรภัทร รังษีวงศ์ : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

30-01-2558 ภาพข่าว : ไฟแนนซ์โซไซตี้ : เพิ่มพูนความรู้ : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

23-01-2558 หัวข้อข่าว : เครดิต บูโร จับมือ8AMC อัปเดทข้อมูลชำระหนี้แล้ว : หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการรายวัน

23-01-2558 หัวข้อข่าว: เครดิตบูโรจับมือกับ 8 AMC ชั้นนำ ร่วมมือปลดล็อค ล้างมลทินแก่ลูกค้าที่ชำระมูลหนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อย : หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

23-01-2558 ภาพข่าว : เคลียร์เครดิต : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

22-01-2558 ภาพข่าว : ร่วมมือ : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

22-01-2558 หัวข้อข่าว : เครดิตบูโรผนึกเอเอ็มซี ปลดล็อกลูกค้าปลอดหนี้ : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

22-01-2558 หัวข้อข่าว : เครดิตบูโรหนุนปลดล็อกสถานะเอื้อลูกหนี้เอเอ็มซีขอสินเชื่อใหม่ : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

22-01-2558 หัวข้อข่าว : 'เครดิตบูโร'ผนึก8เอเอ็มซีช่วยปลดล็อกสถานะลูกหนี้ : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

22-01-2558 หัวข้อข่าว : ปลดล็อกลูกหนี้เครดิตบูโร : หนังสือพิมพ์ M2F

20-01-2558 ภาพข่าว : เครดิตบูโรเคลื่อนที่ : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

19-01-2558 หัวข้อข่าว : 'เครดิตบูโร'ชูแผนรุกปี' 58 ยกระดับมาตรฐานการทำงาน : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

17-01-2558 หัวข้อข่าว : ชงรัฐแก้หนี้ครัวเรือนด่วน พร้อมเดินหน้าโครงสร้างพื้นฐานไม่ให้สะดุด : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

16-01-2558 หัวข้อข่าว : บทความพิเศษ : การเข้าเป็นสมาชิก...บริษัทข้อมูลเครดิตฯ : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

16-01-2558 ภาพข่าว : เครดิตบูโรเคลื่อนที่ : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

16-01-2558 หัวข้อข่าว : 27 ล้านลูกหนี้ "เครดิตบูโร" โล่งอก!ฐานข้อมูลปลอดภัยผ่านมาตรฐานสากล : หนังสือพิมพ์ Leader Time

15-01-2558 ภาพข่าว : ตรวจเครดิตบูโร : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

15-01-2558 ภาพข่าว : เชิญชวน : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

15-01-2558 ภาพข่าว : ศูนย์เคลื่อนที่ : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

08-01-2558 หัวข้อข่าว : ธปท.ปลดโซ่ตรวนเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุน ตั้งทีมศึกษาการให้บริการทางการเงินผ่านมือถือ : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

08-01-2558 หัวข้อข่าว : สาวน้อยนักออมกลเม็ดเด็ดเก็บตังค์เป็น"แสน"เพียงไม่กี่เดือน : หนังสือพิมพ์ ASTVผู้จัดการรายวัน

02-01-2558 หัวข้อข่าว : คุยเรื่องหนี้กับ หัวเรือใหญ่เครดิตบูโร : หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการรายวัน

30-12-2557 หัวข้อข่าว : เครดิตบูโรเซฟข้อมูล ผ่านมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 : หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

27-12-2557 หัวข้อข่าว: เครดิตบูโรย้ำข้อมูลปลอดภัยระดับสากล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

27-12-2557 หัวข้อข่าว : เครดิตบูโรรับ 'ไอเอสโอใหม่' ข้อมูลปลอดภัย : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

19-12-2557 ภาพข่าว : ตรวจข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก (กรอบบ่าย)

15-12-2557 ภาพข่าว : ตรวจเครดิตเคลื่อนที่ : หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

12-12-2557 ภาพข่าว : ขยับพอร์ต : เครดิตบูโรเคลื่อนที่ : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้วันสุข

11-12-2557 หัวข้อข่าว : บล.เมินร่วมวงเครดิตบูโรมั่นใจมาร์จิ้นโลน6หมื่นล.เอาอยู่ : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

10-12-2557 ภาพข่าว : แวดวงรอบกรุง : ตรวจเคลื่อนที่ : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

09-12-2557 ภาพข่าว : เช็คเครดิตเคลื่อนที่ : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

09-12-2557 ภาพข่าว : ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

09-12-2557 ภาพข่าว : ตรวจเครดิต : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

08-12-2557 หัวข้อข่าว : การรักษาข้อมูลเครดิต..ดีอย่างไร : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

06-12-2557 ภาพข่าว : เช็คเครดิตเคลื่อนที่ : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

05-12-2557 ภาพข่าว : ร่วมลงนาม : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กรอบบ่าย

03-12-2557 หัวข้อข่าว : เครดิตบูโรจับมือ JMTช่วยลูกหนี้หวังประโยชน์สร้างความเชื่อมั่น : หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการรายวัน

03-12-2557 ภาพข่าว : เครดิตบูโรสหกรณ์ : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

02-12-2557 ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรเคลื่อนที่ให้บริการณธนาคารแห่งประเทศไทย : NEWS PLUS (สำนักข่าวนิวส์พลัส)

02-12-2557 เครดิตบูโรจับมือ JMT นำร่องรายแรกช่วยลูกหนี้ขอแก้ไขข้อมูลเครดิต : หนังสือพิมพ์ทันหุ้น(ออนไลน์)

02-12-2557 ข่าวสารบัวหลวง : InfoQuest News - JMT จับมือเครดิตบูโรนำร่องรายแรกช่วยลูกหนี้ขอแก้ไขข้อมูลเครดิต : บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง(ออนไลน์)

02-12-2557 News Feed : เครดิตบูโรจับมือ JMT นำร่องรายแรกช่วยลูกหนี้ขอแก้ไขข้อมูลเครดิต : Hoon Inside News Feed (Online)

01-12-2557 ข่าวในประเทศ : ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรเคลื่อนที่ให้บริการที่แบงก์ชาติ : Than Online (ฐานเศรษฐกิจ)

01-12-2557 ข่าวเศรษฐกิจ : ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรเคลื่อนที่ให้บริการ ณ ที่ทำการแบงก์ชาติ : RYT9 อาร์วายทีไนน์ (สำนักข่าวอินโฟเควสท์ IQ)

29-11-2557 หัวข้อข่าว : ธปท.เตรียมดึงลูกค้าธกส.เข้าเครดิตบูโร10ล้านราย : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

29-11-2557 หัวข้อข่าว : เล็งดึงสมาชิกสหกรณ์ส่งเครดิตบูโรเช็กฐานะ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

29-11-2557 หัวข้อข่าว : แบงก์ชาติหนุน 'สหกรณ์' เข้าเครดิตบูโร : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

21-11-2557 หัวข้อข่าว : เศรษฐกิจ 'ซึมยาว' ถึงปีหน้า 'โฆสิต' ชี้หนี้ครัวเรือนฉุดกำลังซื้อ คาดปีหน้าโต 3 - 4% : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

20-11-2557 หัวข้อข่าว : รายงาน : เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวต่ำสศช.คาดปี57โต1%กระทุ้งธปท.ผ่อนปรนดอกเบี้ยช่วยอีกทาง : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

20-11-2557 หัวข้อข่าว : 'เครื่องยนต์น็อก' ฉุดจีดีพีต่ำ 1% สภาพัฒน์จี้ ธปท. งัดนโยบายการเงินฟื้น ศก. : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

19-11-2557 หัวข้อข่าว : ธปท.มองธุรกิจหันออกหุ้นกู้ฉุดสินเชื่อชะลอ8ไตรมาสติด : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

18-11-2557 หัวข้อข่าว : จี้ธปท.ดูแล'บาท'หนุนส่งออกสศช.คาดส่งออกจ่อ0% - หั่นจีดีพีปีนี้เหลือ1% : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

03-11-2557 หัวข้อข่าว : เครดิตบูโรดึงสหกรณ์ร่วมวง ฟรีสมาชิก1ปีส่งข้อมูลลูกหนี้ : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

31-10-2557 หัวข้อข่าว : คลังหั่นเป้า 'จีดีพี' ปีนี้โต1.4%ส่งออกวูบเหลือ0.1%-เบิกจ่ายรัฐช้า ฉุดเศรษฐกิจ : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

30-10-2557 หัวข้อข่าว : ไทยขึ้นอันดับ26ทำธุรกิจ 'ง่าย' แนะปรับขั้นตอน - ก.ม.ล้มละลาย : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

27-10-2557 หัวข้อข่าว : เกษียณสบาย สไตล์คนโสด : หนังสือพิมพ์ทันหุ้น

27-10-2557 ภาพข่าว : เมียนมาร์ดูงาน : หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

20-10-2557 ภาพข่าว : สุรพล โอภาสเสถียร : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

17-10-2557 ภาพข่าว : ต้อนรับ : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

16-10-2557 ภาพข่าว : ต้อนรับ : หนังสือพิมพ์ ASTVผู้จัดการรายวัน

13-10-2557 ภาพข่าว: ร่วมยินดีประธาน : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

09-10-2557 ภาพข่าว : ร่วมยินดี : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

09-10-2557 ภาพข่าว : อังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

02-10-2557 หัวข้อข่าว : 'หนี้ครัวเรือน'แตะ10ล้านล้านแบงก์หวั่นบริโภคลดสินเชื่อหด : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

23-09-2557 หัวข้อข่าว : ลดข้อจำกัดการเข้าถึงเงินทุนในระบบธนาคารพาณิชย์ไทย : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

22-09-2557 หัวข้อข่าว : เครดิตบูโรเตือนมิจฉาชีพตุ๋นอ้างปลดแบล็กลิสต์ - ขอเงินกู้ : หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการรายวัน

19-09-2557 หัวข้อข่าว : เครดิตบูโรเตือนมิจฉาชีพตุ๋นเงินโฆษณาผ่านเน็ต แอบอ้างกับลูกหนี้ ลบชื่อจากบัญชีดำ : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

19-09-2557 หัวข้อข่าว : เตือนถูกตุ๋นลบบัญชีดำเครดิตบูโร : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

19-09-2557 หัวข้อข่าว : เตือนแก๊งตุ๋นปลดล็อกหนี้ระบาด : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

19-09-2557 หัวข้อข่าว : เครดิตบูโรเตือนอย่าเชื่อลบข้อมูล : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

19-09-2557 หัวข้อข่าว : เครดิตบูโรย้ำไม่มีแบล็กลิสต์อย่าเชื่อแก๊งตุ๋นลบข้อมูลแลกเงิน : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

19-09-2557 หัวข้อข่าว : ระวังแก๊งตุ๋นช่วยแบล็กลิสต์ : หนังสือพิมพ์ M2F

17-09-2557 ภาพข่าว : ตรวจเครดิตเคลื่อนที่ : หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

05-09-2557 ภาพข่าว : ศูนย์เคลื่อนที่ : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก(กรอบบ่าย)

03-09-2557 ภาพข่าว : ตรวจเครดิต : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

03-09-2557 ภาพข่าว : ไฟแนนซ์โซไซตี้ : ตรวจเครดิต : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

28-08-2557 หัวข้อข่าว : ธปท.เกาะติด 'ดอกเบี้ย-หนี้ครัวเรือน' ชี้ปัจจัยเสี่ยงศก.ปีหน้า-ส่งออกเดือนก.ค.วูบติดลบ 0.85% : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

27-08-2557 คอลัมน์ : ตีแสกหน้าฝ่าสมรภูมิข่าว : กฎหมายทวงหนี้ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

26-08-2557 หัวข้อข่าว : รัฐบาลประยุทธ์1ต้องดันจีดีพี : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

25-08-2557 หัวข้อข่าว: สัมภาษณ์พิเศษ : 'เครดิตบูโร'ห่วงหนี้ค้างชำระพุ่งแนะแบงก์เช็คข้อมูลรายเดือน : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

24-08-2557 หัวข้อข่าว : สัญญาณอันตรายหนี้ครัวเรือนพุ่ง 82%สถาบันการเงินแตะเบรกสินเชื่อบุคคล : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

21-08-2557 หัวข้อข่าว : สศช.หั่นจีดีพีปีนี้โต 2% หวังปีหน้าแบ่ง 6% เต็มศักยภาพ : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

20-08-2557 หัวข้อข่าว : สศช.ย้ำ "จีดีพี" ปีนี้ขยายตัว 2% รอลุ้นแผนกระตุ้นเศรษฐกิจออกฤทธิ์ปีหน้าแตะ 6% : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)

15-08-2557 หัวข้อข่าว : เครดิตบูโรเผย ปชช.ตื่นตัวเช็คข้อมูล : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

15-08-2557 หัวข้อข่าว : แห่ตรวจเครดิตบูโรปี57 ยอดพุ่งทะลุ2.4แสนราย : หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น

15-08-2557 หัวข้อข่าว : แบงก์เช็กลูกค้าผ่านเครดิตบูโรพุ่ง161% : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

15-08-2557 หัวข้อข่าว : สถาบันการเงินผวาหนี้เน่าเช็คเครดิตลูกค้าถี่ยิบ ครึ่งปีแรกยอดทะลุ14.49ล้านรายการ : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

10-08-2557 หัวข้อข่าว : คนไทยติดเน็ตใช้วันละ7.2ชม. ช็อปออนไลน์พุ่ง1.5หมื่นบาท/ไม่สนภัยไซเบอร์คุกคาม : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

09-08-2557 หัวข้อข่าว : 'สศค.' เข้มมาตรฐานสหกรณ์ออมทรัพย์ : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

09-08-2557 หัวข้อข่าว : สภาพคล่องแบงก์ล้นชี้ ไม่กระทบ 'สินเชื่อ' ธปท.เร่งดูดซับส่วนเกิน 4.5 ล้านล้าน : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

09-08-2557 ภาพข่าว : สังคม : ถวายพระพร : หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ

07-08-2557 หัวข้อข่าว : กนง.คงดอกเบี้ยช่วยปั๊มเศรษฐกิจแบงก์มองปีนี้ยังไม่ปรับขึ้น-เบาใจหนี้ครัวเรือนเริ่มแผ่ว

07-08-2557 หัวข้อข่าว : กนง.คงดอกเบี้ยนโยบาย2%ยันดันศก.โต : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

07-08-2557 หัวข้อข่าว : มนุษย์เงินเดือนตื่นตัวเช็กเครดิตบูโรชี้2ปี้หนี้ครัวเรือนลด : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

07-08-2557 หัวข้อข่าว : ชี้เศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังสดใส แบงก์สั่งลุยหนุนสินเชื่อลูกค้าลงทุนเพิ่ม : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

07-08-2557 หัวข้อข่าว : การเงินยุคใหม่ เข้าถึง เข้าใจ คุ้มครองผู้ใช้บริการ : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

05-08-2557 หัวข้อข่าว : ชี้ 'บริโภค-ลงทุน' ส่อฟื้น ธปท.เผยความต้องการสินเชื่อไตรมาส 3 ดีขึ้น : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

05-08-2557 ภาพข่าว : ถวายพระพร : หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

04-08-2557 ภาพข่าว : ถวายพระพร : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

04-08-2557 ภาพข่าว : สุรพล โอภาสเสถียร : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

04-08-2557 หัวข้อข่าว : ธปท.ชี้อสังหาเริ่มฟื้นไร้สัญญาณ 'ฟองสบู่' : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

30-07-2557 ภาพข่าว : ตะกร้าข่าว : เครดิตบูโรร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

30-07-2557 หัวข้อข่าว : มิ.ย.สินเชื่อใหม่พุ่ง4.6หมื่นล.ทุบค่าเฉลี่ย5เดือน : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

29-07-2557 เครดิตบูโรร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สค.มหาราชินี : NEWS PLUS (online) สำนักข่าวนิวส์พลัส

29-07-2557 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป : ภาพข่าว : เครดิตบูโรร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี : newswit.com

26-07-2557 หัวข้อข่าว : แบงก์เปิดกลยุทธ์ลุยธุรกิจครึ่งปีหลังรับศก.ฟื้น หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ

26-07-2557 หัวข้อข่าว : 11แบงก์อ่วมหนี้เสีย1.8หมื่นล้าน "เอสเอ็มอีจิ๋ว-เช่าซื้อ" ไข้สูงลดยาก/ครึ่งหลังปูดเพิ่ม : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

25-07-2557 หัวข้อข่าว : หนี้ครัวเรือนพุ่ง16%หันกู้เงินนอกระบบ : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

23-07-2557 หัวข้อข่าว : เร่งก.ม.ป้องทวงหนี้โหดห้ามข่มขู่ - ทำร้ายลูกหนี้ : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

23-07-2557 หัวข้อข่าว : ทีเอ็มบีเผยคลายกังวลการเมืองดัชนีเชื่อมั่น 'เอสเอ็มอี' ฟื้น36% : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

21-07-2557 หัวข้อข่าว : ชำแหละกฎหมายทวงถามหนี้คืนความสุขคนไทยอีกระลอก : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)

20-07-2557 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้สมาชิกเครดิตบูโรพลเรือนรายแรก : ThaiPR

19-07-2557 หัวข้อข่าว : ธปท. โชว์7ปีแก้หนี้นอกระบบจับ252คดี : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

17-07-2557 หัวข้อข่าว : เศรษฐกิจรายภาคพ.ค.เริ่มขยับเหตุประชาชนมีหนี้ครัวเรือนสูง : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

17-07-2557 หัวข้อข่าว : แบงก์ตีปีกศก.ติดเครื่องปลุกลงทุน ลุยสินเชื่อรายใหญ่เจาะกลุ่มอุตสาหกรรม - บุกภูธร : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

15-07-2557 หัวข้อข่าว : รายงานพิเศษ : ปฏิรูป 'สหกรณ์ออมทรัพย์' ต้องให้ 'คลัง' กุมบังเหียน : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

13-07-2557 หัวข้อข่าว : แบงก์รัฐเด้งรับคสช.ดันศก.2.5%เร่งให้กู้เอสเอ็มอี/หนุนคนมีบ้าน : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

12-07-2557 หัวข้อข่าว : วิชั่นประธานสมาคมแบงก์ร่างแผน5ปีรับมือศก.โลก : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

10-07-2557 หัวข้อข่าว : ขอแรงคสช.ดันกฎหมายหลักประกันธุรกิจ : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

10-07-2557 หัวข้อข่าว: เศรษฐกิจคึกคักเงินลงทุนรัฐทะลัก4แสนล้าน สัญญาณชัดปลายปีจีดีพีโตแน่ ผู้รับเหมาแห่ขอแบงก์การันตี : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

09-07-2557 หัวข้อข่าว : สศช.ชี้เศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นคาดไตรมาส2 'จีดีพี' เป็นบวก : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

07-07-2557 หัวข้อข่าว : สหกรณ์ออมทรัพย์เข้าเครดิตบูโรหวังปิดทางซ้ำรอย "คลองจั่น" ช่วยกรองประวัติผู้กู้ป้องเสี่ยง : หนังสือพิมพ์มติชน (กรอบบ่าย)

07-07-2557 หัวข้อข่าว : เครดิตบูโรสอดรับธปท. เชิญสหกรณ์เป็นสมาชิกได้เสียงตอบรับหนาแน่นในหมู่สหกรณ์ออม : หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

07-07-2557 หัวข้อข่าว : สหกรณ์ออมทรัพย์สนเข้าเครดิตบูโร : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก (กรอบบ่าย)

07-07-2557 หัวข้อข่าว : "เครดิตบูโร" อ้าแขนรับ" ส.ออมทรัพย์" ช่วยลดความเสี่ยงระบบเงิน : หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

05-07-2557 หัวข้อข่าว : สหกรณ์แห่ตอบรับสมาชิก'เครดิตบูโร' : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

04-07-2557 ข่าวเศรษฐกิจ : เครดิตบูโร จัดช่วงโปรโมชั่นยกเว้นค่าสมาชิกดึงสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสมาชิก : RYT9 อาร์วายทีไนน์ (ออนไลน์)

03-07-2557 หัวข้อข่าว : เสี่ยง!หนี้ครัวเรือนพุ่งแตะ10ล้านล. คนไทยมือเติบ "กดเงินสด-บัตรเครดิต-ลีสซิ่ง" โต 20% : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

02-07-2557 หัวข้อข่าว : เครดิตบูโรเร่งดึงสหกรณ์เข้าเป็นสมาชิก : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

02-07-2557 หัวข้อข่าว : ผวาบัญชี"ค้างชำระ"เพิ่ม30% "เครดิตบูโร" ระบุจาก8.5แสนเป็น1.1ล้านบัญชี - ธปท.เผยหนี้ครัวเรือนพุ่ง 10% : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

01-07-2557 หัวข้อข่าว: 'ประสาร' ชี้เชื่อมั่นฟื้นตัวปีนี้ศก.โตจำกัด - ปีหน้าสดใส : หนังสือพิมพ์ Stock Focus

30-06-2557 ภาพข่าว : พร้อมให้บริการทั่วไทย : หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

30-06-2557 หัวข้อข่าว : เศรษฐกิจไทยเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

27-06-2557 หัวข้อข่าว : คลัง - แบงก์ชาติมองเศรษฐกิจครึ่งปีหลังสดใส : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

19-06-2557 ภาพข่าว : แวดวงรอบกรุง : บริการเคลื่อนที่ : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

18-06-2557 ภาพข่าว : ไฟแนนซ์โซไซตี้ : เครดิตบูโรเคลื่อนที่ : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

12-06-2557 หัวข้อข่าว : ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรเคลื่อนที่พร้อมให้บริการทั่วไทย : หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

11-06-2557 ภาพข่าว : ศูนย์เคลื่อนที่ : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

11-06-2557 หัวข้อข่าว : ธปท.คาดไตรมาส3ศก.ฟื้นเผยไม่เกิดภาวะถดถอยทางเทคนิค : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

11-06-2557 หัวข้อข่าว : ธปท.ชูธงเชียร์ปฏิรูปแบงก์รัฐ ลุ้นแนวทางป้องกันทุจริตจากการเมืองแทรกแซง : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

11-06-2557 หัวข้อข่าว : บัตรเครดิตติดหล่มการเมืองใช้จ่าย - เบิกเงินสดล่วงหน้าติดลบ : หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการรายวัน

11-06-2557 ภาพข่าว : ตรวจเครดิตเคลื่อนที่ : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

10-06-2557 ภาพข่าว : เข้าถึง : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

10-06-2557 ภาพข่าว : เครดิตบูโรเคลื่อนที่ : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

07-06-2557 หัวข้อข่าว: แบงก์เข้มปล่อยกู้ธุรกิจ ชี้ส่งผลต่อการชำระหนี้ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กรอบบ่าย

04-06-2557 หัวข้อข่าว : รายงาน: ความหวัง'อสังหาฯ'แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ หน้า 34(ขวา)

04-06-2557 หัวข้อข่าว: เดลินิวส์: ทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรม : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

03-06-2557 หัวข้อข่าว : แบงก์เข้มปล่อยกู้บ้าน ชี้ลูกค้ามีหนี้รถคันแรก : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)

02-06-2557 หัวข้อข่าว : แบงก์เข้มฉุดยื่นกู้สินเชื่อหด10% : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

02-06-2557 ภาพข่าว : ช่วยเอสเอ็มอีไต้ : หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

31-05-2557 Headline : Rising debt likely to keep households in the red : The Nation

31-05-2557 หัวข้อข่าว : หนี้เสียบ้าน - รถทะยานอีโคคาร์กู้ไม่ผ่าน40% : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

31-05-2557 หัวข้อข่าว : ธปท. ชี้เศรษฐกิจเม.ย."ทรงตัว" หนี้ครัวเรือนสูงฉุดบริโภค : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

31-05-2557 หัวข้อข่าว : หนี้ครัวเรือนพุ่งฉุดอสังหาฯแบงก์ "คุมเข้ม" ปล่อยสินเชื่อ : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

06-05-2557 หัวข้อข่าว : โละ"นิสัย-พฤติกรรม" แย่ ขวางคนไทยออมเงิน : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

02-05-2557 หัวข้อข่าว : "นันแบงก์" เช็กลูกหนี้ถี่ยิบเครดิตบูโรเผยขอสอบประวัติเพิ่ม3เท่า ก่อนปล่อยกู้ใหม่หลังเศรษฐกิจชะลอ : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

02-05-2557 หัวข้อข่าว : เครดิตบูโรชี้ "หนี้จัดชั้น" โต20%กรุงศรีฯหวั่นการเมืองยืดเยื้อลามกลุ่มรายได้ 3 หมื่นบาท : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

02-05-2557 หัวข้อข่าว : ห่วงมือเติบก่อหนี้เพิ่ม : หนังสือพิมพ์ M2F

02-05-2557 หัวข้อข่าว : ห่วง'สินเชื่อบุคคล'ขอยืดหนี้เพิ่มเครดิตบูโรชี้จัดชั้นปูด20% - แบงก์เข้มปล่อยกู้บางธุรกิจ : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

01-05-2557 หัวข้อข่าว : รายงานพิเศษ : หนี้ครัวเรือนไทยพุ่งไกลระดับโลก : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

27-04-2557 คอลัมน์ : Money Cafe จัดการหนี้... เริ่มต้นที่นี่ : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

19-04-2557 หัวข้อข่าว : ศก. แย่ชาวบ้านแห่เช็กเครดิตบูโรพุ่ง10% : หนังสือพิมพ์ข่าวสด (กรอบบ่าย)

18-04-2557 หัวข้อข่าว : ยอดเช็กเครดิตบูโรพุ่ง แบงก์เข้มบริหารเสี่ยง : หนังสือพิมพ์ ASTVผู้จัดการรายวัน

18-04-2557 หัวข้อข่าว : เครดิตบูโรเผยตัวเลขด้านข้อมูลไตรมาส 1 ปี2557 แบงก์ขอดูเครดิตลูกหนี้ 6.39 ล้านรายสูงขึ้น 87.5% : หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

18-04-2557 หัวข้อข่าว : กังวลศก. ยอดเช็กเครดิตพุ่ง : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

18-04-2557 Headline : Banks step up checks on debtors : Bangkok Post

18-04-2557 หัวข้อข่าว : เศรษฐกิจทรุดแห่ตรวจสอบเครดิต : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

17-04-2557 หัวข้อข่าว : เผยยอดตรวจ'เครดิตบูโร'พุ่ง10%คนตื่นตัวรับภาวะเศรษฐกิจชะลอ : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

17-04-2557 หัวข้อข่าว : แห่เช็กเครดิตบูโรรับมือศก. แบงก์พาณิชย์คุมเข้มหวั่นหนี้เสียปูด ยอดลูกค้าขอทบทวนหนี้เพิ่ม198% : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

16-04-2557 หัวข้อข่าว : หนี้ครัวเรือนพุ่งฉุดเศรษฐกิจ หวั่นกระทบเครดิตประเทศ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

10-04-2557 หัวข้อข่าว : สัมภาษณ์พิเศษ : จับเรดาร์ 'สึนามิหนี้ครัวเรือน' ยอดค้างจ่ายพุ่งไม่หยุด : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

07-04-2557 ภาพข่าว : ปาฐกถาพิเศษในจีน : หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

28-03-2557 ภาพข่าว : แสดงความคิด : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

28-03-2557 ภาพข่าว : ร่วมอภิปราย : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

17-03-2557 หัวข้อข่าว : ศคง.เผยศก.ซึมยอดร้องเรียนพุ่ง ขอปรึกษาปรับโครงสร้างหนี้พรึ่บ : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

12-03-2557 ภาพข่าว : รายแรก : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)

12-03-2557 ภาพข่าว : สมาชิกเครดิตบูโร : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

11-03-2557 ภาพข่าว : ร่วมเป็นสมาชิกเครดิตบูโร : หนังสือพิมพ์ ASTVผู้จัดการรายวัน

11-03-2557 ภาพข่าว : นางพวรรณ์ นววัฒนทรัพย์ : หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

11-03-2557 วายแอลจี ร่วมเป็นสมาชิกเครดิตบูโรโบรกเกอร์ทองรายแรก : ประชาชาติธุรกิจ (www.prachachat.net)

10-03-2557 หัวข้อข่าว : "หนี้ครัวเรือน"อตร.!ใกล้เดือดแตะ80% เครดิตบูโรแนะลูกหนี้อย่าหนี : หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

06-03-2557 หัวข้อข่าว : รายงานพิเศษ : ธปท.วอนแบงก์ อย่ารีดค่าธรรมเนียมลูกค้า : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

04-03-2557 หัวข้อข่าว : หั่นวงเงินรูดปรื๊ดคุมหนี้เสีย : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

02-03-2557 หัวข้อข่าว : เครดิตบูโรชี้ปี57แห่เช็กประวัติกว่า 5.1 แสนรายการ : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

28-02-2557 หัวข้อข่าว : แห่เช็กเครดิตบูโรจ่อกู้แบงก์ตั้งรับพิษศก.ซบ : หนังสือพิมพ์มติชน (กรอบบ่าย)

27-02-2557 หัวข้อข่าว : สถาบันการเงินขยาด! แห่เช็กข้อมูลเครดิตบูโรลูกค้าผวาหนี้เน่า : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

27-02-2557 หัวข้อข่าว: เผยยอดเช็ก "เครดิตบูโร"เพิ่มอื้อ : หนังสือพิมพ์ ASTVผู้จัดการรายวัน

27-02-2557 หัวข้อข่าว: แห่เช็กเครดิตบูโรสถาบันการเงินตรวจสอบข้อมูลเพิ่ม143% คุมเข้มปล่อยสินเชื่อปีนี้ผวาเสี่ยงสูง : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

26-02-2557 หัวข้อข่าว : เครดิตบูโรพร้อมช่วยSME รับมียอดผิดนัดชำระหนี้เพิ่ม : หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการรายวัน

25-02-2557 หัวข้อข่าว : เครดิตบูโรหนุนแบงก์อุ้มSMEเว้นจัดชั้นNPLหากเข้าโครงการยืดหนี้ : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

25-02-2557 หัวข้อข่าว : เครดิตบูโรหนุนมาตรการผ่อนผันหนี้ธุรกิจเอสเอ็มอี : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

25-02-2557 หัวข้อข่าว : เครดิตบูโรร่วมช่วยเอสเอ็มอี : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

25-02-2557 หัวข้อข่าว : เครดิตบูโรช่วยเอสเอ็มอีค้างชำระไม่ติดบัญชีดำ : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

25-02-2557 หัวข้อข่าว : เครดิตบูโรหนุนสสว.อุ้มSMEs TMBชี้ความเชื่อมั่นทรุดกังวล'ม็อบป่วน'มากที่สุด : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

25-02-2557 หัวข้อข่าว : เครดิตบูโรผนึกแบงก์ผ่อนปรนช่วยเอสเอ็มอี : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

25-02-2557 หัวข้อข่าว: เอสเอ็มอีอ่วมพิษการเมือง "เครดิตบูโร" ลุยช่วยรักษาประวัติชำระหนี้ : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ(กรอบบ่าย)

25-02-2557 หัวข้อข่าว : เอสเอ็มอีผวาการเมือง ฉุดเชื่อมั่นต่ำสุดครั้งแรก : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์(กรอบบ่าย)

24-02-2557 ภาพข่าว : ร่วมเครดิตบูโร : หนังสือพิมพ์ ASTVผู้จัดการรายวัน

22-02-2557 ภาพข่าว : ตรวจสอบเครดิต : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

10-02-2557 หัวข้อข่าว : รายงานพิเศษ : กลยุทธ์ปรับตัวธุรกิจธนาคารไตรมาส1/2557 : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

10-02-2557 หัวข้อข่าว : เครดิตบูโรดึงโบรกวัดสุขภาพลูกค้าสมาคมฯเล็งหารือสมาชิกหนุนยกระดับเปิดพอร์ตหุ้น : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

10-02-2557 หัวข้อข่าว : คนออมเงินแสวงหารายได้เพิ่มขึ้น : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)

01-02-2557 หัวข้อข่าว : ฉกข้อมูลบัตรเครดิต : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

24-01-2557 หัวข้อข่าว : เครดิตบูโรแอ่นอกระบบสุดปึ้ก ย้ำข้อมูลลูกค้าปลอดภัยไม่มีรั่ว : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)

23-01-2557 หัวข้อข่าว : เครดิตบูโรย้ำมาตรฐานสากล : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

22-01-2557 ข่าวเครดิตบูโร 001/2557 เรื่องเครดิตบูโรแจงกรณีขโมยข้อมูลที่เกาหลีใต้ พร้อมย้ำมาตรฐานเครดิตบูโรไทยเท่าสากล

21-01-2557 หัวข้อข่าว : เอสเอ็มอีสะดุดพิษการเมืองแบงก์ส่งจนท.ประกบ : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

21-01-2557 หัวข้อข่าว : เครดิตบูโรชี้เหตุทุจริตที่เกาหลี ระบบป้องกันต่ำ-ยันไทยคุมเข้ม : หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการ รายวัน

19-01-2557 หัวข้อข่าว สัญญาณสินเชื่อ "ไฟเหลือง" คนไม่กล้ากู้ แบงก์คุมเค้ม : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

06-01-2557 หัวข้อข่าว: ธปท.ชี้หนี้ครัวเรือนไตรมาส3พุ่ง14% : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

05-01-2557 หัวข้อข่าว: ปี57คาดแบล็กลิสต์เพิ่มแสนราย'เครดิตบูโร'ชี้เหตุก่อหนี้เกินตัว : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

03-01-2557 หัวข้อข่าว : กู้1ล้านขึ้นไปเข้าเครดิตบูโร ธกส.นำร่องส่งข้อมูลการเงินให้หมื่นราย จับมือแบงก์ออมสินไม่ส่งลูกค้ารายย่อย : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

02-01-2557 หัวข้อข่าว : แบงก์เข้ม "สินเชื่อบ้าน" คาดปีนี้เอ็นพีแอลเพิ่ม : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

31-12-2556 หัวข้อข่าว : ธุรกิจแบงก์ปี57ตั้งเป้าโตลดลงพร้อมเข้าสู่โหมดระมัดระวังภัย : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

30-12-2556 หัวข้อข่าว : ปี57ต้อง "ออม" จะได้ไม่ติดกับดักหนี้ : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

28-12-2556 หัวข้อข่าว : "เครดิตบูโร" งานงอกลูกค้าแห่เป็นสมาชิก : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

24-12-2556 หัวข้อข่าว : เครดิตบูโรตั้งเป้าสมาชิกปี 57 ดึง "ธกส.-ทอง" เพิ่มอีก 7 แห่ง : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

18-12-2556 ภาพข่าว : แยก...พัฒนาการ : จุดเปลี่ยนอสังหาปี 57 : หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

13-12-2556 ภาพข่าว : จุดเปลี่ยน : หนังสือพิมพ์ข่าวสด (กรอบบ่าย)

13-12-2556 ภาพข่าว : สัมมนา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)

10-12-2556 ภาพข่าว : บรรยายพิเศษ : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

09-12-2556 Headline : First-time workers lift loans levels : หนังสือพิมพ์ Bangkok Post

03-12-2556 ภาพข่าว : ให้ความรู้ : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

02-12-2556 หัวข้อข่าว : 9 เดือนแห่ตรวจข้อมูลเครดิตพุ่งลูกหนี้กลัวภัย/แบงก์ดูรถคันแรก : หนังสือพิม์ดอกเบี้ยธุรกิจ

26-11-2556 หัวข้อข่าว : 'เครดิตบูโร'เผย9เดือนแรก ยอดตรวจพุ่งแบงก์เข้มปล่อยกู้ : หนังสือพิมพ์ASTV ผู้จัดการรายวัน

26-11-2556 หัวข้อข่าว : ผลพวงรถคันแรกแห่เช็กเครดิตพุ่ง : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

26-11-2556 หัวข้อข่าว : แบงก์แห่เช็กเครดิตบูโรพุ่งเท่าตัวกรองลูกหนี้คุมเข้มสินเชื่อตื่นดูประวัติสกัดโจร...: หนังสือพิมพ์มติชน

26-11-2556 หัวข้อข่าว : ลูกหนี้หวั่นภัยการเงินแห่เช็กเครดิตบูโร : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

26-11-2556 หัวข้อข่าว : ภัยการเงินระบาด แห่เช็คเครดิตบูโร : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

26-11-2556 หัวข้อข่าว : รายย่อยติดบ่วงหนี้เพิ่มยอดเครดิตบูโรปูด/ADBจ่อหดจีดีพีไทยอีกรอบ : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

26-11-2556 หัวข้อข่าว: เอกชนแห่ตรวจเครดิตบูโร : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์(กรอบบ่าย)

26-11-2556 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ : หัวข้อข่าว :เครดิตบูโรเผยผลงาน ไตรมาส 3 ปี 2556

25-11-2556 ภาพข่าว: ถวายพระพร : หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

25-11-2556 ข่าวเครดิตบูโร 004/2556 เรื่องเครดิตบูโรเผยผลงาน ณ ไตรมาส 3 ปี 2556

25-11-2556 สัมมนา: 2 ล้านล้าน จุดเปลี่ยนอสังหาปี 57 : หนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ

22-11-2556 ภาพข่าว : ถวายพระพร : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

20-11-2556 ภาพข่าว: ตะกร้าข่าว: เครดิตบูโรบันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวามหาราช, หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

20-11-2556 ภาพข่าว : ถวายพระพร : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

19-11-2556 ภาพข่าว : ถวายพระพร : หนังสือพิมพ์มติชน(กรอบบ่าย)

16-11-2556 NEWS PLUS (ศูนย์ข่าวออนไลน์นิวพลัส) : หัวข้อข่าว : เครดิตบูโรบันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวามหาราช

14-11-2556 HR World บริหารคน บนเวทีโลก: "เครดิต" ไม่มีขาย อยากได้ต้อง "ทำเอง" : หนังสือพิมพ์มติชน(กรอบบ่าย)

12-11-2556 ภาพข่าว : คุณณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล : หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

07-11-2556 หัวข้อข่าว : เครดิตบูโรยันหนี้เสียเอาอยู่แบงก์คุมเข้ม หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

07-11-2556 หัวข้อข่าว : ศคง.ชี้เล่ห์ภัยการเงินพุ่งเตือนปชช.ระวังอีเมล-โซเชียลมีเดีย : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก(กรอบบ่าย)

04-11-2556 หัวข้อข่าว : แห่เช็กเครดิตหนี้เสียเพิ่มอีกส่อแววจ่ายช้า : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

04-11-2556 ภาพข่าว : ตรวจเครดิตที่แบงก์ : หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

31-10-2556 ภาพข่าว : ตรวจเครดิต : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

29-10-2556 ภาพข่าว : เช็กสุขภาพการเงิน : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

29-10-2556 ภาพข่าว : NEWSข่าวสั้น : กรุงศรี-เครดิตบูโรเปิดตรวจเครดิต : หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการรายวัน

28-10-2556 ภาพข่าวเครดิตบูโร 011/2556 เรื่องกรุงศรีจับมือเครดิตบูโร เปิดให้บริการรับตรวจเครดิตบูโรผ่านสาขาของธนาคาร

27-10-2556 หัวข้อข่าว : สกู๊ปพิเศษ : กูรูการออมแนะรัฐกระตุ้นวินัยการออม...ก่อนจะสาย : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

08-10-2556 หัวข้อข่าว : จัดระเบียบบริหารการใช้จ่าย รู้ใช้ "เงินล่วงหน้า" ... ปลอดหนี้! หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)

25-09-2556 หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: 14 ภาคี ร่วมกันเปลี่ยนประเทศไทย : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

24-09-2556 Than Online : ฐานเศรษฐกิจ : 14 องค์กรภาคีเดินหน้าโครงการเปลี่ยนปทท.ให้รุ่งเรืองด้วยความรู้ทางการเงิน

23-09-2556 หัวข้อข่าว : เครดิตบูโรชี้แบงก์ตรวจข้อมูลพุ่งคุมเข้มหนักหลังเศรษฐกิจน่าห่วง : หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

18-09-2556 หัวข้อข่าว: หนี้พุ่งแบงก์แห่เช็กอาการลูกค้า8เดือนตรวจบัญชีเก่าพุ่ง10ล้านราย : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

12-09-2556 หัวข้อข่าว: ตรวจเครดิตบูโร ผ่านอินเทอร์เน็ต : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์(กรอบบ่าย)

12-09-2556 หัวข้อข่าว: สถาบันการเงินเช็กเครดิตลูกหนี้ถี่ยิบ เครดิตบูโรเปิดยอด 8 เดือนส่องบัญชีดำพุ่ง 8 ล.รายการ : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

11-09-2556 ภาพข่าว: ได้ทุกช่องทาง : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

11-09-2556 ภาพข่าว: ธนาคารออมสินเปิดศูนย์ตรวจเครดิตบูโร : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

11-09-2556 ภาพข่าว: ตรวจเครดิต : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

11-09-2556 หัวข้อข่าว: กรุงไทยบริการเช็กเครดิตบูโร : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

10-09-2556 ข่าวเครดิตบูโร 003/2556 เรื่องกรุงไทยให้บริการรับคำขอตรวจเครดิตบูโรผ่านทุกช่องทาง :.

10-09-2556 หัวข้อข่าว : กรุงไทยให้บริการรับคำขอตรวจข้อมูลเครดิตบูโรผ่านทุกช่องทาง-ล่าสุดขยายผ่านเน็ต : Than Online ฐานเศรษฐกิจ

10-09-2556 หัวข้อข่าว กรุงไทย ร่วมมือ เครดิตบูโร ตรวจสอบข้อมูล : INDEPENDENT NEWS NETWORK :

10-09-2556 หัวข้อข่าว : กรุงไทยรับตรวจเครดิตบูโรทุกช่องทาง : โพสต์ทูเดย์ออนไลน์

06-09-2556 ภาพข่าว: นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี : หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

06-09-2556 ภาพข่าว: ตรวจเครดิต : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

06-09-2556 ภาพข่าว: เปิดเช็กเครดิต : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

06-09-2556 หัวข้อข่าว: เปิดศูนย์ฯบูโร : หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น

06-09-2556 ภาพข่าว: ร่วมมือ : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

05-09-2556 ภาพข่าวเครดิตบูโร 010/2556 เรื่องศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ล่าสุด ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ (ส่วนหน้า)

03-09-2556 ภาพข่าว : แวดวงรอบกรุง : เปิดศูนย์ใหม่ : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

30-08-2556 ภาพข่าว: เปิดศูนย์ : หนังสือพิมพ์มติชน(กรอบบ่าย)

29-08-2556 ภาพข่าว: โฉมใหม่ : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

29-08-2556 ภาพข่าว: เปิดศูนย์ : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

28-08-2556 ภาพข่าวเครดิตบูโร 009/2556 เรื่องศูนย์ตรวจเครดิตบูโร โฉมใหม่ ณ ห้างเจ-เวนิว (นวนคร) ชั้น 4

19-08-2556 หัวข้อข่าว : รถคันแรกดันตรวจเครดิตพุ่ง!! ครึ่งปีแบงก์สืบลูกค้า 12.5 ล้าน : หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

14-08-2556 หัวข้อข่าว: แห่เช็กเครดิตบูโรพุ่ง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์(กรอบบ่าย)

14-08-2556 หัวข้อข่าว : ดึงสหกรณ์เข้าบูโร : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

14-08-2556 หัวข้อข่าว : เครดิตบูโรตั้งเป้าเดินหน้าสร้างความเข้าใจวางแผนการเงิน-ไม่สร้างหนี้เกินจำเป็น : หนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทย

14-08-2556 ภาพข่าว: ดูงาน : หนังสือพิมพ์มติชน (กรอบบ่าย)

13-08-2556 เครดิตบูโรปลื้มยอดเช็คข้อมูลพุ่ง : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

13-08-2556 อึ้งลูกหนี้ผ่านด่านเงินกู้แค่35% : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

13-08-2556 แบงก์เข้มสินเชื่อตรวจเครดิตบูโรถี่เพิ่มจาก1เป็น2ครั้งต่อปีปรับเกณฑ์ไม่นับ'โบนัส' : หนังสือพิมพ์มติชน

13-08-2556 หัวข้อข่าว: คลังเตรียมไฟเขียวนิติบุคคลปล่อยกู้ชาวบ้าน เปิดช่องรีดดอกเบี้ยเกิน15% หนังสือพิมพ์แนวหน้า

12-08-2556 เครดิตบูโรเผยยอดเช็คเครดิตพุ่ง

12-08-2556 ภาพข่าว: ถวายพระพร

12-08-2556 ภาพข่าว: ดูงาน

12-08-2556 เครดิตบูโรตั้งเป้าเดินหน้าสร้างความเข้าใจวางแผนการเงิน-ไม่สร้างหนี้เกินจำเป็น : สำนักข่าวไทย MCOT.net

11-08-2556 ยอดเช็กเครดิตบูโรครึ่งปีโตสูงตามรถคันแรก-สินเชื่อรวมพุ่ง

09-08-2556 ภาพข่าว: ต้อนรับ ธปท. หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

08-08-2556 ภาพข่าว: ไฟแนนซ์โซไซตี้: ดูงาน หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

07-08-2556 ภาพข่าว: ถวายพระพร : หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก

07-08-2556 ภาพข่าวเครดิตบูโร 008/2556 : เรื่องเครดิตบูโรต้อนรับ ธปท. ดูงาน

05-08-2556 ภาพข่าว: สุรพล โอภาสเสถียร : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

02-08-2556 ภาพข่าว: ถวายพระพร : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

31-07-2556 ภาพข่าว : เครดิตบูโรบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี : เว็บไซต์ www.hooninside.com

30-07-2556 ภาพข่าวเครดิตบูโร 007/2556 เรื่อง เครดิตบูโรบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี

29-07-2556 หัวข้อข่าว : เปิดธุรกิจตลาดนัดการเงินครบวงจรที่แรกของลำปาง : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

23-07-2556 หัวข้อข่าว: บสย.จับมือธปท.โรดโชว์13 จังหวัดอุ้มSMEท้องถิ่น : หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น

07-07-2556 หัวข้อข่าว: เงินทองของคน3เจนฯ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

06-07-2556 หัวข้อข่าว: ธปท.ห้ามแบงก์กั๊กข้อมูลลูกค้า ต้องแจงดอกเบี้ยค่าใช้จ่ายเงินกู้ซื้อบ้านให้ชัดเจน หนังสือพิมพ์แนวหน้า

03-07-2556 ภาพข่าว : ตรวจเครดิตปลอดภัย หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

02-07-2556 ภาพข่าว: สะดวก : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

25-06-2556 หัวข้อข่าว : เครดิตบูโรห่วงหนี้เน่ารายย่อยโอกาสเสี่ยงสูง : หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น

24-06-2556 หัวข้อข่าว: 'ศก.'ส่อแย่คนแห่ตรวจเครดิตบูโร หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

24-06-2556 หัวข้อข่าว: "เครดิตบูโร"หวั่นหนี้บัตรรูดปื๊ดท่วม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

24-06-2556 หัวข้อข่าว: รายได้ต่ำ1.5หมื่น'เสี่ยงหนี้เน่า' เครดิตบูโรเผยหนี้'บัตรเครดิต-สินเชื่อบุคคล'สูง... หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

24-06-2556 หัวข้อข่าว: จับตาลูกค้ารายได้ต่ำค้างชำระ หนี้บัตรเครดิตเกิน 90 วันเสี่ยง.... หนังสือพิมพ์เดลินิวส์(กรอบบ่าย)

22-06-2556 ภาพข่าว: รณรงค์ความปลอดภัย หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

21-06-2556 ภาพข่าว: เพื่อความปลอดภัย : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

20-06-2556 ภาพข่าว: ไฟแนนซ์โซไซตี้: รณรงค์ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

20-06-2556 แบงก์ - นอนแบงก์ - ประกัน ACNEWS : เครดิตบูโรจับมือวินมอเตอร์ไซค์รณรงค์ความปลอดภัยพร้อม ชี้ช่องการตรวจเครดิตของตนเองก่อนยื่นกู้

19-06-2556 เลาะรั้วหุ้น-การเงิน: อาจต้องชะลอแผนร่วมทุนกับบริษัทสหรัฐ ที่จะเข้าไปลงทุนสร้างโรงฟอกหนังในกัมพูชา

19-06-2556 ภาพข่าวเครดิตบูโร 006/2556 : เครดิตบูโรจับมือวินมอเตอร์ไซค์รณรงค์ความปลอดภัยพร้อมชี้ช่องการตรวจเครดิตของตนเองก่อนยื่นกู้ :.

18-06-2556 หัวข้อข่าว: 'รถหรู'ถูกยึดยังต้องผ่อนต่อธุรกิจเช่าซื้อยันลูกค้ารับสภาพตามกฎหมาย 'ดีเอสไอ'ขอ...หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

18-06-2556 หัวข้อข่าว: "ลิสซิ่ง"ไม่หวันดีเอสไอไล่ยึดรถหรูแม้ถูกริบเข้าหลวงก็ต้องจ่ายค่างวดแต่โดยดี หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

18-06-2556 หัวข้อข่าว: จ่อหมายจับ"2เสี่ยรถหรู" "ดีเอสไอ"พบ6คันไฟไหม้นำเข้าจากมาเลย์ส่อเลี่ยงภาษี หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

13-06-2556 ภาพข่าว: ต้อนรับ หนังสือพิมพ์มติชน(กรอบบ่าย)

12-06-2556 ภาพข่าว: ดูงาน หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

10-06-2556 หัวข้อข่าว: รายงาน: ศาลผนึก 3 องค์กรเตือนผู้รับสิทธิรถคันแรกอย่าผิดสัญญาเช่าซื้อ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

10-06-2556 หัวข้อข่าว: ศคง.เดินเกมรุกลดก่อหนี้ สกัดปัญหาแบงก์เอาเปรียบ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

10-06-2556 ภาพข่าวเครดิตบูโร 005/2556 : เครดิตบูโรต้อนรับ สคฝ. ดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ :.

07-06-2556 หัวข้อข่าว: ห่วง'รถคันแรก'เลิกกัดฟันผ่อนหลังคืนภาษี หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

07-06-2556 หัวข้อข่าว: คดี"รถยนต์คันแรก"ฟ้องร้องกันเพียบ หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการรายวัน

07-06-2556 หัวข้อข่าว: รถคันแรกพ่นพิษยอดบัญชีเงินกู้พุ่งส่อขึ้นศาลเพียบ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

26-05-2556 หัวข้อข่าว: 5 เรื่องเงินทองต้องทำของคนไทยวัยเลข 3 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

20-05-2556 ภาพข่าว: สัมมนาขอกู้ หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

16-05-2556 ภาพข่าว: โต๊ะกาแฟคนประกันภัย: LH Bank จับมือ เครดิตบูโร หนังสือพิมพ์ Leader Time

15-05-2556 ภาพข่าว: สัมมนาวิธีขอกู้ หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

13-05-2556 ภาพข่าว: อบรม หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

10-05-2556 ภาพข่าว: สัมมนา หนังสือพิมพ์มติชน (กรอบบ่าย)

08-05-2556 ภาพข่าวเครดิตบูโร 004/2556 : ศาลแพ่งจัดอบรมหัวข้อเครดิตบูโรและการขอสินเชือกับสถาบันการเงิน

07-05-2556 ภาพข่าว: เช็กสุขภาพ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

07-05-2556 ภาพข่าว: แวดวงรอบกรุง: เติมเต็ม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

07-05-2556 ภาพข่าว: จัดอบรม หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก(กรอบบ่าย)

07-05-2556 ภาพข่าว: ติวเข้มเครดิต หนังสือพิมพ์แนวหน้า

06-05-2556 ภาพข่าว: ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

06-05-2556 ภาพข่าว: ไฟแนนซ์โซไซตี้: สุขภาพการเงิน หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

03-05-2556 ภาพข่าวเครดิตบูโร 002/2556 : LH Bank เปิดให้บริการตรวจเครดิตบูโรผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขา

03-05-2556 :: ภาพข่าวเครดิตบูโร 03/2556 : สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ร่วมกับเครดิตบูโรจัดสัมมนา

17-04-2556 หัวข้อข่าว: ก.ล.ต.ดันYLGเข้าเครดิตบูโร หนุนเช็คสุขภาพการเงินลูกค้า หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

18-02-2556 ภาพข่าว "รักนะ...อย่าเยอะหนี้" หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

14-02-2556 หัวข้อข่าว: สุรพล โอภาสเสถียร 4 ภารกิจขับเคลื่อน 'เครดิตบูโร' หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

11-02-2556 เครดิตบูโรเปิดศูนย์ตรวจใหม่กลางกรุงเทพฯ หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

11-02-2556 ภาพข่าว: รักนะ หนังสือพิมพ์มติชน

10-02-2556 เครดิตบูโรผนึกพลังรับเสรีการเงินเออีซี โพสต์ทูเดย์

09-02-2556 เครดิตบูโรแนะสร้างวินัยทางการเงิน หนังสือพิมพ์แนวหน้า

06-02-2556 หัวข้อข่าว "น็อนแบงก์"ผวาหนี้สูญเพิ่มเกณฑ์รายได้ชนหมื่น หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

05-02-2556 เครดิตบูโรแจง'หนี้เสีย1.6ล้านบัญชี' หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

05-02-2556 เครดิตบูโรแจงหนี้เสียจิ๊บ จิ๊บแค่ 1.6 ล้านบัญชี หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

14-01-2556 "กดเงินสดพุ่งสูงปรี๊ดส่อหนี้เน่า" หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

14-01-2556 "เช็คเด้งไม่ติดคุก" คืบหน้า เครดิตบูโรส่อได้เก็บข้อมูล "สุรพล" ชี้ ก.ม.คลุมเครือ-ฟ้องร้องอื้อ! หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

31-12-2555 เปิดมุมมองบิ๊กเครดิตบูโร หนี้บุคคลกับปัญหาสังคม : หนังสือพิมพ์ ASTVผู้จัดการรายวัน

31-12-2555 คู่มือการเงินและการจัดการหนี้ : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

31-12-2555 จับตาภาระหนี้ปีมะเส็ง ผลพวงรถคันแรก สินเชื่อระอุ : หนังสือพิมพ์มติชน

24-12-2555 10 เหตุการณ์เด่น การเงิน-การคลัง ปีมังกรแค่ผงกไม่ผงาด หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

19-12-2555 อนาคตเศรษฐกิจไทยโอกาสการลงทุนปี 56 หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ

15-12-2555 หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: สินเชื่อตลาดสดศรีสวัสดิ์ช่วยปลดหนี้แม่ค้าทั่วประเทศ หนังสือพิมพ์แนวหน้า

07-12-2555 ภาพข่าว: ถวายพระพร : หนังสือพิมพ์มติชน (กรอบบ่าย)

07-12-2555 Headline: Quarterly report to highlight debt defaults Bangkok Post

07-12-2555 หัวข้อข่าว: เปิดข้อมูลผิดนัดชำระหนี้รายไตรมาสเครดิตบูโรเตรียมจับมือแบงก์หวังแจ้งเตือนภัยทางเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

07-12-2555 หัวข้อข่าว: เล็งเปิดข้อมูลหนี้เน่ารายไตรมาส เครดิตบูโร-แบงก์ชี้สัญญาณผิดนัดลูกค้ารายได้ต่ำน่าห่วง หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

04-12-2555 ภาพข่าว: เครดิตบูโรถวายพระพร : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

04-12-2555 ภาพข่าว: "ไปปาฐกถาไกล" หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

03-12-2555 ภาพข่าว : สังคมสยามรัฐ : ถวายพระพร หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

03-12-2555 หัวข้อข่าว: ส่งท้ายปลายปี กับ12 ภารกิจการเงินที่ไม่ทำ...ไม่ได้แล้ว หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

03-12-2555 ข่าว ธปท. ฉบับที่ 62/2555 เรื่อง สมาคมธนาคารไทยพบธนาคารแห่งประเทศไทย

30-11-2555 ภาพข่าว: ปาฐกถาในศรีลังกา หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

29-11-2555 บทบรรณาธิการสยามรัฐ: คนไทยควรระวังเรื่องหนี้สิน หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

28-11-2555 ภาพข่าว: ปาฐกถาพิเศษ หนังสือพิมพ์แนวหน้า

26-11-2555 ภาพข่าว: ถวายพระพร : หนังสือพิมพ์ ASTVผู้จัดการรายวัน

23-11-2555 ภาพข่าวเครดิตบูโร 010/2555 เรื่องเครดิตบูโรถวายพระพร

20-11-2555 สแกนหนี้ครัวเรือนผ่านเครดิตบูโร ตัวเลขพุ่งแต่ไม่พบสัญญาณผิดปกติ - หนังสือพิมพ์มติชน (กรอบบ่าย)

20-11-2555 ภาพข่าว: โต๊ะกาแฟคนประกันภัย: กรมบังคับคดีจัดบรรยายพิเศษสมาชิกเครดิตบูโร: หนังสือพิมพ์ Leader Time

17-11-2555 หัวข้อข่าว: ธปท.เบรกโฆษณาก่อหนี้ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)

14-11-2555 เผยข้อมูลน่าห่วง"ผู้หญิงเป็นหนี้มากกว่าผู้ชาย"แนะวางแผนการเงิน พอเพียง ไม่ก่อหนี้เพิ่ม : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

06-11-2555 เป้าปีหน้าเครดิตบูโรดีขึ้น 10% : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 32

06-11-2555 :: ภาพข่าว: โต๊ะกาแฟคนประกันภัย: เครดิตบูโร ต้อนรับ ธนาคารกลางเมียนมาร์ : หนังสือพิมพ์ Leader Time

17-10-2555 ภาพข่าว: ให้ความรู้ : หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก (กรอบบ่าย)

16-10-2555 คิดให้ดีก่อนเป็นหนี้ Need หรือ Want - หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก

15-10-2555 ภาพข่าว: บรรยายพิเศษ : หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

11-10-2555 ภาพข่าว: ต้อนรับแบงก์ชาติเมียนมาร์ : หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

03-10-2555 ::ภาพข่าว: แบงก์ชาติเมียนมาร์ หนังสือพิมพ์แนวหน้า

02-10-2555 ภาพข่าว: ต้อนรับ แบงก์เมียนมาร์ หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

28-09-2555 ภาพข่าวเครดิตบูโร 007/2555 เรื่องเครดิตบูโรต้อนรับธนาคารกลางเมียนมาร์

21-09-2555 ข่าวเครดิตบูโร 008/2555 เรื่องเครดิตบูโรรับเชิญ BBL จัดการอบรม

05-09-2555 "แบงก์โล่งหลังน้ำท่วมNPLนิ่ง เครดิตบูโรจับตากลุ่มเสี่ยง7%" หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

29-08-2555 " YLGยื่นเครดิตบูโรขอข้อมูลวัดความเสี่ยงลูกค้าเทรดทอง" หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

29-08-2555 ภาพข่าวเครดิตบูโร 005/2555 เรื่องผู้ว่านครศรีฯ เยี่ยมชมบูธเครดิตบูโร

22-08-2555 เครดิตบูโรสุดทนถูกออมสินใส่ร้าย

21-08-2555 'โต้ง'บีบแบงก์รัฐพักหนี้ดีอัตโนมัติ หนังสือพิมพ์ข่าวสด

21-08-2555 สั่งลดดอกเบี้ยลง3%ให้ลูกหนี้ดี หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

21-08-2555 สั่ง4แบงก์รัฐลดดอกเบี้ย3% ลูกหนี้ดีมีหนี้ไม่เกิน5แสนบ. หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

21-08-2555 'พักหนี้ดี'แป้กลูกค้าสนใจแค่70% สั่ง4แบงก์รัฐลดดอกฝ่ากม.ธอส.ยิ้มซอฟต์โลนเกลี้ยง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

21-08-2555 ข่าวเครดิตบูโร 007/2555 ย้ำโครงการพักหนี้ดีหลุดเป้าไม่เกี่ยวกับเครดิตบูโร

20-08-2555 แห่พักหนี้ดีรวม 2.2 แสนล. ธ.ก.ส.อ่วมหยุดต้นลดดอก หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

20-08-2555 'พักหนี้ดี'แป้กลูกค้าสนใจแค่70% สั่ง4แบงก์รัฐลดดอกฝ่ากม.ธอส.ยิ้มซอฟต์โลนเกลี้ยง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

16-08-2555 รัฐไม่ปลื้ม "พักหนี้ดี" อืด คลังแก้เกมชูออมสินบี้ลูกหนี้รายคน หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

14-08-2555 โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่มีหนี้คงค้างต่ำ... หนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทย

14-08-2555 เครดิตบูโรจับตาวิกฤตยูโรหวั่นปลายปีดันหนี้เสียพุ่ง หนังสือพิมพ์ ASTVผู้จัดการรายวัน

13-08-2555 พักหนี้คงค้างต่ำ5แสนอืดร่วมแค่70% หวั่นถูกบูโรแบล๊กลิสต์ จี้ออมสินทำงานเชิงรุก หนังสือพิมพ์มติชน(กรอบบ่าย)

11-08-2555 DEADLINE NEARING FOR DEBT MORATORIUM: FINANCE , The Nation

11-08-2555 คุยประชานิยม"พักหนี้"ยอดทะลุ 2.2 ล้านคนแห่เข้าโครงการ ยอดวงเงินสินเชื่อ2.5แสนล. หนังสือพิมพ์แนวหน้า

10-08-2555 ข่าวกระทรวงคลังฉบับที่86/2555 เรื่องโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท สำหรับลูกหนี้ที่มีสถานะหนี้ปกติ

09-08-2555 ลดดอกเบี้ยให้ฟรีบอร์ดออมสินพร้อมสนองรัฐหั่นลงทันที3%เป็นเวลา3ปี หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

04-08-2555 แห่เช็กเครดิตซื้อรถ-บ้าน หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

04-08-2555 "รถคันแรก" ดันยอดสินเชื่อพุ่งไล่เช็กข้อมูลเครดิตบูโรกันวุ่น หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

30-07-2555 SE หัวครีเอทีฟ เลิกอ้างทำเพื่อสังคม หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

29-07-2555 "บูโรห้ามแบงก์ส่งเอสเอ็มเอสปฏิเสธคำขอกู้" หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

26-07-2555 เครดิตบูโรหวั่นคนไทยกู้เกินตัวแนะเพิ่มออมพร้อมรับมือวิกฤต หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

23-07-2555 เครดิตบูโรโวยถูกโยนบาปแจงรหัสบัญชีตัวช่วยไม่ฉุด หนังสือพิมพ์ดอกเลี้ยธุรกิจ

22-07-2555 ปลุกกระแส "กิจการเพื่อสังคม" จากใจถึงใจ..นำไปสู่การให้ที่ยั่งยืน หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

20-07-2555 ติด "เครดิตบูโร" สามารถกู้ได้ สุรพลยันไม่เคยมีแบล็กลิสต์ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก(กรอบบ่าย)

19-07-2555 "พักหนี้2ล้านคนย้ำไม่แบล็กลิสต์ ธอส.ปล่อยกู้น้ำท่วมรอบใหม่/2หมื่นล." หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

19-07-2555 ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์สด "เครดิตบูโรออนทีวี" ผ่านทางรายการ

18-07-2555 โวยออมสินพักหนี้ดีวืดเป้าโยนบาปเครดิตบูโร หนังสือพิมพ์ ข่าวสด(กรอบบ่าย)

18-07-2555 "แห่เช็กบัญชีดำลูกหนี้ครึ่งปีร่วม10 ล้านราย" หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

17-07-2555 เครดิตบูโรปัด ต้นตอฉุดยอดร่วม "พักหนี้ดี" หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

17-07-2555 "ว้ากแบงก์ออมสินโยนผิดเครดิตบูโร" หนังสือพิมพ์ข่าวสด

16-07-2555 สำนักข่าวอิศรา "เครดิตบูโร แจ้งความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องรหัสสถานะบัญชีโครงการพักหนี้ดี" เขียนโดย isranews หมวด ตะกร้าข่าว

08-07-2555 บสย.เชียงใหม่ผนึกธปท.จัดสัมมนาใหญ่ช่วยเอสเอ็มอีรากหญ้าเข้าถึงแหล่งเงินทุน ฐานเศรษฐกิจ

04-07-2555 โต๊ะกาแฟคนประกันภัย: เครดิตบูโรผนึกศาลยุติธรรม ภาค 5 จัดสัมมนา

04-07-2555 "ตรวจง่าย" หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก

03-07-2555 "อสังหาเสวนา: ซื้อบ้านเท่าไหร่จึงจะพอ" หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

29-06-2555 "SMEs ตอบโจทย์เศรษฐกิจไทย" หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

29-06-2555 "แวดวงรอบกรุง" หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

28-06-2555 SMEs ตอบโจทย์เศรษฐกิจไทย คอลัมน์ สลับมุมคิด หนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ

28-06-2555 ภาพข่าวเครดิตบูโร 004/2555 เรื่องอิออนเปิดให้บริการตรวจเครดิตบูโรง่ายๆ พร้อมรอรับได้ทันที

27-06-2555 "แวดวงการเงิน" หนังสือพิมพ์แนวหน้า

25-06-2555 ข่าวเครดิตบูโร 005/2555 เรื่องเครดิตบูโรรับเชิญ ธปท. และ บสย. ร่วมเสวนา

20-06-2555 ให้ความรู้ (เดลินิวส์)

19-06-2555 เครดิตบูโรชี้ถึงเวลาใช้หนี้ รัฐเลิกอุ้มสิ้นเดือนมิ.ย. (เดลินิวส์)

19-06-2555 เดินสาย (มติชน) กรอบบ่าย

18-06-2555 สัมมนาให้เข้าใจ (ดอกเบี้ยธุรกิจ)

13-06-2555 สัมมนา (แนวหน้า)

20-01-2017 MGR ออนไลน์ : มาตรการความห่วงใยเครดิตบูโรต่อผู้ประสบเหตุวิกฤติอุทกภัยในภาคใต้

20-01-2017 MGR ออนไลน์ : มาตรการความห่วงใยเครดิตบูโรต่อผู้ประสบเหตุวิกฤติอุทกภัยในภาคใต้

17-11-2016 มติชน : เครดิตบูโรแจงข้อเท็จจริงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในหลักฐานการยื่นขอวีซ่าอเมริกา

17-11-2016 มติชน : เครดิตบูโรแจงข้อเท็จจริงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในหลักฐานการยื่นขอวีซ่าอเมริกา

17-11-2016 tnews headshot : เครดิตบูโรแจงข้อเท็จจริงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในหลักฐานการยื่นขอวีซ่าอเมริกา

14-07-2016 ศรีสวัสดิ์ฯใช้เครดิตสกอริ่งสกรีนสินเชื่อ : แนวหน้า

01-03-2016 หัวข้อข่าว : การเคหะฯ สมาชิกเครดิตบูโร : หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

01-03-2016 หัวข้อข่าว : การเคหะฯ สมาชิกเครดิตบูโร : หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

14-12-2015 เครดิตบูโรเพิ่มศูนย์ให้คำปรึกษา

11-06-2555 ศาลยุติธรรม ภาค 5 จัดสัมมนา เรื่อง เครดิตบูโรและการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน

11-06-2555 • ธนชาตยันสินเชื่อปรี๊ด 10% ลั่นพร้อมยกระดับเป็นแบงค์ขนาดใหญ่ (ข่าวหุ้น)

06-06-2555 ร่าง พรบ.คุมเข้มบัตรเครดิต (โพสต์ทูเดย์)

06-06-2555 กลต.หนุนเอสเอ็มอีจัดเครดิตน่าเชื่อถือ (เดลินิวส์)

02-06-2555 สลับมุมคิด : เก็บตกความรู้ทางการเงิน: เงิน ๆ ทอง ๆ ของใกล้ตัว (ฐานเศรษฐกิจ)

16-05-2555 เก็บตกความรู้ทางการเงิน:ตอนที่ 1เตรียมพร้อมสู่เส้นทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ SME (ฐานเศรษฐกิจ)

14-05-2555 แห่ตรวจเครดิตบูโร (โพสต์ทูเดย์)

09-05-2555 เตรียมพร้อมสู่เส้นทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ SEM (โพสต์ทูเดย์)

09-05-2555 โฉมใหม่ (มติชน)

07-05-2555 ตรวจสอบบัญชีดำ (โพสต์ทูเดย์)

07-05-2555 เครดิตบูโรเลิกขึ้นบัญชีดำค้างค่าน้ำ-ค่าไฟ (โลกวันนี้)

06-05-2555 เครดิตบูโรล้มบัญชีดำค่าน้ำ-ค่าไฟ (โพสต์ทูเดย์)

03-05-2555 เปิดศูนย์บริการเครดิตบูโร (โฉมใหม่) ธ.อาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

21-04-2555 NCB ดึงไมโครไฟแนนท์เข้าระบบ เพิ่มช่องทางคนจนเข้าถึงระบบ (ฐานเศรษฐกิจ)

29-03-2555 เครดิตบูโร ผู้ร้ายของนักการเมือง (โพสต์ทูเดย์)

28-03-2555 ชาวธรรมศาสตร์สรรจร ..ภาคใต้สัมมนา"ทำกินอย่างไร ให้รวย" (แนวหน้า)

17-03-2555 เปิดตะกร้าข่าว: แจงข้อเท็จจริง (เดลินิวส์)

16-03-2555 เกาะกระแส: เครดิตบูโรแจงตั้งจตุจักรช่วยตรวจข้อมูล (สยามรัฐ)

16-03-2555 ย่อยข่าว: เครดิตบูโรเปิดบูโรเอ็กซ์เพรส (มติชน)

16-03-2555 จับประเด็น: เครดิตบูโรปัดไล่บี้แม่ค้า-พ่อค้าจตุจักร (ไทยโพสต์)

15-03-2555 เครดิตบูโร แจ้งความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่อง ผู้ประกอบอาชืพอิสระ พ่อค้า-แม่ขาย สามารถตรวจบูโรได้ผ่าน Bureau Express

13-03-2555 เครดิตบูโรบุกตลาดนัด ประเดิมจตุจักรจับกลุ่มแม่ค้ารองรับธุรกิจปล่อยกู้รายย่อย (โพสต์ทูเดย์)

10-03-2555 โครงการ "บ้านหลังแรก" ร่วมงาน มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 26 (เดลินิวส์)

08-03-2555 บี้แบงก์ตรวจบัญชีดำถี่ขึ้นเครดิตบูโรชี้ความเสี่ยงลดลงจ่อขยายข้อมูลเพิ่มอีก 3 กลุ่ม (โพสต์ทูเดย์)

01-03-2555 เครดิตบูโร เปิด Bureau Express ขยายช่องทางเช็กเครดิตด้วยตัวเอง

01-03-2555 เครดิตบูโรชี้แจงปัญหาเรื่องบูโร

14-02-2555 เครดิตบูโรเปิดช่องทางใหม่ ณ ห้าง เจ-เวนิว(นวนคร) ตั้งแต่ 10 กุมภาพันธ์ นี้

08-02-2555 บริษัทฯ ต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการเข้าศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาเครดิตบูโร

13-02-2555 จีบประกันชีวิตเชื่อมเครดิตบูโรแลกข้อมูลปล่อยสินเชื่อลูกค้า ธปท.ยันไม่เว้นกู้ตามกรมธรรม์ (โพสต์ทูเดย์)

07-02-2555 ตลาดรูดปรื้ดเปิดศึกลูกค้าวัยเริ่มทำงาน (โพสต์ทูเดย์)

17-01-2555 เอสเอ็มอีแบงก์ เข้าร่วมโครงการภาครัฐพักหนี้ ช่วยผู้ประกอบการที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า5แสน (พิมพ์ไทย)

17-01-2555 คลังเคาะ"พักหนี้"ลูกค้าแบงก์รัฐแห่ร่วมทั้ง6แห่ง ใช้สิทธิได้7.7แสนราย มูลหนี้9หมื่นล้าน (แนวหน้า)

09-01-2555 จีดีพีปีใหม่มังกรเล่นไฟจับตาวิกฤตโลก (ดอกเบี้ยธุรกิจ)

02-01-2555 10 บุคคลเด่นในเหตุการณ์ แวดวง การเงิน-การคลัง 2554 (ดอกเบี้ยธุรกิจ)

30-12-2554 แบงก์อ้าง 'เครดิตบูโร'แย่งลูกค้า สกัด!วิ่งขอเจ้าหนี้เดิมช่้วย ธปท.หวั่นยิ่งอุ้มช้า...(ไทยโพสต์)

28-12-2554 "เครดิตบูโร" เพื่อวินัยทางการเงินของ SME (ฐานเศรษฐกิจ)

26-12-2554 กลยุทธ์สร้างเครดิต (ข้อกู้) สำหรับผู้ไม่มีรายได้ประจำ (โพสต์ทูเดย์)

25-12-2554 กิจกรรมทางการเงินต้อนรับปีใหม่ (แนวหน้า)

10-12-2554 เรื่องเครดิตบูโรชี้แจงทุกข์หลังน้ำลด (ไทยรัฐ)

05-12-2554 ลูกค้าแห่ขอพักหนี้-พักดอกกู้บ้าน วัดใจแบงก์ช่วยหรือสร้างภาพ : (เดลินิวส์)

02-12-2554 การดำเนินการของแบงก์ชาติต่อสถานการณ์อุทกภัย : (์โพสต์ทูเดย์)

01-12-2554 • NCB พร้อมแจงข้อมูลเครดิตแบงก์ชาติชงกฎหมายคุมบริษัททวงหนี้ (ฐานเศรษฐกิจ)

30-11-2554 เครดิตบูโรเตือนลูกค้าบ้าน ธอส. รีบยืดชำระหนี้ (หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น)

30-11-2554 เครดิตบูโรถวายพระพร

24-11-2554 • พิษจมน้ำจ่อหั่นเป้ากู้วิกฤติชาติ ธปท.อ้อนแบงก์พาณิชย์ผ่อนผันหนี้ชาวบ้านจมน้ำ (บ้านเมือง)

24-11-2554 • ธปท.แจ้งสถาบันการเงินขยายเวลาผ่อนชำระหนี้ ให้สินเชื่อฟื้นฟูกิจการคิดดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ (พิมพ์ไทย)

24-11-2554 • โวยธนาคารไม่ช่วยน้ำท่วม (โพสต์ทูเดย์)

04-11-2554 • เปิดมาตรการแบงก์พาณิชย์ช่วยลูกค่าน้ำท่วมเครดิตบูโรแนะวิธีวิธีพ้น NPL (ฺBussiness bi-weekly)

07-11-2554 • เครดิตบูโร ช่วยผู้ประกอบการ SMEs สถาบันการเงินชะลอบันทึกประวัติ (ทรานสปอร์ตเจอร์นัล)

07-11-2554 • จันทร์ส่องเศรษฐกิจ: แบงก์อัดมาตรการอุ้มลูกหนี้จมน้ำ พักหนี้-ลดดอกเบี้ย (เดลินิวส์)

03-11-2554 • ต้องแจ้งข้อมูล (ข่าวสด)

03-11-2554 การสื่อสารของเครดิตบูโรเพื่อเสริมมาตรการและโครงการช่วยเหลือลูกค้าสถาบันการเงินซึ่งประสบอุทกภัิย

31-10-2554 รายงานพิเศษ: เครดิตบูโรกู้วิกฤติลูกหนี้เจรจาก่อนติดแบล็กลิสต์ (ทันหุ้น)

31-10-2554 เจอพิษน้ำท่วมแห่ยืดชำระหนี้ (โพสต์ทูเดย์)

31-10-2554 "เครดิตบูโร"ออกโรงกระตุ้นช่วย "ลูกหนี้" แนะสถาบันการเงินผ่อนผันหนี้น้ำท่วม (ดอกเบี้ยธุรกิจ)

30-10-2554 จัดระเบียบเงินทองก่อนน้ำท่วมพังเครดิต (กรุงเทพธุรกิจ)

30-10-2554 รัฐเล็งยืดวันหยุด-"เขาใหญ่"เปิดพักพิง (ข่าวสด)

30-10-2554 เตือนโรงงาน 9 เขตระวังน้ำทะลัก (มติชน)

29-10-2554 BOT MAY CUT POLICY RATE (The Nation)

29-10-2554 ช่วยลูกหนี้โดนน้ำท่วมผ่อนปรนแบล็กลิสต์ให้ (เดลินิวส์)

29-10-2554 ลูกหนี้เฮ ไม่ติดแบล็กลิสต์น้ำท่วมเครดิตบูโรหยุดหนี้เสียชั่วคราว (ไทยรัฐ)

29-10-2554 ปลดล็อก"แบล็กลิสต์"พิษอุทกภัย เครดิตบูโรคลอด 3 เกณฑ์อุ้มลูกหนี้ (ไทยโพสต์)

29-10-2554 น้ำท่วมกดเศรษฐกิจไตรมาส 4 ลบ 1.9% แบงก์ชาติลดเป้าโตทั้งปีเหลือ 2.6% (โพสต์ทูเดย์)

29-10-2554 ไข่ไก่ฟอง 8 บาทให้กินหมูแทน (มติชน)

29-10-2554 รุมทึ้งชาวบ้าน คุมสินค้าเหลว (บ้านเมือง)

29-10-2554 เขาใหญ่รับอพยพยืดวันหยุด (ข่าวสด)

29-10-2554 เครดิตบูโรออกมาตรการช่วยลูกไนี้น้ำท่วม (กรุงเทพธุรกิจ)

28-10-2554 คลังเป็นห่วงหนี้ภาคประชาชนเครดิตบูโรช่วยผู้ประสบภัยรักษาประวัติชำระเงิน (แนวหน้า)

28-10-2554 เครดิตบูโรย้ำ 3 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้พ้น NPL จากเหตุภัยพิบัติ

28-10-2554 ซีไอเอ็มบีเพิ่มมาตรการอุ้มรายย่อย"เครดิตบูโร"เกาะติดข้อมูลชำระหนี้

27-10-2554 มาตรการความห่วงใยเครดิตบูโรต่อผู้ประสบเหตุวิกฤตอุทกภัย

27-10-2554 บริการขอตรวจสอบขุ้อมูลเครดิตด้วยวิธีง่าย ๆ(ข่าวหุ้น)

23-10-2554 วิกฤตน้ำท่วมพินาศแสนล้าน แบงค์อุ้มลูกค้าหนี้น้ำ (หนี้) เน่า (หนังสือดอกเบี้ยธุรกิจ)

23-10-2554 เครดิตบูโรฯ กำชับแบงก์ ส่งข้อมูลลูกหนี้ให้ถูกต้อง (ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดา:คอลัมน์ NEWS UPDATE)

14-10-2554 เช็กประวัติก่อนกู้ซื้อรถคันแรก (คม ชัด ลึก)

14-10-2554 สินเชื่อรถดันหนี้เน่าเพิ่ม (เดลินิวส)

14-10-2554 ธปท.วาง4แผนรับมืออุทกภัยมั่นใจสินเชื่อโต (กรุงเทพธุรกิจ)

14-10-2554 Bureau fears flood-related spike in NPLs ( The Nation)

13-10-2554 ปลดแบล็คลิสต์ช่วยน้ำท่วมแบงก์ชาติผ่อนเกณฑ์ลูกค้ารับผลกระทบไม่ติดหนี้เน่า (กรุงเทพธุรกิจ)

13-10-2554 แบงก์ระดมแผนอุ้มลูกค้าน้ำท่วม ธปท.เปิดทางไม่จัดชั้นหนี้เน่า-เครดิตบูโรไม่ขึ้น..(คม ชัด ลึก)

13-10-2554 แบงก์รวมพลังลดดอก-พักหนี้(โพสต์ทูเดย์์)

13-10-2554 ยอดตรวจเครดิตบูโรก่อนยื่นกู้ในงาน"รถคันแรก"กระฉูด

12-10-2554 เครดิตบูโรยินดีเปิดตัว M2F และช่วยน้ำท่วม

08-10-2554 เครดิตบูโรผ่อนผันหนี้น้ำท่วมเป็นลูกค้าปกติ(เดลินิวส์)

08-10-2554 บี้แบงก์เยียวยาจิตใจลูกหนี้ (ข่าวสด)

08-10-2554 หวั่นลูกหนี้น้ำท่วมติดบัญชีดำเครดิตบูโรกำชับแบงก์แบ่งแยกข้อมูลให้ชัด (แนวหน้า)

08-10-2554 เก็บตกการเงิน:เครดิตบูโรห่วงลูกหนี้น้ำท่วมติดบัญชีดำ (โพสต์ทูเดย์)

07-10-2554 เครดิตบูโรเป็นห่วงประวัติลูกหนี้ผิดพลาด ย้ำสมาชิก ส่งข้อมูลให้ถูกต้องตามมาตรการช่วยเหลือ

06-10-2554 เครดิตบูโรจับมือกรุงศรี บริการตรวจเครดิตบูโรผ่าน Mobile Banking และ Internet Banking เริ่ม 20 ต.ค. นี้

06-10-2554 เครดิตบูโรรวมน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม

27-09-2554 ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร) เสวนาเรื่อง "การบริหารจัดการหนี้"

15-09-2554 ธปท.ส่งสัญญาณเศรษฐกิจชะลอสั่งแบงก์ระวังหนี้เน่า

01-09-2554 มุมมองของพันธมิตรทางธุรกิจ : เสริมสร้างวินัยทางการเงิน : เตือนลูกค้าเช็กสุขภาพทางการเงินก่อนกู้

31-08-2554 เครดิตบูโรห่วงลูกหนี้น้ำท่วม แบงก์ผ่อนผัน-ส่งข้อมูลให้ถูก

15-08-2554 "เครดิตบูโร" แจงค้างชำระกรณี น้ำท่วม-มือถือ

01-08-2554 เครดิตบูโรและ AIS ร่วมสร้างมาตรฐานการตามหนี้ให้กับอุตสาหกรรมมือถือ

31-07-2554 รอรับได้เลย

28-07-2554 เครดิตบูโรรอแจงค่าโทรศัพท์ไม่ติดแบล็กลิสต์ ร้องบริษัทสื่อสารข่มขู่ทวงหนี้

17-06-2554 เลิกเครดิตบูโรช่วยชาวบ้านแต่ทำลายระบบการเงิน (โพสต์ทูเดย์์)

14-06-2554 บี้ตรวจประวัติลูกค้าก่อนกู้เงินเครดิตบูโรแจงได้ข้อมูลใน 7 วัน (เดลินิวส์)

14-06-2554 เช็คก่อนกู้ (หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ)

13-06-2554 เครดิตบูโรเชิญชวนตรวจสุขภาพเครดิต “เช็ค ก่อน กู้” มั่นใจประวัติสินเชื่อถูกต้อง

01-06-2554 เครดิตบูโรเปิดบ้าน กสิกรไทยดูงาน

04-03-2554 เครดิตบูโรเพิ่มประสิทธิภาพให้เศรษฐกิจ : (ประชาชาติธุรกิจ)

27-02-2554 "ตั้งใจชำระหนี้"ดัชนีชี้วัด"คะแนนเครดิต": (เดลินิวส์)

16-02-2554 นักศึกษาดูงานเครดิตบูโร

15-02-2554 เครดิตบูโรจับมือซิตี้แอดวานซ์

14-02-2554 เครดิตบูโรจัดเกรดลูกหนี้ดึงค่าน้ำ-ไฟ-โทรศัพท์ขึ้นระบบ : (คม ชัด ลึก)

28-01-2554 ข้อเท็จเรื่อง "การจัดเก็บข้อมูลประเภท สาธารณูปโภค"

26-01-2554 มิติใหมเครดิตบูโร และแผนงานปี 2554

11-11-2553 เครดิตบูโรอยากเห็นคนไทย "ยืดอก พกเครดิต"

11-11-2553 บริษัทฯ ได้ร่วมงานออกบูธเพื่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของข้อมูลเครดิต ที่เซ็นทรัลเวิล์ด ชั้น G

11-11-2553 บริษัทฯ ได้ร่วมงานออกบูธงานโครงการสัมมนาวิชาการร่วมกับ สคบ. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

26-11-2552 เครดิตบูโรมอบเงินสนับสนุนโครงการหลวง

18-05-2552 ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการสัมมนาวิชาการหัวข้อ “วิกฤตเศรษฐกิจกับเครดิตของผู้ประกอบการไทย”

04-05-2552 ครดิตบูโร เผยแผนงานรองรับเศรษฐกิจปี 52 เสนอบริการ เครดิตสกอร์ริ่ง

22-01-2552 เครดิตบูโร ได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Award 2008  สาขา   Information Security Project ในโครงการ
                              "การสร้างเสริมระบบความมั่นคงปลอดภัยแก่ระบบข้อมูลเครดิตในมาตรฐานสากล"

21-11-2551 เครดิตบูโร ได้รับมอบ ISO/IEC 27001:2005 ทางด้าน ISMS ( Information Security Management System )
                              จาก Bureau Veritas Certification Limited

22-05-2560 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : เมื่อหนี้ล้นถึงคอ ต้องหยุดก่อหนี้แล้วมาแก้หนี้

22-05-2560 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : เมื่อหนี้ล้นถึงคอ ต้องหยุดก่อหนี้แล้วมาแก้หนี้

15-05-2560 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : ลดความเหลื่อมล้ำ ให้คนค้าขายเดินต่อได้

15-05-2560 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : ลดความเหลื่อมล้ำ ให้คนค้าขายเดินต่อได้

08-05-2560 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : เราควรมีสิทธิที่จะถูกลืมหรือไม่ เมื่อเทียบกับผลประโยชน์ของส่วนรวม

01-05-2560 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : เราจะไม่รู้เลยหรือ ว่า....มันเหลื่อมล้ำ

24-04-2560 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : 'ข้อมูลส่วนตัว' และ 'สิ่งที่ควรทำ'\

17-04-2560 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : การแก้ไขปัญหาหนี้สินของคุณครู ความพยายามยังคงมีอยู่

10-04-2560 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ เมื่อทุกฝ่ายขับเคลื่อน การทำให้ SME เข้าถึงแหล่งทุน

03-04-2560 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : มองฟุตบอลไทยกับ Thailand 4.0

13-03-2560 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : ถ้าผมเป็นคนมีรายได้น้อย ผมไม่กลัวการให้ข้อมูลกับรัฐ

06-03-2560 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ_คนรุ่นใหม่ควรรู้อะไรในคลื่นลมเรื่องการเงิน

27-02-2560 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : หนี้เพื่อการศึกษากับปัญหาการไม่มาชำระหนี้

20-02-2560 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ หนี้ครัวเรือนสู่มาตรการสู้หนี้นอกระบบ จะจบหรือไม่

13-02-2560 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ สื่อสารให้ถูกต้องค้างชำระหนี้กับติดเครดิตบูโร

06-02-2560 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : คนในวัยช่วงเจน Y เป้าหมายการออกบัตรเครดิตให้เอาไปใช้

30-01-2560 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : การทำหน้าที่ให้ดี แม้ไม่มีรางวัลมาล่อก็ต้องลงมือทำ วินัยจึงจะก่อเกิด

23-01-2560 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : อนาคตของการอยู่ในภาวะเศรษฐกิจ VUCA

23-01-2560 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : อนาคตของการอยู่ในภาวะเศรษฐกิจ VUCA

16-01-2560 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ เมื่อขาใหญ่อสังหาริมทรัพย์ออกมาพูด ผมก็มีคำถาม

16-01-2560 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ เมื่อขาใหญ่อสังหาริมทรัพย์ออกมาพูด ผมก็มีคำถาม

09-01-2560 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : โลกยุคดิจิทัล กำลังต้อนคนให้แข่งขัน ขวนขวายความรู้มากยิ่งๆขึ้นไป

04-01-2560 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : คนถือบัตรเครดิต ควรให้ความสนใจเรื่องเหล่านี้

19-12-2559 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : วันเวลาของการเตรียมตัวสำหรับปี 2560

15-12-2559 สวัสดีเศรษฐกิจ : บริหารจัดการหนี้นอกระบบ : นสพ. คม ชัด ลึก

08-12-2559 สวัสดีเศรษฐกิจ : หนี้เสียเพิ่ม กันสำรองเพิ่ม : นสพ. คม ชัด ลึก

05-12-2559 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : การนำเทคโนโลยีมาให้บริการทางการเงินในแบบธนาคารของรัฐที่น่าชื่นชม : นสพ.โพสต์ทูเดย์

28-11-2559 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : เมื่อเห็นการลงมือทำของศูนย์กลางทางการเงินในเรื่อง FinTech

24-11-2559 สวัสดีเศรษฐกิจ : เรื่องนี้เรามีหน้าที่อธิบาย

21-11-2559 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : กลยุทธ์ดีที่สุดในการชี้แจงข้อมูลคือการฟังด้วยใจ

17-11-2559 สวัสดีเศรษฐกิจ : สิ่งประเสริฐที่คนไทยได้รับจากการเห็นและฟัง

14-11-2559 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : อดีตแก้ไม่ได้ อนาคตยังไม่ถึงทำปัจจุบันให้ดีที่สุด

10-11-2559 สวัสดีเศรษฐกิจ : นิทานอาลีบาบา มาเมืองไทยแล้วนะ

07-11-2559 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ: เมื่อเวทมนตร์วิเศษของอาลีบาบา...ปลิวมาไทย

31-10-2559 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : เราทุกคนล้วนมีหน้าที่ต่อแผ่นดินถิ่นเกิด

13-10-2559 สวัสดีเศรษฐกิจ : เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร

06-10-2559 สวัสดีเศรษฐกิจ : เอกสารการเงินไม่เก็บไม่ได้

03-10-2559 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : หรือเราจะเป็น 'ไทยเฉย'และหมกมุ่นเรื่องการเมือง

29-09-2559 สวัสดีเศรษฐกิจ : มาตรการดูแลลูกค้ายามที่หนี้เสียขยับขึ้น

22-09-2559 สวัสดีเศรษฐกิจ : ข้อมูลคือความจริงคือปัญญาและพลัง

19-09-2559 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : CHAMP เพื่อภาคการศึกษาไทย

15-09-2559 สวัสดีเศรษฐกิจ : เทคโนโลยีเปลี่ยนธุรกิจการเงินต้องปรับ

12-09-2559 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : ไม่แชร์ข้อมูล ปัญหาจึงไม่ได้แก้ : นสพ. โพสต์ทูเดย์

08-09-2559 สวัสดีเศรษฐกิจ : จะไปสู่4.0เริ่มจากเรื่องง่ายแต่ทำยาก : นสพ. คม ชัด ลึก

05-09-2559 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : หรือเราหมกมุ่นอยู่กับเรื่องราว ทางการเมืองมากไป จนลืมหน้าที่

01-09-2559 สวัสดีเศรษฐกิจ : ฟินเทค-นักบริหารเงินพบปะเสวนาเครดิตบูโร : นสพ. คม ชัด ลึก

29-08-2559 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : เมื่อชาว FinTech ไทยพบกับเครดิตบูโร

25-08-2559 สวัสดีเศรษฐกิจ : เป็นผู้ตามจนเคยชิน : นสพ. คม ชัด ลึก

22-08-2559 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ การหลอกลวงและภัยทางการเงิน : นสพ. โพสต์ทูเดย์

18-08-2559 สวัสดีเศรษฐกิจ ข้อคิดสะกิดใจสตาร์ทอัพ : นสพ. คม ชัด ลึก

15-08-2559 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ เราน่าจะเห็นอะไรหลังการออกเสียงลงประชามติ

11-08-2559 สวัสดีเศรษฐกิจ: 'สตาร์ทอัพ'ต้องรู้เรื่อง รู้จริง รู้ใจจึงจะไปรอด

08-08-2559 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : ผู้ประกอบการสายพันธุ์ใหม่และแบบแผนการเรียนใหม่ที่ไทยต้องการ

01-08-2559 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : อยากเห็นความก้าวหน้า ผู้อาวุโส ต้องลด ละ วางลงบ้าง

28-07-2559 สวัสดีเศรษฐกิจ : ความคุ้นชินของคนวัย 50 ปี ที่ต้องไม่ส่งต่อคนรุ่นถัดไป

25-07-2559 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : เดินลงจากตึกสู่พื้นดิน...แล้วจะคิดออก

18-07-2559 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : เศรษฐกิจกำลังเผชิญความท้าทายจากปัจจัยภายในที่ไม่เหมือนใคร

14-07-2559 สวัสดีเศรษฐกิจ : แนวคิดต้นแบบของสหกรณ์ออมทรัพย์

11-07-2559 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : สังคมที่เชื่อง่ายยากจะพัฒนาให้ทันโลก

07-07-2559 สวัสดีเศรษฐกิจ : มุมมองต่างชาติปูทางเอสเอ็มอีกู้ง่ายได้อย่างไร

04-07-2559 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : ช่วย SME ให้กู้เงินได้ยังคงเป็นสิ่งที่ต้องทำทุกยุคทุกสมัย

27-06-2559 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : อย่าให้ใครว่าเรา...เราก็ต้องไม่ทำ : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

23-06-2559 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : คิดในใจดังๆให้อสังหาฯได้ยิน : หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

20-06-2559 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : ขอพูดเรื่องสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์บ้าง : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

16-06-2559 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : การสร้างตัววัดความน่าเชื่อถือของ Startup : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

09-06-2559 สวัสดีเศรษฐกิจ : ดบ.ฝาก0%ไม่แปลกหากมีการบริหารจัดการ

06-06-2559 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : หรือว่าเรานั้นฝันไปว่ามันจะเป็นจริง

02-06-2559 สวัสดีเศรษฐกิจ เราเห็นอะไรถึงบอกว่าเศรษฐกิจจะเติบโตเกิน3%

26-05-2559 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : ความงดงามของการ'รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

23-05-2559 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : แค่เปลี่ยนบัตร ATM ก็สะท้อนเรื่องสุ จิ ปุ ลิ ของผู้คน : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

19-05-2559 คอลัมน์สวัสดีเศรษฐกิจ: เข้มงวด'สินเชื์อ'ได้คุณภาพพร้อมธุรกิจ? : หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

09-05-2559 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : จะลงโทษเยาวชนที่ทำผิดเพื่อสะใจ หรือแก้ไขทำแบบเดิมหรือคิดจะเปลี่ยน

28-04-2559 คอลัมน์: สวัสดีเศรษฐกิจ: ก้าวต่อไปของหนี้ครัวเรือน : หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

25-04-2559 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : เราทุกคนล้วนเป็นไทย เตือนตัวเองด้วยว่าต้องควบคุมคำ... : หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์

21-04-2559 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : 'ข้อคิด'เตือนใจตน : หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

18-04-2559 :: คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : ชีวิตจริง...ยิ่งกว่าละคร เป็นตัวเราจะทำอย่างไร : หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์

11-04-2559 :: คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : ถ้าองค์กรมีข้อมูลดีมีประโยชน์ ต้องนำมาทำสิ่งดีๆ เพื่อชาติบ้าง : หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์

31-03-2559 คอลัมน์: สวัสดีเศรษฐกิจ: ถ้าฉันเป็นหนี้ที่ชื่อเอ็นพีแอลต้องทำอย่างไรเวลาจะกู้ (อีก)

17-03-2559 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : 'เครดิตบูโร'ผู้ขอกู้ไม่ควรมองข้าม' : หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

14-03-2559 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : ถึงเวลาที่เจ้าหนี้กับลูกหนี้ต้องปรองดอง เพื่อเดินต่อไปแล้วหรือไม่ในเพลานี้ : หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์

10-03-2559 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : ควรมีศูนย์ปรับหนี้รายย่อย? : หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

07-03-2559 คอลัมน์ : เศรษฐกิจ คิดง่ายๆ : ข้อคิด ชีวิตเราๆ ท่านๆ วันนี้มุ่งแต่เรื่องเงินเพื่อความสุขเท่านั้นหรือ : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

07-03-2559 คอลัมน์ : เศรษฐกิจ คิดง่ายๆ : ข้อคิด ชีวิตเราๆ ท่านๆ วันนี้มุ่งแต่เรื่องเงินเพื่อความสุขเท่านั้นหรือ : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

03-03-2559 สวัสดีเศรษฐกิจ : ศิลปะการคิด การอยู่และทนความแตกต่าง : หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

03-03-2559 สวัสดีเศรษฐกิจ : ศิลปะการคิด การอยู่และทนความแตกต่าง : หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

29-02-2559 คอลัมน์: เศรษฐกิจ คิดง่ายๆ: การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเครดิตบูโร...เวลานี้ไม่ได้มีแต่สถาบีนการเงินนะครับ

29-02-2559 คอลัมน์: เศรษฐกิจ คิดง่ายๆ: การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเครดิตบูโร...เวลานี้ไม่ได้มีแต่สถาบีนการเงินนะครับ

26-02-2559 ข่าวเศรษฐกิจ - บทวิจัยเศรษฐกิจ : อิบนูอัฟฟานสมาชิกเครดิตบูโรอิสลามรายแรกเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ : AC NEWS

26-02-2559 ข่าวเศรษฐกิจ - บทวิจัยเศรษฐกิจ : อิบนูอัฟฟานสมาชิกเครดิตบูโรอิสลามรายแรกเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ : AC NEWS

25-02-2559 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : ชีวิตคนเรา...จะทำเท่านี้ได้หรือ : หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

25-02-2559 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : ชีวิตคนเรา...จะทำเท่านี้ได้หรือ : หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

25-02-2559 ข่าวเครดิตบูโร 003/2559 : อิบนูอัฟฟานสมาชิกเครดิตบูโรอิสลามรายแรก

25-02-2559 ข่าวประชาสัมพันธ์ : อิบนูอัฟฟานสมาชิกเครดิตบูโรอิสลามรายแรก : การเงินธนาคาร Money & Banking Online

25-02-2559 ข่าวประชาสัมพันธ์ : อิบนูอัฟฟานสมาชิกเครดิตบูโรอิสลามรายแรก : การเงินธนาคาร Money & Banking Online

25-02-2559 อิบนูอัฟฟานสมาชิกเครดิตบูโรอิสลามรายแรก : NEWPLUS (Online) สำนักข่าวนิวส์พลัส

25-02-2559 ข่าวเศรษฐกิจ : อิบนูอัฟฟานสมาชิกเครดิตบูโรอิสลามรายแรก : RYT9 อาร์วายทีไนน์ (Online)

24-02-2559 คอลัมน์ : มันนี่โปรดักส์ : เครดิตบูโรดึงการเคหะเป็นสมาชิก : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

24-02-2559 คอลัมน์ : ข่าวสั้น : เครดิตบูโรปลื้มการเคหะฯ ร่วมสมาชิก : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

24-02-2559 คอลัมน์ : ย่อยข่าวเศรษฐกิจ : กคช.สมาชิกใหม่เครดิตบูโร : หนังสือพิมพ์มติชน

23-02-2559 ข่าวเครดิตบูโร 002/2559 : การเคหะแห่งชาติสมาชิกเครดิตบูโรรายล่าสุด

23-02-2559 การเคหะแห่งชาติสมาชิกเครดิตบูโรรายล่าสุด : NEWS PLUS (online) สำนักข่าวนิวส์พลัส

22-02-2559 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ: หากคิดไม่ได้ว่าควรต้องรักกันเหมือนเดิม...ก็ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าไม่ได้ : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

22-02-2559 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ: หากคิดไม่ได้ว่าควรต้องรักกันเหมือนเดิม...ก็ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าไม่ได้ : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

18-02-2559 สวัสดีเศรษฐกิจ : ข้อคิดยามเผชิญหน้าเผชิญหนี้...ในเพลานี้ : หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

18-02-2559 สวัสดีเศรษฐกิจ : ข้อคิดยามเผชิญหน้าเผชิญหนี้...ในเพลานี้ : หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

15-02-2559 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ: การต่อยอดจากโครงการระบบชำระเงิน ที่ภาครัฐกำลังพัฒนา...มาสู่การกู้เงินในแบบใหม่ : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

15-02-2559 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ: การต่อยอดจากโครงการระบบชำระเงิน ที่ภาครัฐกำลังพัฒนา...มาสู่การกู้เงินในแบบใหม่ : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

08-02-2559 คอลัมน์ : เศรษฐกิจ คิดง่ายๆ: บทบาทของผู้ตามที่ดี ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

08-02-2559 คอลัมน์ : เศรษฐกิจ คิดง่ายๆ: บทบาทของผู้ตามที่ดี ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

01-02-2559 คอลัมน์: เศรษฐกิจคิดง่ายๆ: ข่าวคราว ลูกเทพ และบาปเคราะห์ของคนที่ไปค้ำประกันนักเรียนทุนการ... : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

28-01-2559 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : รูปแบบใหม่ของสินเชื่อที่ใช้เครื่องมือ'ดิจิทัล' : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

28-01-2559 SME Bank ร่วม MBK Center เปิดตลาดสินค้าSMEsกลางเมือง : THIN SIAM (online)

25-01-2559 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : ภาระหน้าที่อันหนักอึ้งของครูไทย นอกเหนือจากภาระหนี้ : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

21-01-2559 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : การชำระเงินแบบใหม่ๆ : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

21-01-2559 คอลัมน์ : ย่อยข่าวเศรษฐกิจ : เครดิตบูโรจับมือนิด้าทำสำรวจ : หนังสือพิมพ์มติชน (กรอบบ่าย)

20-01-2559 หัวข้อข่าว : นิด้าจับมือเครดิตบูโรทำวิจัยและโพลครั้งแรก : thailand press release news (online)

20-01-2559 ข่าวหุ้น - การเงิน : หัวข้อข่าว : นิด้าจับมือเครดิตบูโรทำวิจัยและโพลครั้งแรก : RYT9 อาร์วายทีไนน์ (online)

20-01-2559 หัวข้อข่าว : นิด้าจับมือเครดิตบูโรทำวิจัยและโพลครั้งแรก : ThaiQuest (online)

20-01-2559 หัวข้อข่าว : นิด้าจับมือเครดิตบูโรทำวิจัยและโพลครั้งแรก : newswit.com (online)

20-01-2559 ข่าวประชาสัมพันธ์การเงิน/หลักทรัพย์ : หัวข้อข่าว : นิด้าจับมือเครดิตบูโรทำวิจัยและโพลครั้งแรก : ThaiPR.NET (online)

19-01-2559 ข่าวเครดิตบูโร 001/2559 : นิด้าจับมือเครดิตบูโรทำวิจัยและโพลครั้งแรก

19-01-2559 นิด้าจับมือเครดิตบูโรทำวิจัยและโพลครั้งแรก : NEWS PLUS (online) สำนักข่าวนิวส์พลัส

18-01-2559 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : บทบาทสำคัญของเครดิตบูโร 'สัญญาณเตือนภัย' และ 'โครงสร้างพื้นฐาน' : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

14-01-2559 คอลัมน์: สวัสดีเศรษฐกิจ: เชื่อหรือไม่ว่ามีโรงรับจำนำสนใจเป็นสมาชิกเครดิตบูโร : หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

11-01-2559 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : ซื้อบ้านเร็ว โอนได้เร็ว ข้อมูลเครดิตบูโร และการออมจะต้องแข็งแรง : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

11-01-2559 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : เมื่อมีข้อมูลมาถึงที่เราจะคิดต่อได้ดีแค่ไหน : หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก : วันพฤหัสบดี 11 กุมภาพันธ์ 2559 : หน้า: 8(บนซ้าย)

11-01-2559 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : เมื่อมีข้อมูลมาถึงที่เราจะคิดต่อได้ดีแค่ไหน : หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก : วันพฤหัสบดี 11 กุมภาพันธ์ 2559 : หน้า: 8(บนซ้าย)

08-01-2559 Business Plus Top 1000 : THE CEO SPECTRUM 2015 - 2016 : SPECIAL ISSUE

07-01-2559 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : เครดิตบูโรฟ้องจริงหรือ? : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

04-01-2559 คอลัมน์ : เศรษฐกิจ คิดง่ายๆ : ข้อคิดจากการพูดคุยกับระดับสูงของสถาบันการเงิน : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

02-01-2559 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : คนถือบัตรเครดิต ควรให้ความสนใจเรื่องเหล่านี้

02-01-2559 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : คนถือบัตรเครดิต ควรให้ความสนใจเรื่องเหล่านี้

01-01-2559 แหล่งทุนหนุน SMEs : เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 4% ช่วย SMEs... ดีหรือไม่!?! : นิตยสารเส้นทางเศรษฐี ปีที่ 21 ฉบับที่ 388 ปักษ์แรกมกราคม 2559

31-12-2558 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : ความเสี่ยงที่ยังไม่หมดต้องมีวินัยในปีหน้านี้อีกมาก : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

30-12-2558 แหล่งทุนหนุน SMEs : เงินกำลังไหลบ่า... และเรื่อง SMEs ที่ยังไม่จบ : นิตยสารเส้นทางเศรษฐี ปีที่ 21 ฉบับที่ 386 ปักษ์แรกธันวาคม 2558

28-12-2558 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : เรื่องหนี้ๆ จากปีเก่า... แล้วเราจะก้าวข้ามหนี้ในปีใหม่อย่างไรดี : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

24-12-2558 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : บทบาทที่แตกต่างของสหกรณ์ออมทรัพย์ : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

17-12-2558 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : 'คะแนนเครดิต' ตัวช่วยวิเคราะห์สินเชื่อเร็ว - แม่นยำ : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

14-12-2558 เศรษฐกิจคิดง่ายๆ: การเสพและส่งต่อข่าวสาร...ก่อให้เกิด Crisis และความรุนแรงได้

10-12-2558 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : การใช้จ่ายสัญญาณเริ่มดีขึ้นพร้อมเงื่อนไขและปัจจัยเสี่ยง : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

07-12-2558 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : ประกายความเสี่ยงที่ต้องระวังเพราะเรื่องใหญ่ๆ มันจะมาจากจุดเล็กๆ ที่มองข้ามไป : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

03-12-2558 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : 'อย่าให้ใครว่าไทย' : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

02-12-2558 เศรษฐกิจ-หุ้น : ดันสหกรณ์ฯร่วมสมาชิกเครดิตบูโร : โพสต์ทูเดย์ (ออนไลน์)

01-12-2558 ข่าวเครดิตบูโร 009/2558 : สหกรณ์ออมทรัพย์ สป. สมาชิกเครดิตบูโรทหารรายแรก

01-12-2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ทหารประเดิมเข้าเป็นสมาชิกเครดิตบูโร : matichon online (www.matichon.co.th)

01-12-2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ สป. สมาชิกเครดิตบูโรทหารรายแรก : NEWS PLUS online (สำนักข่าวนิวส์พลัส)

01-12-2558 เครดิตบูโรเพิ่มศูนย์ให้คำปรึกษา : NEWS PLUS online (สำนักข่าวนิวส์พลัส)

01-12-2558 PR NEWS : สหกรณ์ออมทรัพย์ สป. สมาชิกเครดิตบูโรทหารรายแรก : ARIP online

01-12-2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ สป. สมาชิกเครดิตบูโรทหารรายแรก : BCC channel.net (online)

01-12-2558 หัวข้อข่าว : 9 เดือนสอบถามเครดิตบูโรเฉียด 5 หมื่นราย : หนังสือพิมพ์ชาวใต้ ปีที่ 48 ฉบับที่ 3389

30-11-2558 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : มนุษย์มีความต้องการไม่จำกัดแต่ทรัพยากรจำกัดจึงต้องแข่งขัน : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

26-11-2558 คอลัมน์ : มันนี่ทูเดย์ : เครดิตบูโรเพิ่มศูนย์ปรึกษา 2 แห่ง : หนังสือพิพม์โพสต์ทูเดย์

26-11-2558 คอลัมน์ : จับประเด็น : เครดิตบูโรเผยประชาชนสนใจถามข้อมูลมากขึ้น : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

26-11-2558 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : เราควรทำประกัน แล้วหรือยังวันนี้ : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

26-11-2558 แหล่งทุนหนุน SMEs : มองอนาคต SMEs Cluster : นิตยสารเส้นทางเศรษฐี ปีที่ 21 ฉบับที่ 385 ปักษ์หลังพฤศจิกายน 2558

25-11-2558 ข่าวเครดิตบูโร 008 / 2558 : เครดิตบูโรเพิ่มศูนย์ให้คำปรึกษา

25-11-2558 ข่าวเศรษฐกิจ : เครดิตบูโรเพิ่มศูนย์ให้คำปรึกษา : BCC channel.net (online)

25-11-2558 ข่าว : เครดิตบูโรเพิ่มศูนย์ให้คำปรึกษา : NEWS PLUS สำนักข่าวนิวส์พลัส (online)

25-11-2558 เครดิตบูโรเพิ่มศูนย์ให้คำปรึกษา : สำนักข่าวอิศรา (ISRANEWS AGENCY) online

23-11-2558 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : สมการชีวิตของคนกินเงินเดือนกับผู้สูงวัยแบบย่อ : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

19-11-2558 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : เงินกำลังไหลบ่าลงรากของต้นไม้ชื่อเศรษฐกิจไทย : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

16-11-2558 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : หนี้น้อยๆ มีผลต่อการขอกู้หรือไม่ : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

16-11-2558 แหล่งทุนหนุน SMEs : เร่งสร้างความเชื่อมั่น หวังความสุข... คืนกลับมา : นิตยสารเส้นทางเศรษฐี ปีที่ 21 ฉบับที่ 384 ปักษ์แรกพฤศจิกายน 2558

12-11-2558 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : หน้าที่ความรับผิดรับชอบคิดเอาแต่ สิทธิและเงินไม่ได้ : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

09-11-2558 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : ปิดบัญชีแล้วแต่ยังโดนทวงหนี้...เกิดขึ้นได้จริงหรือ? : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

05-11-2558 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : ความเชื่อมั่นเอสเอ็มอีข้อควรคิดควรคำนึงเพลานี้ : หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก

02-11-2558 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : การให้กู้ยืมกันตั้งอยู่บนฐานของอารมณ์ได้หรือไม่...ลองหาคำตอบให้กับเรื่องนี้ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

31-10-2558 คอลัมน์ : ฟรีสไตล์ เรื่องบ้าน-บ้าน : 'ติดแบล๊กลิสต์' เขาดูกันยังไง : หนังสือพิมพ์มติชน (กรอบบ่าย)

30-10-2558 คอลัมน์ : จิระพงค์ เต็มเปี่ยม : เครดิตบูโร กับลูกหนี้ กยศ. : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

29-10-2558 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : หัวใจการบริหารความเสี่ยง : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

26-10-2558 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : ประเมินรายได้รับสุทธิต่อเดือนในการยื่นขอกู้...ย้ำคำว่า 'สุทธิ' : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

22-10-2558 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : นาโนไฟแนนซ์ไม่ได้ผลหรือเราไม่เข้าใจมันดีพอ : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

19-10-2558 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : ทำไมอนุมัติบัตรเครดิต...แต่ไม่อนุมัติสินเชื่อบ้าน : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

19-10-2558 แหล่งทุนหนุน SMEs : มาตรการภาครัฐใหม่ถอดด้ามช่วย SMEs แบบสุดๆ : นิตยสารเส้นทางเศรษฐี ปีที่ 21 ฉบับที่ 383 ปักษ์หลังตุลาคม

15-10-2558 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : วิธีคิดและการทำงาน ของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

13-10-2558 คอลัมน์ : สยามรัฐผลัดใบ : กู้ยืมเรียน กยศ.ไม่ต้องกังวลกับเครดิตบูโรแล้ว : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

12-10-2558 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : อาวุธในการรบกับปัญหา SME ข้อมูลต้องถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัยพร้อมใช้งาน : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

08-10-2558 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : ก้าวสู่วัยเกษียณอย่างมีความสุข : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

05-10-2558 คอลัมน์ เศรษฐกิจคิดง่ายๆ: การประเมินความสามารถในการหารายได้ของตัวเองอย่าคิดในแง่ดีสุดโต่ง : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

01-10-2558 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : เครดิตบูโรกับลูกหนี้กยศ.ความเป็นจริงในเรื่องส่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

28-09-2558 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : ความเข้าใจผิดระหว่างเครดิตบูโรกับลูกหนี้ กยศ. : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

24-09-2558 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : 'หนี้เสีย' แม้จะบริหารได้แต่กวนใจการบุกไปข้างหน้า : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

21-09-2558 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : เป็นหนี้ต้องใช้หนี้...สัญญาต้องเป็นสัญญา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

21-09-2558 คอลัมน์ : เพื่อนแท้การเงิน : เตรียมตัวให้พร้อมก่อนขอสินเชื่อธุรกิจ : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก กรอบบ่าย

18-09-2558 แหล่งทุนหนุน SMEs : ยุคนี้มีแต่ "ข่าวร้าย" SMEs ต้องตั้งสติ : นิตยสารเส้นทางเศรษฐี ปีที่ 21 ฉบับที่ 380 ปักษ์แรกกันยายน 2558

17-09-2558 คอลัมน์ : ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: จัดทำวิจัยส่วนภูมิภาค : หนังสือพิมพ์มติชนกรอบบ่าย

17-09-2558 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : แผนพัฒนาฉบับที่ 12 ต้องทำตามแพลนจะนิ่งไม่ได้แล้ว : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

16-09-2558 คอลัมน์ : มันนี่ทูเดย์ : เครดิตบูโรจับมือ ม.ขอนแก่น : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

16-09-2558 AC NEWS : ข่าวประชาสัมพันธ์ : "มหาวิทยาลัยขอนแก่น" จับมือ "เครดิตบูโร" ทำวิจัยส่วนภูมิภาคแห่งแรก

15-09-2558 ข่าวเครดิตบูโร 007/2558 : ม.ขอนแก่นจับมือเครดิตบูโรทำวิจัยส่วนภูมิภาคแห่งแรก

15-09-2558 ข่าวหุ้น - การเงิน : ม.ขอนแก่นจับมือเครดิตบูโรทำวิจัยส่วนภูมิภาคแห่งแรก

15-09-2558 ข่าวเศรษฐกิจ : ม. ขอนแก่นจับมือเครดิตบูโรทำวิจัยส่วนภูมิภาคแห่งแรก : BCC NEWS / BCC channel.net (online)

14-09-2558 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : เชิญชวนมาร่วมด้วยช่วยกันคิด เพื่อพิชิตปัญหาหนี้ครัวเรือน : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

14-09-2558 คอลัมน์ : ปอกเปลือกความสุข: เปลี่ยนได้ ไม่เป็นไร : หนังสือพิมพ์เนชั่นสุดสัปดาห์

10-09-2558 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : คำถามและคำอธิบายในเรื่องหนี้ครัวเรือนอีกครั้ง : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

09-09-2558 คอลัมน์ : NEWS ข่าวสั้น : ไอร่าฯ เข้าระบบเครดิตบูโรช่วยบริหารความเสี่ยง : หนังสือพิมพ์ ASTVผู้จัดการรายวัน

08-09-2558 AC NEWS : แบงก์ - นอนแบงก์ : ไอร่า แอนด์ ไอฟุล นำร่องสมาชิกเครดิตบูโรกลุ่มนาโนไฟแนนซ์

08-09-2558 :: BCC NEWS / BCCChannel.net : เศรษฐกิจ : ไอร่า แอนด์ ไอฟุล นำร่องสมาชิกเครดิตบูโรกลุ่มนาโนไฟแนนซ์

07-09-2558 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : นิทาน SME เล่นแชร์ ไม่จ่ายแชร์ หนีแชร์ แต่โทษเลขาเท้าแชร์ที่เก็บข้อมูลว่าไม่จ่าย : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

07-09-2558 ข่าวเครดิตบูโร 006/2558 : เรื่องไอร่า แอนด์ ไอฟุล นำร่องสมาชิกเครดิตบูโรกลุ่มนาโนไฟแนนซ์

07-09-2558 ข่าว :ไอร่า แอนด์ ไอฟุล นำร่องสมาชิกเครดิตบูโรกลุ่มนาโนไฟแนนซ์ : NEWS PLUS (online) สำนักข่าวนิวส์พลัส

07-09-2558 ข่าวหุ้น - การเงิน : ไอร่า แอนด์ ไอฟุล นำร่องสมาชิกเครดิตบูโรกลุ่มนาโนไฟแนนซ์ : RYT9 อาร์วายทีไนน์ (ออนไลน์)

07-09-2558 ข่าวสังคม : ไอร่า แอนด์ ไอฟุล นำร่องสมาชิกเครดิตบูโรกลุ่มนาโนไฟแนนซ์ : ไทยเดลิมิเร่อร์ (online) / thaidailymirror.com

07-09-2558 ข่าว : "ไอร่า แอนด์ ไอฟุล" นำร่องผู้ประกอบการนาโนไฟแนนซ์ เข้าเป็นสมาชิกเครดิตบูโร : สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย (online) / efinanceThai.com

03-09-2558 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : ผมไม่รอดไม่รู้ท่านจะรอดหรือเปล่า : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

31-08-2558 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : คนเคยค้างบัตรเครดิต เคลียร์แล้ว จะกู้บ้าน ควรคิดและทำอย่างไร : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

27-08-2558 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : "สหกรณ์ต้นแบบ" ที่ปรับเปลี่ยนและก้าวข้ามความกลัวที่ไม่มีอยู่จริง : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

25-08-2558 แหล่งทุนหนุน SMEs : ลักษณะเด่นของ SMEs ที่ควรปรับใหม่...ก่อนคิดไปกู้ : นิตยสารเส้นทางเศรษฐี

25-08-2558 แหล่งทุนหนุน SMEs : โรคซ้ำ กรรมซัด ภัยพิบัติของ SMEs : นิตยสารเส้นทางเศรษฐี

24-08-2558 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : เมื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นปักธงยกระดับการบริหารความเสี่ยง : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

21-08-2558 ภาพข่าว : สหกรณ์ต้นแบบ : หนังสือพิพม์โพสต์ทูเดย์

20-08-2558 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : ยามนี้คนทำมาค้าขายควรต้องทำตัวอย่างไร : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

20-08-2558 ข่าว : สหกรณ์ครูขอนแก่นต้นแบบสมาชิกเครดิตบูโรรายแรก : NEWS PLUS (online) สำนักข่าวนิวส์พลัส

20-08-2558 ข่าว : สหกรณ์ครูขอนแก่นต้นแบบสมาชิกเครดิตบูโรรายแรก : NEWS PLUS (online) สำนักข่าวนิวส์พลัส

20-08-2558 เกาะกระเเส : ข่าว สหกรณ์ครูขอนแก่นต้นแบบนำร่องสมาชิกเครดิตบูโร ตรวจสุขภาพหนี้รายแรก THAIPUBLICA (online)

20-08-2558 การเงิน-การลงทุน : ข่าว สหกรณ์ครูขอนแก่นต้นแบบสมาชิกเครดิตบูโร : โลกวันนี้ (ออนไลน์)

20-08-2558 หุ้น-การเงิน : ข่าว สหกรณ์ครูขอนแก่นต้นแบบสมาชิกเครดิตบูโรรายแรก : RYT9 อาร์วายทีไนน์ (ออนไลน์)

20-08-2558 เศรษฐกิจ : ข่าว สหกรณ์ครูขอนแก่นต้นแบบสมาชิกเครดิตบูโรรายแรก : BCC channel.net

17-08-2558 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : สิ่งที่ท่านจำเป็นต้องรู้และเข้าใจในเวลานี้ : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

13-08-2558 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : มาตรการจูงใจชำระหนี้ กยศ. : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

10-08-2558 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : คำที่พระท่านสอน...ความจริงของชีวิต : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

06-08-2558 AC NEWS : แบงก์ - นอนแบงก์ : "เครดิตบูโร" ลงนามบันทึกความร่วมมือ การจัดทำผลงานทางวิชาการเผยแพร่ต่อสาธารณะ

05-08-2558 ข่าว : เครดิตบูโรร่วมทำผลงานวิชาการเผยแพร่สาธารณะ : โลกวันนี้ (ออนไลน์)

05-08-2558 Breaking News : พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดทำผลงานทางวิชาการเผยแพร่ต่อสาธารณะ : ThaiQuest (online)

04-08-2558 ข่าวเครดิตบูโร 004/2558 : เรื่อง พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดทำผลงานทางวิชาการเผยแพร่ต่อสาธารณะ

04-08-2558 ข่าวเศรษฐกิจ : เศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมมือเครดิตบูโรจัดทำผลงานวิชาการเผยแพร่ต่อสาธารณะ : RYT9 อาร์วายทีไนน์ (ออนไลน์) สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

03-08-2558 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : ต้องบอกความจริง ไม่บอกไม่มีใครรู้ ไม่รู้เขาก็ไม่ให้เงินกู้ : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

30-07-2558 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : อยากมีชีวิตแบบไหนในอนาคตที่ไม่แน่นอนสูง : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

28-07-2558 AC NEWS : ข่าวประชาสัมพันธ์ : "เครดิตบูโร" ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

27-07-2558 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : การเก็บออมกับข้ออ้างตลอดช่วงชีวิต : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

23-07-2558 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : ต้องช่วยเป็นหูเป็นตาเรื่องหนี้นอกระบบเวลานี้ : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

23-07-2558 แหล่งทุนหนุน SMEs : ปัญหาหนี้ครัวเรือน SMEs ไม่รู้... ไม่ได้ : นิตยสารเส้นทางเศรษฐี ปีที่ 21 ฉบับที่ 376 ปักษ์แรกกรกฎาคม 2558

22-07-2558 ภาพข่าวเครดิตบูโร 005/2558 : เครดิตบูโรร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

22-07-2558 เครดิตบูโรร่วมบันทึกเทปถวายพระพรราชินี : NEWS PLUS online (สำนักข่าวนิวส์พลัส)

16-07-2558 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : สัญญาณจากหัวหน้าทีมศก. : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

13-07-2558 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : ขอกู้แทนมิตร สุดท้ายเครดิตพัง : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

09-07-2558 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : สัญญาณจากนายแบงก์ปีนี้ยังไงก็เหนื่อยแน่นอน : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

06-07-2558 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : กู้ร่วม ร่วมกันกู้ ก็ต้องร่วม กันแก้...เมื่อเวลามีปัญหา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

02-07-2558 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : นาโนไฟแนนซ์ไม่ใช่เงินหลวง : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

29-06-2558 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : รอยต่อการเปลี่ยนผ่านของภาวะเศรษฐกิจ : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

26-06-2558 Activities พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ : นิตยสาร Business Plus (บิสิเนส พลัส) THE CEO SPECTRUM : June 2015 : Vol. 26 : No. 316

25-06-2558 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : สุนทรพจน์ของนักศึกษาจีนคนไทยรุ่นใหม่ควรจะได้ฟัง : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

25-06-2558 ภาพข่าวเครดิตบูโร 004/2558 : เครดิตบูโรส่งเสริมอนาคตของชาติ

25-06-2558 ข่าว : เครดิตบูโรส่งเสริมอนาคตของชาติ : NEWS PLUS online (สำนักข่าวนิวส์พลัส)

24-06-2558 แหล่งทุนหนุน SMEs : อย่าเพิ่งหวัง...ลดดอกเบี้ยแล้ว SMEs จะได้เงินกู้ง่ายขึ้น : นิตยสารเส้นทางเศรษฐี

18-06-2558 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : เสียงจากนาโนไฟแนนซ์สะท้อนถึงอะไรบางอย่าง : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

18-06-2558 คอลัมน์ ตลาดนัดการเงิน: การจัดสรรแหล่งรายได้อย่างมีแบบแผน เพื่อเสรีภาพทางการเงินและการใช้ชีวิต

15-06-2558 :: คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : สัญญาณกนง. ท่าทีเชิงรุกต่อปัญหาเศรษฐกิจ : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

08-06-2558 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : เรื่องที่ยังมีคนเข้าใจผิดในภารกิจของเครดิตบูโร...แย่ไปกว่านั้นคือหาประโยชน์จากความเข้าใจผิดของผู้คน : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

04-06-2558 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : ว่าด้วยเรื่องหนี้ : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

01-06-2558 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : เมื่อเป็นหนี้แล้ว ไม่ว่าพลเมือง จะเป็นใหญ่หรือเป็นเล็ก ทุกคนก็ต้องใช้คืน : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

28-05-2558 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : หนี้นอกระบบจะแก้ไข ด้วยวิธีใดจึงจะเป็นคำตอบ : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

25-05-2558 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : ความคาดหวังของสังคม เศรษฐกิจ และทางการกับภาคสถาบันการเงินในยามนี้ : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

21-05-2558 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : ธนาคารมีกำไรและมั่นคงในยามศก.ฟื้นตัวช้ากว่าที่คิด : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

20-05-2558 แหล่งทุนหนุน SMEs : จากหนี้เครดิตบูโร...ถึงสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ : นิตยสารเส้นทางเศรษฐี

18-05-2558 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : อาการที่ยังไม่ดีขึ้นของการบริโภคในประเทศคำเตือนให้นโยบายของเราต้องทำมากขึ้น...และมากขึ้น : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

14-05-2558 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : การใช้ข้อมูล 'เครดิตบูโร' ติดอาวุธทางปัญญาผู้คน : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

12-05-2558 คอลัมน์ : NEWS ข่าวสั้น : เครดิตบูโร-จุฬาฯร่วมทำวิจัยหนี้ครัวเรือน : หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการรายวัน

12-05-2558 ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการส่งเสริมงานวิจัยเกี่ยวกับเครดิตบูโรและหนี้ครัวเรือน :

11-05-2558 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : เมื่อมีประวัติค้างชำระเกิดขึ้นและเราเคลียร์แล้ว... เราควรทำทำอะไรต่อไป : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

11-05-2558 ข่าวเครดิตบูโร 003/2558 เรื่อง : พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในทางวิชาการเพื่อส่งเสริมงานวิจัยเกี่ยวกับเครดิตบูโรและหนี้ครัวเรือน

11-05-2558 ข่าวหุ้น-การเงิน : พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมงานวิจัยเกี่ยวกับเครดิตบูโรและหนี้ครัวเรือน : RYT9 อาร์วายทีไนน์

07-05-2558 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : เมื่อ กนง.หักปากกาด้วยการลดดอกเบี้ยนโยบายอีกครั้ง : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

05-05-2558 คอลัมน์ : ย่อยข่าวตลาด : ผวาหนี้เน่า : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)

04-05-2558 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : ข้อคิดนิรนาม...ของนิสัยหน้าใหญ่ไร้เงินออมของผู้คนในยามนี้ : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

04-05-2558 คอลัมน์ : เพื่อนแท้การเงิน : รู้สิทธิ...ก่อนคิดจะกู้ : หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก

29-04-2558 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : ทุกคนล้วนมีความเสี่ยงที่ต้องจัดการบริหาร : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก (กรอบบ่าย)

27-04-2558 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : ติดเครดิตบูโร ติดบัญชีดำ แล้วกู้ไม่ได้ความจริงแล้วเราเข้าใจกันถูกต้องหรือไม่ : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

23-04-2558 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : 'นาโนไฟแนนซ์' ขอพูดด้วยคนอีกสักครั้ง : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

20-04-2558 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : เมื่อกระทรวงการคลังพูดถึง หนี้ครัวเรือนไทยแบบชัดๆ (ตอนจบ) : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

16-04-2558 Headline : Borrowers face tougher credit checks : Bangkok Post

16-04-2558 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : 'นาโนไฟแนนซ์' เปลี่ยนหนี้นอกระบบมาอยู่ในระบบ : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

10-04-2558 คอลัมน์ : แม่ไม้การเงิน : เมื่อถูกปฏิเสธเงินกู้ : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

09-04-2558 แหล่งทุนหนุน SMEs : ไม่อยู่กับร่องกับรอย มีหวังวิบัติ! : นิตยสารเส้นทางเศรษฐี ปีที่ 21 ฉบับที่ 370 ปักษ์แรกเมษายน 2558

06-04-2558 คอลัมน์ : เศรษฐกิจ คิดง่ายๆ : การสร้างความสมดุลระหว่างความเดือดร้อน ความเสี่ยง : เงินหลวงที่จะใช้ชดเชย : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

02-04-2558 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : กำลังจะแก่... แต่จน : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

01-04-2558 เครดิตบูโร เน้นทีมเวิร์ค ช่วยเตือนภัยก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ : Chic Biz Magazine ฉบับที่ 27 ประจำปี 2558

30-03-2558 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่น่าเฝ้ามอง : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

26-03-2558 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : สุขภาพกาย สุขภาพใจ สุขภาพทางการเงิน : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

23-03-2558 คอลัมน์ : เศรษฐกิจ คิดง่ายๆ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ ตอนที่ 12/2558 : คำถามยอดฮิตเรื่องปลดล้มเท่ากับปลดหนี้ จริงหรือ : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

18-03-2558 ภาพข่าว : บสย.จัดมหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

13-03-2558 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : ข้อควรน่าคิดดีๆ จากงานวิจัยเรื่อง ความทนทานหนี้ของครัวเรือนไทย : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

12-03-2558 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : เราทุกคนมีความเสี่ยงที่ต้องจัดการบริหาร : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

12-03-2558 แหล่งทุนหนุน SMEs : ถอดหรัส "กูรู" ปีแห่งการปฎิรูป SMEs : นิตยสารเส้นทางเศรษฐี ปีที่ 20 ฉบับที่ 367 ปักษ์หลังกุมภาพันธ์ 2558

12-03-2558 แหล่งทุนหนุน SMEs : SMEs ไทย ไปรอด ในยุค...ปฎิรูป!?! : นิตยสารเส้นทางเศรษฐี ปีที่ 21 ฉบับที่ 368 ปักษ์แรกมีนาคม 2558

09-03-2558 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : การจะเป็นสัญญาณเตือนภัย ทางด้านหนี้สินของผู้คน : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

05-03-2558 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : สร้างความเชื่อมั่นต้องใช้ 'ธรรมาภิบาล' : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

02-03-2558 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : หากรู้ว่าเป็นหนี้จากอะไรจะเจอคำตอบ : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

26-02-2558 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : การตลาดบวกการเงิน มัน'น่าใช้'หรือ'น่ากลัว' : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

24-02-2558 บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS : ตอนที่ 1/2558 : อ่านข้อคิดจากนักเขียน เหมือนดูละครย้อนดูตัวเอง

23-02-2558 คอลัมน์ : เศรษฐกิจ คิดง่ายๆ : การให้เกษตรกรมีหนี้เพิ่มในปี 2558 อีกคงจะไม่ค่อยเหมาะ : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

19-02-2558 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : กยศ.มิติใหม่เกี่ยวกับเครดิตบูโรอย่างไร (จบ) : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

18-02-2558 แหล่งทุนหนุน SMEs : ช่องทาง สร้างสภาพคล่องของชาว SMEs : นิตยสารเส้นทางเศรษฐี ปีที่ 20 ฉบับที่ 364 ปักษ์แรกมกราคม 2558

18-02-2558 แหล่งทุนหนุน SMEs : ไทยถูกลด GSP ผลกระทบที่ต้องติดตาม : นิตยสารเส้นทางเศรษฐี ปีที่ 20 ฉบับที่ 366 ปักษ์แรกกุมภาพันธ์

17-02-2558 Cover Story : Challenge & Survivor 26 : เครดิตบูโรเน้นทีมเวิร์ค ช่วยเตือนภัยก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ : Business Plus (บิสิเนส พลัส) The CEO Spectrum - February 2015 Vol. 26 No. 312

16-02-2558 คอลัมน์ : เศรษฐกิจ คิดง่ายๆ : ทำไมต้องตรวจเครดิตบูโรตัวเราเอง : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

16-02-2558 คอลัมน์ : Money Pro : เผชิญหน้าเผชิญหนี้ : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

16-02-2558 ภาพข่าวเครดิตบูโร 003/2558 : เครดิตบูโรรับเชิญ ก.พ.ร. ร่วม G Point

16-02-2558 คอลัมน์ : เงินคือพระเจ้า : ข้อมูลเครดิตบูโร : หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

16-02-2558 เครดิตบูโรรับเชิญ ก.พ.ร. ร่วม G Point : NEWS PLUS (online) สำนักข่าวนิวส์พลัส

16-02-2558 เครดิตบูโรรับเชิญ ก.พ.ร. ร่วม G Point : facebook.com/hooninside

12-02-2558 หัวข้อข่าว : แบงก์เข้มแห่ส่อง2ล้านบ/ชลูกค้าเก่าหนี้เสียบ้านบัตรเครดิตลดแต่กลุ่มรถยนต์พุ่ง : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

12-02-2558 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : กยศ.มิติใหม่เกี่ยวกับเครดิตบูโรอย่างไร (1) : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

09-02-2558 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : ความต้องการสินเชื่อของครัวเรือนกับมาตรฐานการให้กู้ยืม : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

09-02-2558 รายงานพิเศษ : กยศ.มิติใหม่ กู้ให้ยาก... จ่ายให้ง่าย : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

08-02-2558 คอลัมน์ : ประทีปส่องใจ : คนไม่มีหนี้ ทำได้อย่างไร? : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

05-02-2558 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : โครงการคืนความสุขด้วยบริการแบบเบ็ดเสร็จ : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

02-02-2558 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : งดสร้างหนี้ เคลียร์หนี้ มีออม : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

29-01-2558 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : เก็บตกทิศทางศก.ปี58 จากงานศิษย์เก่าวิศวะ จุฬาฯ : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก (กรอบบ่าย)

28-01-2558 ภาพข่าวเครดิตบูโร 002/2558 : เครดิตบูโรร่วม สศค. ส่งเสริมความรู้การเงิน :.

28-01-2558 เครดิตบูโรร่วมสศค.ส่งเสริมความรู้การเงิน : NEWSPLUS สำนักข่าวนิวส์พลัส (online)

28-01-2558 ข่าวประชาสัมพันธ์ : เครดิตบูโรร่วม สศค. ส่งเสริมความรู้การเงิน : Than Online (ฐานเศรษฐกิจ) ออนไลน์

26-01-2558 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : คืนความสุขให้กับ คนถูกขายหนี้และจ่ายคืนแล้ว : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

21-01-2558 ข่าวเครดิตบูโร 001/2558 : เครดิตบูโรจับมือกับ AMC ชั้นนำ 8 แห่ง ช่วยเหลือลูกหนี้ขอแก้ไขข้อมูลเครดิต

21-01-2558 เกาะกระแส : ข่าวประชาสัมพันธ์ : เครดิตบูโรจับมือกับ AMC ชั้นนำ 8 แห่ง ช่วยเหลือลูกหนี้ขอแก้ไขข้อมูลเครดิต : THAIPUBLICA (online)

21-01-2558 หุ้น - การเงิน : เครดิตบูโรจับมือกับ AMC ชั้นนำ 8 แห่ง ช่วยเหลือลูกหนี้ขอแก้ไขข้อมูลเครดิต : ประชาชาติธุรกิจ (online)

21-01-2558 เครดิตบูโรจับมือAMCชั้นนำ8แห่งช่วยลูกหนี้ขอแก้ไขข้อมูลเครดิต : NEWSPLUS สำนักข่าวนิวส์พลัส (online)

21-01-2558 ข่าวเศรษฐกิจ : เครดิตบูโรจับมือกับ AMC ชั้นนำ 8 แห่ง ช่วยเหลือลูกหนี้ขอแก้ไขข้อมูลเครดิต : Sanook Money (online)

21-01-2558 คอลัมน์ : ข่าวในประเทศ : เครดิตบูโรจับมือกับ AMC 8รายใหญ่ช่วยเหลือลูกหนี้ขอแก้ไขข้อมูลเครดิต : Than Online (ฐานเศรษฐกิจ ออนไลน์)

21-01-2558 ข่าวหุ้น - การเงิน : เครดิตบูโรจับมือกับ AMC ชั้นนำ 8 แห่ง ช่วยเหลือลูกหนี้ขอแก้ไขข้อมูลเครดิต : RYT9 อาร์วายทีไนน์ (online)

21-01-2558 การเงิน - การลงทุน : เครดิตบูโรจับมือกับ8AMCแก้ไขข้อมูลเครดิตลูกค้า : โลกวันนี้ (online)

19-01-2558 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเครดิตบูโร (ตอนจบ) : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

15-01-2558 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : บทสนทนา 'คสช.- ธุรกิจ' เรื่องที่ต้องติดตามการบ้าน : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

14-01-2558 ภาพข่าวเครดิตบูโร 001/2558 : ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรเคลื่อนที่ให้บริการ ณ กรุงเทพมหานคร

14-01-2558 NEWS PLUS (online) สำนักข่าวนิวส์พลัส : ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรเคลื่อนที่ให้บริการพื้นที่กรุงเทพ

14-01-2558 ข่าวประชาสัมพันธ์ : ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรเคลื่อนที่ให้บริการ ณ กรุงเทพมหานคร : Than Online (ฐานเศรษฐกิจ ออนไลน์)

08-01-2558 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : 'แผ่นดินนี้มีความศักดิ์สิทธิ์' คำพูดที่นำมาคิดในช่วงปีใหม่ : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

08-01-2558 นิตยสาร Business Plus : TOP 1000 THE SUSTAINABLE COMPANIES : THE CEO SPECTRUM 2014 - 2015 (SPECIAL ISSUE)

07-01-2558 แหล่งทุนหนุน SMEs : แนวโน้ว...การส่งออกไทย SMEs ไทย รู้เรื่องหรือไม่ : นิตยสารเส้นทางเศรษฐี

05-01-2558 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : สินเชื่อบ้านที่พลาดเป้า เป็นผลจาก...หนี้ครัวเรือน : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

01-01-2558 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : หยุดคิดปีที่ผ่านไปมองไกลไปยังปีที่มาถึง : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

29-12-2557 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : ประเทศจะเดินหน้า เศรษฐกิจจะไปต่อ เกิดขึ้นได้แน่นอนถ้าไม่มีการคดโกง : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

26-12-2557 ข่าวเครดิตบูโร 009/2557 : เรื่อง เครดิตบูโรเน้นข้อมูลปลอดภัยผ่านมาตรฐานสากล ISO/IEC27001:2013

26-12-2557 ข่าวหุ้น - การเงิน : เครดิตบูโรเน้นข้อมูลปลอดภัยผ่านมาตรฐานสากลสร้างความมั่นใจลูกหนี้ : RYT9 อาร์วายทีไนน์ ออนไลน์ (สำนักข่าวอินโฟเควสท์ IQ)

26-12-2557 เครดิตบูโรเน้นข้อมูลปลอดภัยผ่านมาตรฐานสากล ISO/IEC27001:2013 : NEWS PLUS สำนักข่าวนิวส์พลัส (ออนไลน์)

26-12-2557 ข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร : เครดิตบูโรเน้นข้อมูลปลอดภัยผ่านมาตรฐานสากล ISO/IEC27001:2013 : thailand press release news (ออนไลน์)

25-12-2557 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ถ้าเราไม่ยอมให้ใครโกงกิน : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

22-12-2557 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : การแบ่งกลุ่มลูกค้า Small SME ประเด็นสำคัญเพื่อการเข้าถึงแหล่งเงิน : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

18-12-2557 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : ช่องทางเล็กๆ ช่วยสร้างสภาพคล่องให้เอสเอ็มอี : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

15-12-2557 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : ทรัพยากรของโลกมีจำกัดไม่สมดุลกับความต้องการของมนุษย์ จึงต้องแข่งขัน : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

11-12-2557 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : น้ำมันลง-เงินเฟ้อต่ำเศรษฐกิจน่าจะดีใช่ไหม : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

11-12-2557 บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS : ความต้องการของมนุษย์มีอย่างไม่จำกัด แต่โลกเรามีทรัพยากรจำกัดที่จะตอบสนอง จึงต้องแข่งขัน

09-12-2557 คอลัมน์ : คลุกวงใน : บริการเชิงรุก : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

08-12-2557 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : แผนธุรกิจกับประวัติทางการเงินอันไหนสำคัญกว่าในการขอกู้ของ SME : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

08-12-2557 BREAKING NEWS : B-Money : ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรเคลื่อนที่ให้บริการ ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย

04-12-2557 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : 4 เสาหลักในการฟื้นศก.ไทย : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

04-12-2557 คอลัมน์ : NEWSข่าวสั้น : เครดิตบูโรให้บริการรถเคลื่อนที่ : หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการรายวัน

02-12-2557 ข่าวเครดิตบูโร 008/2557 : เครดิตบูโรจับมือ JMT นำร่องรายแรกช่วยลูกหนี้ขอแก้ไขข้อมูลเครดิต

02-12-2557 AC NEWS : ข่าวประชาสัมพันธ์ : ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรเคลื่อนที่ให้บริการ ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย

01-12-2557 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : ฟังผู้ว่าธปท.เรื่องตลาดสินเชื่อ : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

01-12-2557 ภาพข่าวเครดิตบูโร 009/2557 : ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรเคลื่อนที่ให้บริการ ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย

25-11-2557 คอลัมน์ : แจงสี่เบี้ย: การรักษาข้อมูลเครดิต...ดีอย่างไร : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

24-11-2557 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : ที่ว่าเก็บข้อมูล Blacklist หรือบัญชีดำ ไว้ในเครดิตบูโรนั้นเป็นจริงหรือไม่อย่างไร... : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

20-11-2557 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : จีดีพีไตรมาสที่3ปี2557บอกอะไร ที่แน่ๆเรายังต้องทำงานหนักอีกมาก : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

17-11-2557 คอลัมน์ : เศรษฐกิจ คิดง่ายๆ : หนี้ในระบบ หนี้นอกระบบ และข้อเท็จจริงพื้นฐาน(ตอนจบ) : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

17-11-2557 คอลัมน์ : หนึ่งวันกับหนึ่งคน : รวยเท่าที่มี : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

13-11-2557 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : ข้อคิดเรื่อง 'ความเหลื่อมล้ำ' จากอดีตถึงปัจจุบันที่เป็นอยู่ : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

12-11-2557 คอลัมน์ : หมายเหตุสีบานเย็น : แก้หนี้นอกระบบ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์กรอบบ่าย

11-11-2557 บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS : เป้าหมายและการคาดการณ์ การเติบโตของสินเชื่อปี 2558 จะสูงเป็นเท่าใด

10-11-2557 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : หนี้ในระบบ หนี้นอกระบบ และข้อเท็จจริงพื้นฐาน : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

06-11-2557 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : ศก.จะดีได้...ถ้าทุกฝ่ายทำตามเพลง'วันพรุ่งนี้' : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

03-11-2557 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : ปัจจัยที่ใช้ดูเศรษฐกิจ วิธีคิดแบบบ้านๆ : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

30-10-2557 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : ข้อคิดดีๆ จากสัมมนาปฏิรูปประเทศไทย : ปฏิรูปอะไรและอย่างไร? : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

28-10-2557 บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS : แนวทางดีๆ ในการช่วยกันแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ แบบทะลุมิติคิดแบบเดิมๆ

27-10-2557 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : ทำไมสถาบันการเงินชอบอ้างว่าติด Blacklist เครดิตบูโร : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

24-10-2557 คอลัมน์ : แนวโน้ม : จับตา หนี้ครัวเรือน แตะ 10 ล้านล้านบาท : หนังสือพิมพ์มติชน สุดสัปดาห์

24-10-2557 แหล่งทุนหนุน SMEs : ขับเคลื่อน SMEs ด้วยตัวจริงเสียงจริง : นิตยสารเส้นทางเศรษฐี ปีที่ 20 ฉบับที่ 357 ปักษ์หลังกันยายน

24-10-2557 แหล่งทุนหนุน SMEs : กำลังซื้อ...กำลังมา SMEs ต้องฝ่าฟันให้ได้ : นิตยสารเส้นทางเศรษฐี ปีที่ 20 ฉบับที่ 358 ปักษ์แรกตุลาคม

23-10-2557 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : หนี้ครัวเรือน : ปมที่ควรสนใจและเร่งแก้ไข : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

20-10-2557 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : สหกรณ์ สถาบันการเงิน บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

20-10-2557 คอลัมน์ : เปิดซองส่องไทย : เป็นหนี้ก็ต้องใช้ : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

16-10-2557 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : การฟื้นตัวของอสังหาริมทรัพย์ : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

16-10-2557 อลัมน์ : มุมมองบ้านสามย่าน : หนี้สินครัวเรือน กับวินัยการออม : ความแตกต่างที่สอดคล้อง : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

15-10-2557 ภาพข่าวเครดิตบูโร 007/2557 : เครดิตบูโรต้อนรับพนักงานธนาคารเมียนมาร์ด้านสินเชื่อ SMEs

15-10-2557 NEWSPLUS (online) : สำนักข่าวนิวส์พลัส : เครดิตบูโรต้อนรับพนักงานธนาคารเมียนมาร์ด้านสินเชื่อ SMEs

13-10-2557 บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS : สหกรณ์ สถาบันการเงินเพื่อสมาชิก บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง+ธรรมาภิบาล

09-10-2557 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : ถ้าจะแข่งขันให้ได้...ประเทศต้องเริ่มที่ 'คน' : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

08-10-2557 AC NEWS : ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะกรรมการเครดิตบูโรแสดงความยินดีประธานท่านใหม่

07-10-2557 :: ภาพข่าวเครดิตบูโร 006/2557 : คณะกรรมการเครดิตบูโรแสดงความยินดีประธานท่านใหม่

07-10-2557 newswit.com : ข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร : คณะกรรมการเครดิตบูโรแสดงความยินดีประธานท่านใหม่

07-10-2557 NEWSPLUS (online) สำนักข่าวนิวส์พลัส : คณะกรรมการเครดิตบูโรแสดงความยินดีประธานท่านใหม่

06-10-2557 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : ข้อคิด ความเห็นจากการสัมมนาดีๆ ของไทยพาณิชย์ : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

03-10-2557 คอลัมน์ : สต๊อกช็อต : บัญชีดำ : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

02-10-2557 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : เครื่องยนต์ขับเคลื่อนศก.ส่งออก8เดือนน่าเป็นห่วง : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

02-10-2557 บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS : การลบข้อมูลลูกหนี้ NPL ออกจากระบบฐานข้อมูลเครดิตบูโร

29-09-2557 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : สัมมนาสภาพัฒน์ปี 2557 : การพัฒนาคน เพื่ออนาคตประเทศไทย...ถอดรหัสความเป็นห่วง : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

25-09-2557 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : กิจกรรมทางการเงินเริ่มคึกคัก : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

23-09-2557 บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS : 9 ข้อกับ Credit Card ที่แปลตรงๆ ว่ามันคือ บัตรสินเชื่อ หรือบัตรเงินกู้ หรือบัตรแสดงความเป็นหนี้ มันไม่ใช่บัตรแสดงฐานะความมีเครดิตอย่างที่บอกๆ กันมา

22-09-2557 Column : CRIME TRACK : Online money - lending scam swamps CSD : Bangkok Post

22-09-2557 แหล่งทุนหนุน SMEs : เอสเอ็มอีไทย ต้องเข้าใจ...เครดิตบูโร : นิตยสารเส้นทางเศรษฐี ปีที่ 20 ฉบับที่ 355 ปักษ์หลังสิงหาคม 2557

19-09-2557 คอลัมน์ : เกาะกระแส : เตือนอย่าเชื่ออ้างปลดแบล็กลิสต์ : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

19-09-2557 คอลัมน์ : ย่อยข่าวตลาด : เครดิตบูโรเตือน : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

18-09-2557 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : ปรับกติกาเครดิตบูโร : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

18-09-2557 บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS : เมื่อมีการการปรับปรุงกฎกติกา การนำส่งข้อมูลหนี้ของลูกค้าธนาคาร และสถาบันการเงินเข้าฐานของเครดิตบูโรใหม่แล้ว อะไรคือสิ่งที่ต้องรู้

18-09-2557 ไทยรัฐออนไลน์ : หน้าหลัก / เศรษฐกิจ : เตือนอย่าหลงเชื่อ ปลดล็อกแบล็กลิสต์เครดิตบูโร

18-09-2557 RYT9 อาร์วายทีไนน์ : หุ้น - การเงิน : เครดิตบูโรชี้ช่องช่วยเหยื่อถูกต้มตุ๋นเงิน...อย่าหลงเชื่อเรื่องลบข้อมูลได้

18-09-2557 newswit.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ : หุ้น : เครดิตบูโรชี้ช่องช่วยเหยื่อถูกต้มตุ๋นเงิน...อย่าหลงเชื่อเรื่องลบข้อมูลได้

18-09-2557 NEWSPLUS สำนักข่าวนิวส์พลัส : เครดิตบูโรชี้ช่องช่วยเหยื่อถูกต้มตุ๋นเงิน...อย่าหลงเชื่อเรื่องลบข้อมูลได้

17-09-2557 คอลัมน์ : ตลาดนัดการเงิน : โค้งสุดท้ายเศรษฐกิจไทย : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

15-09-2557 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : การปรับปรุงเกณฑ์การนำส่งข้อมูลหนี้ของลูกค้าธนาคาร และสถาบันการเงินเข้าฐานของเครดิตบูโร : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

15-09-2557 คอลัมน์ : Money Pro : อยากเห็นคนไทยจัดการ 'การเงิน' ดีขึ้น : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

12-09-2557 บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS : จากคำพระที่เตือน....มาสู่เรื่องของการประเมินความสามารถในการแข่งขัน....และการศึกษา

11-09-2557 แนวโน้มสินเชื่อภาคครัวเรือนและสินเชื่อที่อยู่อาศัย : วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 78 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2557 : หน้า 19-25

11-09-2557 แนวโน้มสินเชื่อภาคครัวเรือนและสินเชื่อที่อยู่อาศัย : วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 78 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2557 หน้า 9-12

08-09-2557 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : ข้อคิด...ข้อควรระวัง...ในการเตรียมตัว ไปขอสินเชื่อที่คนส่วนใหญ่มักไม่คิดคำนึงถึง : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

04-09-2557 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : ศก.ไทยรอดทางเทคนิคแต่ยังมีงานต้องทำอีกมาก : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

03-09-2557 คอลัมน์ : รอบรู้หุ้นการเงิน : เอสเอ็มอีต้องการเงินทุน : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

02-09-2557 แหล่งทุนหนุน SMEs : เครดิตดีไม่มีขาย...ต้องสร้างเองเท่านั้น : นิตยสารเส้นทางเศรษฐี ปีที่ 20 ฉบับที่ 356 ปักษ์แรกกันยายน 2557

02-09-2557 บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS : จากคำกล่าว ฝากออมสิน ฝังดินไว้ ใช้หนี้เก่า ให้เขากู้ ทิ้งสู่เหว เราควรทำประกันแล้วหรือยังวันนี้ :.

02-09-2557 :: ภาพข่าวเครดิตบูโร 005/2557 : ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรเคลื่อนที่ให้บริการ ณ ธนาคารกรุงเทพ :.

02-09-2557 Than Online : ข่าวประชาสัมพันธ์ : ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรเคลื่อนที่ให้บริการที่ธนาคารกรุงเทพ

02-09-2557 NEWSPLUS (online) : สำนักข่าวนิวส์พลัส : ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรเคลื่อนที่ให้บริการ ณ ธนาคารกรุงเทพ

02-09-2557 newswit.com (online) : ข่าวประชาสัมพันธ์ หุ้น การเงิน การธนาคาร : ภาพข่าว ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรเคลื่อนที่ให้บริการ ณ ธนาคารกรุงเทพ

02-09-2557 AC NEWS : แบงก์-นอนแบงก์ : ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรเคลื่อนที่ให้บริการ ณ ธนาคารกรุงเทพ

02-09-2557 RYT 9 อาร์วายทีไนน์ : หุ้น - การเงิน : ThaiPR.net : ภาพข่าว ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรเคลื่อนที่ให้บริการ ณ ธนาคารกรุงเทพ

01-09-2557 :: คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : หนี้ครัวเรือนพัฒนาการที่ต้องติดตามแบบเกาะติด : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

01-09-2557 :: แหล่งทุนหนุน SMEs : สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ความท้าทายบนแนวทางการปฏิรูป : นิตยสารเส้นทางเศรษฐี ปีที่ 20 ฉบับที่ 353 ปักษ์หลังกรกฎาคม 2557

01-09-2557 :: แหล่งทุนหนุน SMEs : สองงานใหญ่ เเรงหนุน...เอสเอ็มอีไทย : นิตยสารเส้นทางเศรษฐี ปีที่ 20 ฉบับที่ 354 ปักษ์แรกสิงหาคม 2557

31-08-2557 :: คอลัมน์ : WealthPlanner : สิ่งที่ควรตระหนักในการกู้ยืมเงิน : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

28-08-2557 หัวข้อข่าว: หนี้พอก เรื่องร้องเรียน ศคง. พุ่ง ซักข้อมูลไถ่ถอนพันธบัตรกระฉูด : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

28-08-2557 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : หนี้และการเป็นหนี้พฤติกรรมและศก.ในอนาคต : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

28-08-2557 คอลัมน์ : หุ้นส่วนประเทศไทย : ฝากเงินธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธกส. ลงทุนอะไรดีกว่า? : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

26-08-2557 บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS : ความละเมียดละไม ในการให้สินเชื่อกับบุคคลที่เปลี่ยนไปจากอดีต :.

25-08-2557 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : เมื่อความเชื่อมั่นกลับมา เราเห็นอะไรบวกอะไรลบบ้างในเวลานี้ : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

21-08-2557 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : คาดการณ์เศรษฐกิจกับความพยายามให้เป็นจริง : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

19-08-2557 บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS : แนวคิดและแนวทางในการจัดตั้งเครดิตบูโรของอินโดนีเซีย

18-08-2557 คอลัมน์ เศรษฐกิจคิดง่ายๆ: กระบวนการและปัจจัย ในการวิเคราะห์สินเชื่อ...อย่างเป็นมาตรฐาน : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

15-08-2557 คอลัมน์ : รอบรู้หุ้นการเงิน : ตื่นตัวเช็กเครดิตบูโร : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

14-08-2557 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : ธุรกิจติดตาม - รับซื้อหนี้เป็นเช่นไร...ในยามนี้ : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

14-08-2557 ข่าวเครดิตบูโร 006/2557 : เครดิตบูโรประกาศตัวเลข 6 เดือนแรก ปี 2557

14-08-2557 :: ThaiPublica Online : สถาบันการเงินเช็คข้อมูลเครดิตบูโร 6 เดือนแรก ปี

14-08-2557 Than Online : Breaking News : ข่าวในประเทศ : เครดิตบูโรเผย6เดือนมีผู้ขอตรวจเครดิตตัวเอง246,492รายการเพิ่ม16.6%

14-08-2557 ประชาชาติธุรกิจ ออนไลน์ : หุ้น - การเงิน : ยอดเช็กข้อมูลเครดิตบูโรพุ่งขึ้นต่อเนื่อง เหตุเศรษฐกิจแย่ สถาบันการเงินตั้งการ์ดรับมือ

14-08-2557 Hoon Inside News Feed : เครดิตบูโรประกาศตัวเลข 6 เดือนแรก ปี 2557

14-08-2557 NEWS PLUS Online (สำนักข่าวนิวส์พลัส) : เครดิตบูโรประกาศตัวเลข6เดือนแรกปี57

12-08-2557 บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS : ผู้ที่ได้รับเกียรติว่าเป็นผู้รู้จากสังคม ต้องมีหน้าที่ชำระหนี้ตามที่ตนได้สัญญาไว้ :.

11-08-2557 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : นาโนไฟแนนซ์ ในยุคของการปฏิรูป เครื่องมือให้ผู้คนเข้าถึงแหล่งเงิน : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

09-08-2557 คอลัมน์ : Shoppingmania : เป็นหนี้อย่างไรให้เป็นสุข : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

08-08-2557 แหล่งทุนหนุน SMEs : Road map กับความอยู่รอดของ SMEs : นิตยสารเส้นทางเศรษฐี

07-08-2557 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : อสังหาริมทรัพย์!.มีทั้งอุปสรรคและโอกาส : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

06-08-2557 บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS : ข้อคิดดีๆ จาก ประธานชมรมผู้ติดตามหนี้ที่เป็นธรรม สำหรับคนที่คิดจะเริ่มเป็นหนี้ :.

04-08-2557 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : เหลียวหน้า แลหลัง ดูประเด็นที่สำคัญ จากผู้ดูแลเศรษฐกิจไทย : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

03-08-2557 คอลัมน์ : สัมมนา : เศรษฐกิจไทยหลังวิกฤติการเมืองโตแน่ 2% แต่ยังไม่พอ! : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

02-08-2557 คอลัมน์ : Shoppingmania : ติดเครดิตบูโรแบงก์ ไม่ให้กู้จริงหรือ? : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

31-07-2557 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : "พอเพียง" จะพาพ้นภัย : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

30-07-2557 บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS : เครดิตบูโรร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี :.

29-07-2557 บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS : หนี้น้อยๆ มีผลต่อการขอกู้หรือไม่ :.

28-07-2557 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : ระบบสถาบันการเงินไทยหลังวิกฤต40 กับการป้องกันเงินฝากผ่านการให้สินเชื่อ : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

24-07-2557 คอลัมน์ สวัสดีเศรษฐกิจ: หนี้นอกระบบ'คนไทยทำร้ายกันเอง' : หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก

22-07-2557 บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS : กฎหมายว่าด้วยการทวงหนี้ที่กำลังจะเป็นจริง :.

21-07-2557 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : คืนความรู้คู่ความสุข ซีเอสอาร์ธนาคารสีเขียว : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

17-07-2557 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : ร่วมด้วยช่วยให้เอสเอ็มอีกู้ : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

15-07-2557 คอลัมน์ : KNOWING : เคลียร์หนี้กันเถอะ : M2F (หนังสือพิมพ์ในเครือ โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน))

15-07-2557 COVER STORY : เทคนิคบริหารหนี้เพื่อความมั่งคั่ง บริหารจัดการหนี้ ลดรายจ่าย : นิตยสาร การเงินธนาคาร MONEY & BANKING MAGAZINE ประจำเดือนกรกฎาคม 2014 ฉบับบที่ 387

14-07-2557 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : เครดิตบูโร...ภารกิจเพื่อการเตือนภัยว่า...เราจะไม่กลับไปมี NPL มากจนเจ็บปวดอีก : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

14-07-2557 บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS : ปัจจุบันถ้าเรายังคงซื้อของที่ไม่จำเป็นอีก ในอนาคตเราได้ขายของที่จำเป็นแน่นอน :.

13-07-2557 คอลัมน์ : มันนี่ทิปส์ : เมื่อใช้หัวใจนำทางการลงทุนจึงไร้เหตุผล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

11-07-2557 คอลัมน์ : สต๊อกช็อต : ผ่อนหนี้เท่าไหร่ ไม่หนักเกินไป : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

11-07-2557 คอลัมน์ : Shoppingmania : จับตาหนี้ครัวเรือนพุ่ง : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

10-07-2557 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : เรื่องเล่าจาก... สหกรณ์ออมทรัพย์ : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

09-07-2557 บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS : คนที่เขาให้กู้ เขายังไม่กลัวในการให้กู้ แต่คัดลูกค้าเข้ม เพราะเศรษฐกิจหวังว่ามันจะดีขึ้น :.

07-07-2557 คอลัมน์ เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : ดัชนีความเชื่อมั่นเพิ่ม แต่ภาระหนี้ครัวเรือนยังคงอยู่ : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

05-07-2557 Column : NEWS FEED : SAVINGS CO-OPS URGED TO JOIN CREDIT BUREAU (The Nation)

04-07-2557 :: ข่าวเครดิตบูโร 005/2557 : เครดิตบูโรสอดรับ ธปท. เชิญสหกรณ์เป็นสมาชิก :.

03-07-2557 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : ถ้าสหกรณ์อยู่ในเครดิตบูโรคงจะ "วิน-วิน" กับทุกฝ่าย : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก (กรอบบ่าย)

02-07-2557 บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS : เสียงจากลูกหนี้...ที่เราควรรับฟัง นำมาคิด และร่วมกันหาทางออก :.

30-06-2557 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : แผนที่ทางเดินในการมุ่งไปสู่ความสงบเรียบร้อย ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และความมั่นคง : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

27-06-2557 ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรเคลื่อนที่พร้อมให้บริการทั่วไทย : NEWS PLUS Online (สำนักข่าวนิวส์พลัส)

26-06-2557 บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS : การแก้ไขปัญหาในระดับกลุ่มอาชีพที่ยั่งยืน ปลอดภัย ในสไตล์ออมสินที่ควรสนับสนุน :.

26-06-2557 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : การออมคือคำตอบของการแก้ปัญหาการเงิน : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

19-06-2557 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : แนวทางการปรับปรุงสถาบันการเงินเฉพาะกิจ : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

19-06-2557 คอลัมน์ : เกาะติดเศรษฐกิจ - การเงิน : สินเชื่อส่วนบุคคลปี57 เติบโตต่อเนื่อง : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

17-06-2557 บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS : เรื่องของหน้าที่ ความรับผิดชอบ จะคิดเอาแต่สิทธิและเงินหรือบัตรเครดิตไม่ได้ :.

16-06-2557 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : เรายังไว้ใจไม่ได้ในเวลานี้ เพราะเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่าน : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

13-06-2557 คอลัมน์ : ไขปัญหา ผู้บริโภค : รู้เท่าทัน ก่อนจะหันมาใช้ "บัตรเครดิต" : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กรอบบ่าย

13-06-2557 คอลัมน์ : เพื่อนแท้การเงิน : สินเชื่อ...อ่านก่อนตัดสินใจ : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

13-06-2557 คอลัมน์ : เงินทองต้องรู้ : หนี้ที่ก่อให้เกิดความสุขสูงสุด : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

12-06-2557 คอลัมน์ : มันนี่ทูเดย์ : ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรเคลื่อนที่ : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

12-06-2557 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : โครงสร้างบอร์ดบีโอไอ...องค์ประกอบแบบนี้ที่น่าเชื่อถือ : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

09-06-2557 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ความท้าทายและแนวทางการปฏิรูปในระยะต่อไป : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

09-06-2557 ภาพข่าวเครดิตบูโร 003/2557 : ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรเคลื่อนที่พร้อมให้บริการทั่วไทย :.

09-06-2557 ข่าว : เศรษฐกิจ : ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรเคลื่อนที่พร้อมให้บริการทั่วไทย : MCOT DIGITALLY BEYOND :.

09-06-2557 Breaking News : เครดิตบูโรผุดศูนย์เช็คสุขภาพการเงินเคลื่อนที่ รับผลใน 15 นาที : Than Online :.

09-06-2557 บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS : "เครดิตบูโร" ผุดศูนย์เช็คสุขภาพการเงินเคลื่อนที่ รับผลใน 15 นาที :.

09-06-2557 บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS : ปิดบัญชีแล้วแต่ยังโดนทวงหนี้... เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จริงหรือ? :.

08-06-2557 คอลัมน์ : มันนี่ทิปส์ : ออมเพื่อการศึกษาลูกออมแบบไหนสบายใจกว่า : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

07-06-2557 คอลัมน์: ไขปัญหา ผู้บริโภค: รู้เท่าทันก่อนจะหันมาใช้ "บัตรเครดิต" : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กรอบบ่าย

06-06-2557 บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS : ความน่าเป็นห่วงของ SME และสัญญาณเตือนจากเครดิตบูโร (ตอนที่2/2) :.

05-06-2557 คอลัมน์ สวัสดีเศรษฐกิจ: การให้กู้ยืมกันตั้งอยู่บนฐานของอารมณ์ได้หรือไม่ : หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก

04-06-2557 คอลัมน์: เลาะรั้วหุ้น-การเงิน: โดยปกติคนเราไม่ควรมีบัญชีสินเชื่อเกิน 5 บัญชี : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

02-06-2557 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : ก่อนที่จะไปต่อ หยุดมองสิ่งที่เป็นอยู่และผ่านมาสักนิด : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

30-05-2557 คอลัมน์ : เพื่อนแท้การเงิน : สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการการเงิน : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

29-05-2557 คอลัมน์ : ชั้น 5 ประชาชาติ : ได้มากหรือน้อย ไม่สำคัญเท่าใช้เท่าไร : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

29-05-2557 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : 4 เดือนแรกกับภาวะสินเชื่อ ยังไม่ไปไหน - ยังต้องคุมเอ็นพีแอล : หนังสือพิม์คมชัดลึก

28-05-2557 แหล่งทุนหนุน SMEs :เครื่องจักรทางเศรษฐกิจ...มีปัญหา! เรื่องอยากบอก SMEs : นิตยสารเส้นทางเศรษฐี ปีที่ 20 ฉบับที่ 346 ปักษ์แรกเมษายน 2557 :.

28-05-2557 แหล่งทุนหนุน SMEs : สัญญาณน่าเป็นห่วง...ถึงชาว SMEs! : นิตยสารเส้นทางเศรษฐี ปีที่ 20 ฉบับที่ 347 ปักษ์หลังเมษายน 2557

26-05-2557 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : การขับเคลื่อนที่เริ่มจากการใช้กฎหมายเข้มข้น...สู่คำตอบเพื่อไปสู่แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

26-05-2557 คอลัมน์ : เปิดซองส่องไทย : ปิดบัญชีแล้ว แต่ยังทวงหนี้ : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

25-05-2557 คอลัมน์ : Money Cafe : ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อเผลอๆ จะเป็นกบต้ม : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

22-05-2557 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : พลังการจับจ่ายเอกชน ประเด็นของศก.ไตรมาส 1 : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

19-05-2557 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : เมื่อเหตุมันเกิดเราต้องไปแก้กันที่ต้นน้ำ ต้นทาง หรือมาติ มาว่าที่ปลายทาง (ตอนที่ 2) : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

16-05-2557 บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS : ความน่าเป็นห่วงของ SME และสัญญาณเตือนจากเครดิตบูโร (ตอนที่1/2) :.

15-05-2557 :: คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : ประเมินรายได้ตัวเองอย่าคิดในแง่ดีสุดโต่ง : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก :.

12-05-2557 คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : สถานการณ์ของไทยวันนี้ "กลับก็ไม่ได้ ไปก็ไม่ถึง" : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

11-05-2557 คอลัมน์ : รู้อะไรไม่สู้...รู้เรื่องเงิน : เศษก้อนหินในรองเท้า : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

08-05-2557 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : มันเป็นเช่นนั้น...เพราะคือความจริงเวลานี้ : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

08-05-2557 บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS : ถึงเวลาแล้วที่ต้องละทิ้งนิสัยพฤติกรรมแย่ๆ อันจะนำมาซึ่งความเสี่ยงทางการเงินของตนเอง :.

02-05-2557 คอลัมน์ : สรรสาระ : เครดิตบูโร : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

02-05-2557 บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS : การให้กู้ยืมกันตั้งอยู่บนฐานของอารมณ์ได้หรือไม่...ลองหาคำตอบให้กับเรื่องนี้ :.

01-05-2557 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : ผ่านพ้นไตรมาสแรกภาวะ "กลับไม่ได้ - ไปไม่ถึง" : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

26-04-2557 คอลัมน์ : เงินๆ ทองๆ : เคล็ดลับบริหารเงิน : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้วันสุข

24-04-2557 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : คุยเรื่องหนี้ครัวเรือนอีกรอบ : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

23-04-2557 คอลัมน์ : สามัญสำนึก : คนไทยอ่อนเรื่อง "เงิน" : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

22-04-2557 คอลัมน์ : เปิดซองส่องไทย : โดนทวงหนี้โหด : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก (กรอบบ่าย)

21-04-2557 บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS : บทความ "อะไรนะ...กู้ไม่ได้เพราะติดรถคันแรก" by สุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร :.

18-04-2557 คอลัมน์ : เกาะกระแส : ยอดติดเครดิตบูโรไตรมาส 1 เพิ่มขึ้น : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

17-04-2557 ข่าวเครดิตบูโร 004/2557 : เครดิตบูโรเผยตัวเลขไตรมาส 1 ปี 2557 :.

17-04-2557 เครดิตบูโรได้รับความนิยมสูงขึ้น : บ้านเมือง www.banmuang.co.th

16-04-2557 คอลัมน์ : ตลาดนัดการเงิน : รู้จักหนี้...ก่อนจะสายเกินแก้ : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

16-04-2557 "แบงก์พาณิชย์" ขยาดหนี้เน่า ดันยอดตรวจเครดิตบูโร ไตรมาสแรกพุ่ง 87.50% : ไทยรัฐออนไลน์

16-04-2557 เครดิตบูโรเผยตัวเลขไตรมาส 1 ปี 57 บุคคลธรรมดาเป็นลูกหนี้เพิ่ม 86.7% : ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ (Than Online)

16-04-2557 ยอดตรวจเครดิตบูโร Q1/57 พุ่ง 87.50% : Money Channel

10-04-2557 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : ความเป็นจริงที่ต้องยอมรับ : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

09-04-2557 บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS : การประเมินความสามารถในการหารายได้ของตัวเอง อย่าคิดในแง่ดีสุดโต่ง by สุรพล โอภาสเสถียร :.

07-04-2557 คอลัมน์ : พักยก : อย่ากู้เงินมาจ่ายเงินกู้ : หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

03-04-2557 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : เวลานี้อย่าคิดจะพึ่งใครเพราะสุดท้ายก็อยู่ที่ตัวเรา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

27-03-2557 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : เมื่อเครื่องจักรกลทางศก.มีปัญหาไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนประเทศได้ : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

27-03-2557 " เครดิตบูโร" รักษาข้อมูลลูกค้ายิ่งชีพ! ตั้งการ์ดกันขโมยข้อมูลเข้มไม่ซ้ำรอยเกาหลีใต้ : Insurance Financial Hotnews : LEADER TIME MAGAZINE

26-03-2557 แหล่งทุนหนุน SMEs : ขอกู้เงิน ต้องเข้มงวดกันแล้ว! : นิตยสารเส้นทางเศรษฐี ฉบับที่ 343 ปักษ์หลังกุมภาพันธ์ 2557

26-03-2557 แหล่งทุนหนุน SMEs : ภาพรวมเศรษฐกิจ สู่ความเป็นจริงของ SMEs : นิตยสารเส้นทางเศรษฐี ฉบับที่ 344 ปักษ์แรกมีนาคม

24-03-2557 คอลัมน์ : เปิดซองส่องไทย : เครดิตบูโร : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

21-03-2557 คอลัมน์ : เพื่อนแท้การเงิน : เริ่มก่อนรวยกว่า : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

20-03-2557 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : สถานการณ์ทางการเมืองผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาฯ : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

20-03-2557 บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS ตอนที่ 10/2557 : สถานการณ์สินเชื่อในมุมมองเบอร์ 1 ของธนาคารและลีสซิ่งรายใหญ่ :.

19-03-2557 คอลัมน์ : มันนี่ทิป : แบล๊กลิสต์ : บัญชีดำ : หนังสือพิมพ์มติชน

18-03-2557 THE INTERVIEW :: "ทำอย่างไรในสถานการณ์หนี้ (ครัวเรือน) ท่วม " : วารสารสมาคมนักวางแผนการเงินไทย TFPA Bulletin ฉบับที่ 1 ปี 2557 หน้า 8 - 11 :.

17-03-2557 คอลัมน์ : เปิดซองส่องไทย : ประวัติดีไม่อนุมัติวงเงินเพิ่ม : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

15-03-2557 คอลัมน์ : Beautiful Life : หลักคิดเรื่องเงินทองและการลงทุนตามวัย : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

13-03-2557 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : หนี้ครัวเรือนกระทบจีดีพีเหตุเกินครึ่งกู้ไปกินไปใช้ : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

12-03-2557 บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS : ตอนที่ 9/2557 : บทบาทสำคัญของเครดิตบูโรที่นอกเหนือจาก "ถังข้อมูลเครดิต" คือเป็น "สัญญาณเตือนภัย" และ "โครงสร้างพื้นฐาน" :.

11-03-2557 คอลัมน์ : รอบรู้หุ้นการเงิน : สมาชิกเครดิตบูโร : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

11-03-2557 คอลัมน์ : ฮอต-ทูเดย์ : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

10-03-2557 ภาพข่าวเครดิตบูโร 001/2557 : เครดิตบูโรยินดีวายแอลจีสมาชิกโบรกเกอร์ทองรายแรก :.

06-03-2557 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : รายจ่ายวิ่งแซงรายได้หนี้เสียครัวเรือนเร่งขึ้น : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

06-03-2557 "สุรพล โอภาสเสถียร" บทบาทเครดิตบูโรกับโครงการตรวจสุขภาพการเงินคนไทย - ปี 56 แบงก์สแกนลูกค้า 16 ล้านรายการ : สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า

05-03-2557 บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS : ตอนที่ 8/2557 : กับดักหนี้นั้นบางคนติดไปแล้ว

02-03-2557 คอลัมน์ : SMEs ทั่วไทย : เครดิตบูโรยินดีช่วยเหลือเอสเอ็มอี : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

28-02-2557 คอลัมน์ : รอบรู้หุ้นการเงิน : เครดิตบูโรแจงผลงาน : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

27-02-2557 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : ขึ้นอยู่กับสายป่าน"ใครสั้น...ใครยาว" : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก (กรอบบ่าย)

27-02-2557 คอลัมน์ : ย่อยโลกเศรษฐกิจ : แห่ตรวจเครดิตปีก่อนพุ่งพรวด : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

26-02-2557 บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS : ตอนที่ 07/2557 : ปริมาณเช็คเด้งกับเศรษฐกิจยกแรกของปี 2557 :.

26-02-2557 :: ข่าวเครดิตบูโร 003/2557 : เครดิตบูโรสะท้อนเศรษฐกิจจากผลงาน ณ ไตรมาส 4 ปี 2556 :.

26-02-2557 เครดิตบูโรเผยปี56ยอดขอตรวจสอบเครดิต452,549 รายการ จากปี55มี426,106 รายการ : Than Online : ฐานเศรษฐกิจออนไลน์

26-02-2557 เผยยอดเช็ก

25-02-2557 คอลัมน์ : ย่อยข่าวตลาด: เครดิตบูโร : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

25-02-2557 คอลัมน์ : สะเก็ดเศรษฐกิจ: เครดิตบูโรช่วย SMEs : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

24-02-2557 คอลัมน์ : เปิดซองส่องไทย : เคยค้างชำระ กลัวกู้ไม่ผ่าน : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

24-02-2557 ข่าวเครดิตบูโร 002/2557 : เครดิตบูโรยินดีมีส่วนร่วมในมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เอสเอ็มอี :.

21-02-2557 คอลัมน์ : MONEY TODAY : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

20-02-2557 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : เปลี่ยนไทยให้รุ่งเรืองด้วยความรู้ทางการเงิน : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

13-02-2557 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : ความรู้เรื่องทางการเงินที่ต้องมี ที่ต้องรู้ในเวลานี้ : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

13-02-2557 บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS : ตอนที่ 06/2557 : ความเกี่ยวเนื่องของเศรษฐกิจ การเติบโต แนวโน้ม ธุรกิจธนาคาร และข้อมูลจากเครดิตบูโร :.

12-02-2557 คอลัมน์ : เปิดซองส่องไทย : เป็นหนี้ร่วมกับแฟนเก่า : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

06-02-2557 คอลัมน์ สวัสดีเศรษฐกิจ: ยังต้องลำบากอีกสักพักเพราะเวลานี้เราไม่เหมือนใคร : หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก

05-02-2557 บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS : ตอนที่ 05/2557 : ปัญหาโลกแตก ทำไมอนุมัติบัตรเครดิต...แต่ไม่อนุมัติสินเชื่อบ้าน :.

04-02-2557 คอลัมน์ : เปิดซองส่องไทย : อนุมัติบัตร...ไม่อนุมัติบ้าน : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

02-02-2557 คอลัมน์ : มันนี่ทิปส์ : ประเทศไทยกับ...ทักษะทางการเงิน หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

30-01-2557 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : ผลกระทบจากศก.ที่เริ่มชะลอกับปัจจัยการเมืองที่ยังไม่มีข้อยุติ : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

29-01-2557 บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS : ตอนที่ 04/2557 : การปกป้องข้อมูลในความรับผิดชอบของเครดิตบูโรที่เป็นสากล :.

28-01-2557 แหล่งทุนหนุน SMEs : ผลกระทบ 10 ประการ จากการชุมนุมทางการเมือง...แบบสันติอหิงสา : นิตยสารเส้นทางเศรษฐี

26-01-2557 คอลัมน์ : วันอาทิตย์คิดเรื่องเงิน : พฤติกรรม ที่น่าห่วง : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

25-01-2557 บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS : ตอนที่ 03/2557 : คาดการณ์ผลที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมทางการเมืองแบบสันติ อหิงสา :.

19-01-2557 คอลัมน์ มันนี่ : ก่อการหนี้ ดีหรือร้าย... : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

19-01-2557 คอลัมน์ : รู้อะไรไม่สู้...รู้เรื่องเงิน : เริ่มออม...เริ่มรวย : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

16-01-2557 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : นาโนไฟแนนซ์จะมาแล้ว ในเวลาที่มีการปิดกรุงเทพฯ : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

15-01-2557 คอลัมน์ บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS : ความเห็นล่าสุดจากฝั่งผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย :.

15-01-2557 คอลัมน์ เปิดซองส่องไทย : เคยค้างหนี้...อยากกู้ซื้อบ้าน : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก วันพุธที่ 15 มกราคม 2557

09-01-2557 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : มองธุรกิจธนาคารในปี 2557 : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

08-01-2557 ::บทวิจัยเศรษฐกิจ ACNEWS : ตอนที่ 01/2557 : จับตาทิศทางภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ปี 2557 :.

06-01-2557 คอลัมน์ : เปิดซองส่องไทย : กู้ได้ไม่ต้องรอ 3 ปี : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

02-01-2557 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : บางส่วนของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต...และเราน่าจะได้เห็นในไม่ช้า : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

30-12-2556 คอลัมน์ : มันนี่ทูเดย์ : เครดิตบูโรตั้งเป้าออมก่อนกู้ : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

29-12-2556 คอลัมน์ : รู้อะไรไม่สู้...รู้เรื่องเงิน : กิจกรรมทางการเงินต้อนรับปีใหม่ : หนังสือพมพ์แนวหน้า

26-12-2556 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : บทสนทนา "กนง.-กนส." เรื่องปี 57 ที่ต้องติดตาม : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

23-12-2556 คอลัมน์ : เปิดซองส่องไทย : ติดบูโรประวัติเสีย เป็นหนี้ไม่ได้ : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

19-12-2556 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : ปีม้าศก.โลกน่าจะดีขึ้นแล้วของไทยน่าจะเป็นอย่างไร : หนังสือพมพ์คมชัดลึก

19-12-2556 บทวิจัยเศรษฐกิจ ACNEWS : ตอนที่ 46/2556 : จ่ายช้าเพราะลืม หรือได้รับสลิปช้า...ปัญหาบ้านๆ กับเครดิตบูโร :.

18-12-2556 คอลัมน์ : "จดหมาย ถึง เดลินิวส์" หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)

16-12-2556 คอลัมน์ : เปิดซองส่องไทย : ไม่จ่ายค่าติดตามทวงถาม : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

12-12-2556 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : อ่านเพลงชาติ มองธงชาติ เพื่อสติของการแก้ปัญหาอีกครั้ง : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

11-12-2556 บทวิจัยเศรษฐกิจ ACNEWS : ตอนที่ 45/2556 : ความรู้สึกและบรรยากาศปลายปี 2556 กับปัญหาหนี้เสียใน SME :.

09-12-2556 คอลัมน์ : เปิดซองส่องไทย : เสียเครดิตเพราะญาติ : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

04-12-2556 บทวิจัยเศรษฐกิจ ACNEWS : ตอนที่ 44/2556 : 9 เดือนปี 2556 เครดิตบูโรได้ทำอะไรไปบ้างกับระบบสถาบันการเงินและผู้เป็นลูกหนี้ :.

02-12-2556 คอลัมน์ : เปิดซองส่องไทย : ไม่มี "แบล็กลิสต์" หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

29-11-2556 คอลัมน์ : แฟ้มข่าว : แห่เช็กเครดิตบูโรพุ่งเท่าตัว : หนังสือพิมพ์มติชน สุดสัปดาห์

28-11-2556 คอลัมน์ : จับกระแส : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

28-11-2556 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : "ข้อความจากนักธุรกิจ" ในการเร่งหาทางออกให้ประเทศ : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

28-11-2556 บทวิจัยเศรษฐกิจ ACNEWS : ตอนที่ 43/2556 : แรงส่งจากการให้สินเชื่อเดือนตุลาคม 2556 ออกมาน่าผิดหวังมากๆ :.

26-11-2556 คอลัมน์: เปิดซองส่องไทย: รถหาย จ่ายหมด เครดิตไม่เสีย : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

21-11-2556 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : ดอกเบี้ย สภาพคล่องและปัจจัยที่กังวลในปี 2557 : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

20-11-2556 คอลัมน์: สังคมฐานฯ, หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

19-11-2556 ACNEWS : คอลัมน์ ซีเอสอาร์ : เครดิตบูโรบันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวามหาราช :.

19-11-2556 แหล่งทุนหนุน SMEs : "นาโนไฟแนนซ์" เรื่องใกล้ความจริง : นิตยสารเส้นทางเศรษฐี ฉบับที่ 335 ปักษ์หลังตุลาคม 2556

19-11-2556 แหล่งทุนหนุน SMEs : มุมมอง - ความคิด - ของ SMEs ยุคปัจจุบัน : นิตยสารเส้นทางเศรษฐี ฉบับที่ 336 ปักษ์แรกพฤศจิกายน 2556

18-11-2556 คอลัมน์ : เปิดซองส่องไทย : ปรับจนกว่าจะออกจดหมาย : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

17-11-2556 คอลัมน์ : รู้อะไรไม่สู้...รู้เรื่องเงิน : วิชามารทางการเงิน ... หนังสือพิมพ์แนวหน้า

14-11-2556 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : สินเชื่อที่ควรลดกลับเพิ่มส่วนที่ควรเพิ่มกลับลดลง : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

13-11-2556 แหล่งทุนหนุน SMEs : SMEs ไทย "ก้าวไกล" ได้ไม่ยาก หาก... : นิตยสารเส้นทางเศรษฐี ฉบับที่ 333 ปักษ์หลังกันยายน 2556

13-11-2556 แหล่งทุนหนุน SMEs : ปฎิรูป "สถาบันการเงินเฉพาะกิจ" หวังตอบโจทย์ SMEs : นิตยสารเส้นทางเศรษฐี ฉบับที่ 334 ปักษ์แรกตุลาคม

11-11-2556 คอลัมน์ : เปิดซองส่องไทย : เก็บใบเสร็จเป็นหลักฐาน : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

07-11-2556 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : อย่าให้ความโกรธ โลภ หลง เคียดแค้นชิงชัง หักดิบหรือมุ่งเอาชนะกันและกัน จนทุกฝ่ายต้อง "แพ้" หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

04-11-2556 คอลัมน์ : เปิดซองส่องไทย : บันทึกประวัติเครดิตตามจริง : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

04-11-2556 บทวิจัยเศรษฐกิจ ACNEWS : ตอนที่ 40/2556 : ภาพการชะลอตัวลงของสินเชื่อในไตรมาสที่ 3 ของปี 2556 :.

01-11-2556 คอลัมน์ : ข่าวสั้นกทม.: กทม.ปั้นหมอหนี้อาสาให้คำปรึกษาจัดการรายได้และหนี้สินแก่ประชาชน หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

31-10-2556 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : เสี่ยงการสู่กับดักหนี้และเป็นคนผิดสัญญาเงินกู้ : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

29-10-2556 คอลัมน์ : มันนี่ทูเดย์ : กรุงศรีเปิดให้บริการรับตรวจเครดิตบูโร : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

28-10-2556 คอลัมน์ : เปิดซองส่องไทย : ไม่ต้องใช้หนี้ร่วมกัน : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

28-10-2556 คอลัมน์ : เปิดซองส่องไทย : บัตรเครดิตเยอะ หนี้เยอะ : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

27-10-2556 คอลัมน์ : ประทีปส่องใจ : เก็บเงินไม่อยู่ควรทำอย่างไร? : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

24-10-2556 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ: ฟังให้เข้าใจและลงมือทำแก้ปัญหาศก.ไทยได้แน่นอน : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

24-10-2556 บทวิจัยเศรษฐกิจ ACNEWS : ตอนที่ 39/2556 : ความเสี่ยงมากๆในการก้าวเข้าไปสู่กับดักการเป็นหนี้ และกลายเป็นคนผิดสัญญาเงินกู้ :.

21-10-2556 คอลัมน์ : เปิดซองส่องไทย : ข้อมูลเครดิตเป็นข้อมูลส่วนบุคคล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

17-10-2556 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : 17 ตุลาฯ วันตัดสินชะตาธุรกิจ : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

17-10-2556 :: NEWS : Banking : เครดิตบูโรชูบริหารความเสี่ยงลีสซิ่งรถภูธร-ร้านทองแห่สมัคร : นิตยสารการเงินธนาคาร ตุลาคม 2556 หน้า 77 - 78 :.

16-10-2556 บทวิจัยเศรษฐกิจ ACNEWS : ตอนที่ 38/2556 : ตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ชะลอตัวจริงหรือ... by สุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร :.

14-10-2556 คอลัมน์ : เปิดซองส่องไทย : อ่านก่อนเซ็นสัญญา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

10-10-2556 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : ปัจจัยภายนอกสัญญาณดีขึ้นแต่ก็ดันมีเรื่องให้สะดุดจนได้ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

08-10-2556 บทวิจัยเศรษฐกิจ ACNEWS ตอนที่ 37/2556 : "การประเมินความสามารถในการหารายได้ของตัวเอง อย่าคิดในแง่ดีสุดโต่ง" โดย สุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร :.

07-10-2556 คอลัมน์: เปิดซองส่องไทย : ไม่เก็บข้อมูลบัตรเสริม : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

03-10-2556 บทวิจัยเศรษฐกิจ ACNEWS ตอนที่ 36/2556 : โครงการเปลี่ยนประเทศไทยให้รุ่งเรืองด้วยความรู้ทางการเงิน...ไม่ทำไม่ได้ :.

03-10-2556 คอลัมน์: สวัสดีเศรษฐกิจ: โอกาสของลูกหนี้ดี : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

30-09-2556 คอลัมน์: เปิดซองส่องไทย : เครดิตบูโรไม่เก็บข้อมูลทุจริต หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

26-09-2556 คอลัมน์: สวัสดีเศรษฐกิจ: "หนี้ครัวเรือน" คลายกังวลแต่ต้องระวัง : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

24-09-2556 บทวิจัยเศรษฐกิจ ACNEWS ตอนที่ 35/2556 : ภาวะการยื่นขอสินเชื่อ การทบทวนสินเชื่อและการวิเคราะห์สินเชื่อเวลานี้ :.

23-09-2556 คอลัมน์: เปิดซองส่องไทย: 3 ปีลบข้อมูลเครดิต หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

19-09-2556 คอลัมน์: สวัสดีเศรษฐกิจ: การปฏิรูปเพื่อการขับเคลื่อนแบงก์เฉพาะกิจเพื่อพัฒนาประเทศ : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

18-09-2556 คอลัมน์ : หอกระจายข่าว : หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ

17-09-2556 บทวิจัยเศรษฐกิจ ACNEWS ตอนที่ 34/2556 : หากยังไม่พร้อมเป็นหนี้ก้อนโต ก็ควรหลีกเลี่ยงการก่อหนี้ : .

16-09-2556 คอลัมน์: เปิดซองส่องไทย: ประวัติเสียเพราะเพื่อน : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

15-09-2556 คอลัมน์: ประทีปส่องใจ: อยากซื้อที่อยู่อาศัยควรทำอย่างไร? : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

13-09-2556 News Banking : สัญญาณผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้น สถาบันการเงินทำ Credit Review : นิตยสารการเงินการธนาคาร ฉบับเดือนกันยายน 2556

12-09-2556 คอลัมน์: สวัสดีเศรษฐกิจ: ข้อคิดจากปี2556 เพื่อวางแผนปีหน้าจากนายแบงก์ : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

12-09-2556 บทวิจัยเศรษฐกิจ ACNEWS ตอนที่ 33/2556 :ไมโครไฟแนนซ์ กำลังจะไป นาโนไฟแนนซ์แบบไทยๆ กำลังจะมา :.

11-09-2556 คอลัมน์ แบงก์-นอนแบงก์-ประกัน : ACNEWS : "กรุงไทย" เปิดบริการรับคำขอตรวจเครดิตบูโร ผ่าน Internet Banking ขยายครบทุกช่องทางแห่งแรก :

10-09-2556 แหล่งทุนหนุน SMEs : เข้าใจ - ทำให้ถูก จึงจะได้...เงินกู้ : นิตยสารเส้นทางเศรษฐี

10-09-2556 แหล่งทุนหนุน SMEs : SMEs ต้องตามติดยุทธศาสตร์...บสย. : นิตยสารเส้นทางเศรษฐี

06-09-2556 คอลัมน์: สังคมเศรษฐกิจ : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

05-09-2556 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : ต่างมุมมอง ต่างความคิด แต่ควรมีคำตอบที่เหมาะสม : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

02-09-2556 คอลัมน์: เปิดซองส่องไทย: จ่ายหนี้...สบายใจทั้งสองฝ่าย หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

29-08-2556 คอลัมน์: สามัญสำนึก: เป็นหนี้อย่างเป็นสุข : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

29-08-2556 คอลัมน์ บทวิจัยเศรษฐกิจ ACNEWS ตอนที่ 31/2556 : เป็นหนี้ต้องใช้หนี้...สัญญาต้องเป็นสัญญา :.

29-08-2556 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : เป็นหนี้ต้องใช้หนี้ สัญญาต้องเป็นสัญญา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

26-08-2556 คอลัมน์: เปิดซองส่องไทย: อยู่ระหว่างดำเนินการทางกฎหมาย : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

25-08-2556 คอลัมน์ : ไลฟ์สตางค์ : คนสะอาด : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก(กรอบบ่าย)

22-08-2556 คอลัมน์: สวัสดีเศรษฐกิจ: คิดก่อนกู้-กู้ได้ต้องมีวินัย : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

21-08-2556 คอลัมน์ บทวิจัยเศรษฐกิจ ACNEWS ตอนที่ 30/2556 : เสียงสะท้อนจากครู อาจารย์ มายังเด็กไทย ข้อคิดที่ผู้ใหญ่ต้องกลับมาสะสาง :.

19-08-2556 คอลัมน์ : เปิดซองส่องไทย: โอนขายหนี้ : หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก

18-08-2556 คอลัมน์ รู้อะไรไม่สู้...รู้เรื่องเงิน:"ความคิดเห็น" ทางการเงิน : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

15-08-2556 คอลัมน์: สวัสดีเศรษฐกิจ : โลกเปลี่ยนแปลงเร็ว เราต้องปรับตัวให้ทัน : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

13-08-2556 คอลัมน์ : บทวิจัยเศรษฐกิจ ACNEWS : ตอนที่ 29/2556: เรายังอยู่ในภาวะที่ไว้วางใจไม่ได้

12-08-2556 คอลัมน์: เปิดซองส่องไทย: ไม่เก็บข้อมูลล้มละลาย หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

09-08-2556 แหล่งทุนหนุน SMEs : เครดิตบูโร ทำให้ SMEs เข้าถึงสินเชื่อ...ง่ายขึ้น : นิตยสารเส้นทางเศรษฐี

09-08-2556 แหล่งทุนหนุน SMEs : เป็น SMEs ต้องติดตามข่าว : นิตยสารเส้นทางเศรษฐี

08-08-2556 คอลัมน์: สวัสดีเศรษฐกิจ: เป็นหนี้ใช้ให้ครบ...จ่ายหนี้ให้ตรงเวลา หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

05-08-2556 คอลัมน์: เปิดซองส่องไทย: อยากรู้กู้ได้หรือไม่ ต้องตรวจสอบเครดิตบูโร : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

01-08-2556 คอลัมน์: สวัสดีเศรษฐกิจ: เราควรอยู่อย่างไม่ปรุงแต่ง หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

30-07-2556 คอลัมน์ บทวิจัยเศรษฐกิจ ACNEWS ตอนที่ 28/2556 : เป็นหนี้ก็ใช้หนี้ ใช้ให้ครบ ใช้ให้ตรงเวลา :.

29-07-2556 คอลัมน์: เปิดซองส่องไทย: ปลดล้มละลายไม่ปลดหนี้ : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

25-07-2556 คอลัมน์: สวัสดีเศรษฐกิจ : เมื่อเศรษฐกิจชะลอลงเราก็ต้องระวังมากขึ้น หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

25-07-2556 คอลัมน์ บทวิจัยเศรษฐกิจ ACNEWS ตอนที่ 27/2556 : หนี้ครัวเรือน การชำระหนี้ สถาบันการเงินเข้มงวดการให้กู้ และการเช็คข้อมูลเครดิตบูโร :.

22-07-2556 คอลัมน์: เปิดซองส่องไทย: เสียประวัติเพราะน้า หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

18-07-2556 คอลัมน์: สวัสดีเศรษฐกิจ: ดูเรื่องบัตรของเขาสะท้อนเรื่องของบ้านเรา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

16-07-2556 คอลัมน์ บทวิจัยเศรษฐกิจ ACNEWS ตอนที่ 26/2556 : หากคิดจะกู้ยังมีเรื่องนี้ที่สำคัญมากกว่าเรื่องเครดิตบูโร

16-07-2556 แหล่งทุนหนุน SMEs : 3 อาการรุมเร้า ซ้ำเติม SMEs ไทย นิตยสารเส้นทางเศรษฐี

15-07-2556 คอลัมน์: เปิดซองส่องไทย: ปฏิเสธอนุมัติสินเชื่อ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

12-07-2556 รายงานพิเศษ : ศคง.ปลุกคนไทยมีวินัยทางการเงิน : หนังสือพิมพ์ทันหุ้น ฉบับวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 หน้า 16

11-07-2556 คอลัมน์: สวัสดีเศรษฐกิจ: ประเด็นเศรษฐกิจที่น่าติดตาม หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

11-07-2556 CEO Vision สุรพล โอภาสเสถียร นักการเงินเพื่อการพัฒนา : นิตยสาร Thailand Plus

09-07-2556 คอลัมน์ บทวิจัยเศรษฐกิจ ACNEWS ตอนที่ 25/2556 : บทความดีๆ จากสื่อสังคมออนไลน์ ทำไมเดี๋ยวนี้คนเราเป็นหนี้กันมาก :.

08-07-2556 คอลัมน์: เปิดซองส่องไทย: ''เป็นหนี้" ก็ต้องใช้หนี้ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

07-07-2556 คอลัมน์: ประทีปส่องใจ: ใช้จ่ายอย่างไรไม่ให้เสียเครดิต? หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

05-07-2556 คอลัมน์: สต็อกช็อต : หนี้ครัวเรือนสำคัญไฉน หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

04-07-2556 คอลัมน์: สวัสดีเศรษฐกิจ: ครึ่งปีแรก 2556 ใจหายใจคว่ำ...ครึ่งปีหลังจะหัวใจวายไหมเนี่ย หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

04-07-2556 คอลัมน์ บทวิจัยเศรษฐกิจ ACNEWS ตอนที่ 24/2556 : เมื่อเริ่มมีความไม่แน่นอน...มาตรการที่เข้มก็จะตามมา...ถึงเวลาดูแลเครดิตของตนเองแล้วหรือยัง :.

01-07-2556 คอลัมน์: เปิดซองส่องไทย : มีเครดิตบูโร หนี้เสียน้อยลง หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

27-06-2556 คอลัมน์: สวัสดีเศรษฐกิจ: ข่าวของเขา เฝ้ามองดู หนทางสู่หุบเหวแห่งความจริง หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

26-06-2556 บทวิจัยเศรษฐกิจ ACNEWS ตอนที่ 23/2556 : คนเคยค้างบัตรเครดิต เคลียร์แล้ว จะกู้บ้าน ควรคิดและทำอย่างไร

24-06-2556 คอลัมน์: เปิดซองส่องไทย: เคยผ่อนช้า อยากกู้ซื้อบ้าน หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

24-06-2556 บทวิจัยเศรษฐกิจ ACNEWS ตอนที่ 22/2556 : ต่อยอดจาก คุณจักรพงษ์ เมษพันธุ์ ในบทความเครดิตบูโร

21-06-2556 คอลัมน์: มิติเศรษฐกิจ: วิวาทะเรื่องหนี้ครัวเรือนไทย มุมมองที่แตกต่าง ของภาครัฐ? หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

20-06-2556 คอลัมน์: สวัสดีเศรษฐกิจ: อย่าคาดหวังการลดดอกเบี้ย หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

19-06-2556 คอลัมน์: เลาะรั้วหุ้น-การเงิน: อาจต้องชะลอแผนร่วมทุนกับบริษัทสหรัฐ ที่จะเข้าไปลงทุนสร้าง... หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

17-06-2556 คอลัมน์: เปิดซองส่องไทย: 3 ปีลบประวัติ ข้อมูลเครดิต หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

14-06-2556 แหล่งทุนหนุน SMEs : โครงการดี เป้าหมายชัด ขจัดความล้าหลัง SMEs ไทย นิตยสารเส้นทางเศรษฐี

13-06-2556 แหล่งทุนหนุน SMEs : โลกเปลี่ยน...SMEs เหมือนเดิม แล้วจะไปต่อกันอย่างไร! : นิตยสารเส้นทางเศรษฐี

11-06-2556 บทวิจัยเศรษฐกิจ ACNEWS ตอนที่ 21 : จ่ายหนี้ของเราที่บริษัทติดตามหนี้ซื้อมา จะต้องทำอย่างไรจึงจะถูกต้อง

10-06-2556 คอลัมน์: เปิดซองส่องไทย: แก้ไขประวัติ ต้องใช้ใบรับรองปิดบัญชี หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

06-06-2556 คอลัมน์: สวัสดีเศรษฐกิจ: เรื่องดีๆ จากศิษย์เก่าวิศวะ จุฬาฯ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

05-06-2556 บทวิจัยเศรษฐกิจ ACNEWS ตอนที่ 20/2556 : เชื่อเพื่อนจนทำผิด โดยขอกู้แทนมิตร สุดท้ายเครดิตจึงต้องพัง

03-06-2556 คอลัมน์: เปิดซองส่องไทย: ประวัติเสียเพราะเพื่อน หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

30-05-2556 คอลัมน์: สวัสดีเศรษฐกิจ: จุดอ่อนทำลายแผนเกษียณอย่างมีสุข หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

27-05-2556 คอลัมน์: เปิดซองส่องไทย: กฏหมายให้แบงก์ส่งข้อมูลเครดิต หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

27-05-2556 บทวิจัยเศรษฐกิจ ACNEWS ตอนที่19/2556 : เรื่องที่อยากรู้ต้องรอวันที่ 29 พฤษภาคม 2556

23-05-2556 คอลัมน์ สวัสดีเศรษฐกิจ: เตือนเรื่องของหนี้ครัวเรือนอีกครั้ง หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

22-05-2556 บทวิจัยเศรษฐกิจ ACNEWS ตอนที่ 18/2556 : คำถามยอดฮิต กับเครดิตบูโร รู้ไว้ไม่จน :.

20-05-2556 คอลัมน์: เปิดซองส่องไทย: เป็นหนี้ใหม่ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

15-05-2556 คอลัมน์: สวัสดีเศรษฐกิจ: มาคุยถึงสินเชื่อบ้านดอกเบี้ย0% หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

13-05-2556 คอลัมน์: เปิดซองส่องไทย: อย่าอ้างเครดิตบูโร หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

13-05-2556 บทวิจัยเศรษฐกิจ ACNEWS ตอนที่ 17/2556 : สินสอดไม่พอก็...Car for Cash. อุทาหรณ์สอนใจเรื่องเป็นหนี้

09-05-2556 คอลัมน์ สวัสดีเศรษฐกิจ: บริหารเศรษฐกิจแบบนี้ มีแต่ต้องจัดการกับคำขอ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

08-05-2556 บทวิจัยเศรษฐกิจ ACNEWS ตอนที่ 16/2556 : มาตราการเข้มข้นสำหรับคนที่มีบัญชีค้างชำระ โดย สุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร

07-05-2556 คอลัมน์: รอบรู้หุ้น-การเงิน: LH Bank ผนึกเครดิตบูโรเช็กการเงิน หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

06-05-2556 คอลัมน์: เปิดซองส่องไทย: ไม่เก็บประวัติหนี้มือถือ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

06-05-2556 คอลัมน์: NEWS ข่าวสั้น: LH Bank-เครดิตบูโรเปิดบริการตรวจเครดิต หนังสือพิมพ์ ASTVผู้จัดการรายวัน

02-05-2556 คอลัมน์ สวัสดีเศรษฐกิจ: "ทองและราคาทอง" หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

02-05-2556 แหล่งเงินทุนหนุน SMEs : Thai SMEs ไม่มีแพ้ใคร...ในโลก : นิตยสารเส้นทางเศรษฐี

29-04-2556 คอลัมน์ เปิดซองส่องไทย: "มีหนี้ มีเครดิตบูโร" หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

29-04-2556 บทวิจัยเศรษฐกิจ ACNEWS ตอนที่ 15/2556 ตอบคำถามเรื่องเครดิตบูโร เรื่องจริงผ่านจอคอมพิวเตอร์ของผม

26-04-2556 บทวิจัยเศรษฐกิจ ACNEWS ตอนที่ 14/2556 : แม่พิมพ์ พ่อพิมพ์ของชาติไทย : ผนังทองแดง กำแพงเหล็กป้องกันอันตรายจากความหลงไปในโลกการเงินจนเป็นหนี้ไม่มีที่สิ้นสุด

25-04-2556 คอลัมน์ สวัสดีเศรษฐกิจ: ส่งสัญญาณกู้บ้านหลังที่สอง - สาม : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

22-04-2556 คอลัมน์ เปิดซองส่องไทย: "ประวัติเครดิตอยู่ในระบบ 3 ปี" หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

19-04-2556 คอลัมน์ เปิดซองส่องไทย: "หนี้ใครหนี้มัน รวมประวัติไม่ได้" หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

18-04-2556 บทวิจัยเศรษฐกิจ ACNEWS ตอนที่ 13/2556 : บอกออกมาแล้วเป็นนัยเรื่องบ้านหลังที่สอง หลังที่สาม ว่ากู้ได้ไม่ได้

18-04-2556 คอลัมน์ สวัสดีเศรษฐกิจ: "สังคมผู้สูงอายุ ความท้าทายของไทย" หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

17-04-2556 แหล่งทุนหนุน SMEs ตอนที่ 6 ธุรกิจไม่มีสูตรสำเร็จ SMEs จะ"พิชิต" กันอย่างไร :นิตยสารเส้นทางเศรษฐี

11-04-2556 คอลัมน์ สวัสดีเศรษฐกิจ: "เตือนกันไว้ก่อนเป็นดีที่สุด" หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

10-04-2556 บทวิจัยเศรษฐกิจ ACNEWS ตอนที่ 12/2556 : คนเคยค้าง ค้างจนเขาเอาบัญชีที่เรามีอยู่กับเขาไปขาย เราก็เจรจาจนชำระหมด ปัจจุบันมั่นคงพอสมควร ต้องการโอกาส

08-04-2556 คอลัมน์: เปิดซองส่องไทย: ประวัติดีมีชัยกว่าครึ่ง หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

07-04-2556 คอลัมน์: มันนี่ทิป: คำถามที่ต้องการคำตอบ(ตอนที่1) หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

04-04-2556 คอลัมน์ สวัสดีเศรษฐกิจ: "ฟองเอ๋ย ฟองสบู่? มีจริงหรือ?ไม่ในเวลานี้" หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

01-04-2556 คอลัมน์ เปิดซองส่องไทย: "ไม่เก็บข้อมูลคนค้ำประกัน" หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

28-03-2556 คอลัมน์ สวัสดีเศรษฐกิจ: "งดสร้างหนี้ เคลียร์หนี้ มีออม" หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

25-03-2556 คอลัมน์ เปิดซองส่องไทย: "วางแผนผ่อนรถ" หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

21-03-2556 คอลัมน์ สวัสดีเศรษฐกิจ: "เพียงปรับวิธีคิดการดำเนินชีวิตจะปลอดภัย" หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

18-03-2556 คอลัมน์ เปิดซองส่องไทย: "ไม่มีประวัติ มีเครดิต" หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

14-03-2556 ::คอลัมน์ สวัสดีเศรษฐกิจ: อะไรนะความเสี่ยง...คิดแบบไทยๆ น่าจะเอาอยู่

12-03-2556 บทวิจัยเศรษฐกิจ ACNEWS ตอนที่ 11/2556 : มีความรัก มักจะก่อปัญหาหนี้สิน ท่านเชื่อหรือไม่

11-03-2556 คอลัมน์ เปิดซองส่องไทย: "จ่ายแล้วยังทวง" หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

07-03-2556 คอลัมน์ สวัสดีเศรษฐกิจ: ไม่ออมสร้างแต่หนี้จุดจบไม่สวยทั้งคนทั้งชาติ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

06-03-2556 แหล่งเงินทุนหนุน SMEs : "กระบวนการบ่มเพาะทายาท SMEs : นิตยสารเส้นทางเศรษฐี

05-03-2556 คอลัมน์ บทวิจัยเศรษฐกิจ ACNEWS ตอนที่ 10/2556 : ต้องบอกความจริง ไม่บอกไม่มีใครรู้ ไม่รู้เขาก็ไม่ให้เงินกู้

04-03-2556 คอลัมน์: เปิดซองส่องไทย: "จบที่ศาล" เสียประวัติทั้งคู่ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

01-03-2556 แหล่งเงินทุนหนุน SMEs : ตอนที่ 4/2556 : "เทคนิค 3 เตรียม" SMEs จะไปขอกู้...ไม่รู้ไม่ได้ : นิตยสารเส้นทางเศรษฐี

28-02-2556 คอลัมน์: สวัสดีเศรษฐกิจ: "เสียงสะท้อนจากเอสเอ็มอี" หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

26-02-2556 คอลัมน์ บทวิจัยเศรษฐกิจ ACNEWS ตอนที่ 9/2556 "กู้ร่วม ร่วมกู้ ก็ต้องร่วมกันจ่าย"

25-02-2556 คอลัมน์ เปิดซองส่องไทย: วางแผนผ่อนรถ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

24-02-2556 คอลัมน์ มันนี่ทิป: "หนี้...นี้ ยากจน หนี้...นั้น ร่ำรวย" หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

21-02-2556 คอลัมน์ สวัสดีเศรษฐกิจ: "เงินทองนั้นมายา ข้าวปลาสิของจริง" หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

19-02-2556 คอลัมน์ บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS ตอนที่ 8/2556 : ความรู้ใกล้ตัวจากแบงค์ชาติ หากเพียงปรับวิธีคิด การดำเนินชีวิตจะปลอดภัย

14-02-2556 คอลัมน์: Spotlight: สุรพล โอภาสเสถียร รักนะ...อย่าเยอะหนี้ เช็กเงินออมก่อนวิวาห์ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

13-02-2556 คอลัมน์ บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS : ตอนที่ 7/2556 : รักแท้จะแพ้หนี้เยอะ...ศัตรูของความรัก

11-02-2556 คอลัมน์ มันนี่ทูเดย์: เรเล็งรายงานเบี้ยวหนี้รายไตรมาส หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

11-02-2556 คอลัมน์ เปิดซองส่องไทย: คนค้ำกลัวติดแบล็กลิสต์ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก

11-02-2556 คอลัมน์ บันทึกหน้า 4 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

09-02-2556 คอลัมน์ 7: 'รักนะ...อย่าเยอะหนี้' หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

07-02-2556 คอลัมน์ สวัสดีเศรษฐกิจ : "ต้องแยกแยะข้อมูลให้ชัด" หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

06-02-2556 คอลัมน์ บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS : ตอนที่ 6/2556 : มุมมองความเป็นห่วงเรื่องหนี้

04-02-2556 แหล่งเงินทุนหนุน SMEs : ตอนที่ 2/2556 : อดีตของ SMEs สำคัญ...ไฉน : นิตยสารเส้นทางเศรษฐี

04-02-2556 คอลัมน์ เปิดซองส่องไทย: ตรวจเครดิตก่อนขอสินเชื่อ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก

02-02-2556 Column CONVERGENT newroom : SURGING HOUSEHOLD DEBTS UNSETTLE CENTRAL BANK Lenders, credit bureau keep watch as NPL accounts hit1.6m as of Dec 31 ("National Credit bureau"/"The National Credit Bureau"/ncb) The Nation

31-01-2556 คอลัมน์ สวัสดีเศรษฐกิจ : รูปแบบบริการทางการเงิน เพื่อสังคมที่ไม่ทำร้ายศก.ไทย(จบ) หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

30-01-2556 คอลัมน์ สารพันปัญหาเงินทอง : เคล็ดลับปลอดหนี้ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

29-01-2556 บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS : ตอนที่ 5/2556 : เรื่องที่ยังมีคนเข้าใจผิดในภารกิจของเครดิตบูโร....แย่ไปกว่านั้นคือหาประโยชน์จากความเข้าใจผิดของผู้คน

28-01-2556 คอลัมน์ เปิดซองส่องไทย: "เครดิตเงิน เครดิตบูโร" หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

24-01-2556 คอลัมน์ สวัสดีเศรษฐกิจ :รูปแบบบริการทางการเงินเพื่อสังคมที่ไม่ทำร้ายศก.ไทย (1) หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

22-01-2556 คอลัมน์ บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS : ตอนที่ 4/2556 : ว่าด้วยเรื่องหนี้ โดย สุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร

21-01-2556 คอลัมน์ เปิดซองส่องไทย : จะกู้ใหม่ เคยค้างหนี้ กลัวติดบูโร หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก(กรอบบ่าย)ฉบับวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2556 หน้า 22 (กลาง)

21-01-2556 Column PERSONAL FINANCE: Tips for managing debt Bangkok Post ฉบับวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556 หน้า B1,B12

21-01-2556 แหล่งเงินทุนหนุน SME : ตอนที่ 1/2556 : แนะ SMEs แต่งตัวใหม่ก่อนไปขอสินเชื่อ : นิตยสารเส้นทางเศรษฐี

17-01-2556 คอลัมน์ สวัสดีเศรษฐกิจ: วันเด็กของผู้ใหญ่กระจกแห่งความจริง หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

16-01-2556 คอลัมน์ บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS : ตอนที่ 3/2556 : ใครว่าบ้านเราปล่อยกู้แบบบ้านๆแบบนี้ไม่ได้ ที่ไม่มี เพราะยังคิดในกรอบ

14-01-2556 คอลัมน์ เปิดซองส่องไทย: "เคยจ่ายช้า ขอสินเชื่อใหม่ไม่ผ่าน" หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

11-01-2556 คอลัมน์ เปิดซองส่องไทย: กู้หนี้นอกระบบง่ายกว่า หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

10-01-2556 คอลัมน์: สวัสดีเศรษฐกิจ: ตัวอย่างการแก้ "หนี้ครู" หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

08-01-2556 คอลัมน์ บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS : ตอนที่ 2/2556 : "หลุดพ้นจากกับดักการเป็นหนี้" โดย สุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร

07-01-2556 คอลัมน์: เปิดซองส่องไทย: จ่ายหนี้หมด...ก็ไม่ติดเครดิตบูโร หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

04-01-2556 คอลัมน์ บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS : ตอนที่ 1/2556 : "งดสร้างหนี้ เคลียร์หนี้ มีออม" โดย สุรพล โอภาสเสถียร

03-01-2556 คอลัมน์: สวัสดีเศรษฐกิจ: ปี 2556 เราพร้อมเป็นเครือข่ายของประชาคมในโลกแล้วหรือยัง หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

30-12-2555 คอลัมน์ วางแผนการเงิน ให้รวยด้วยตัวเอง: กิจกรรมทางการเงินต้อนรับปีใหม่ : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

27-12-2555 คอลัมน์ สวัสดีเศรษฐกิจ: โลกกำลังหาสมดุลใหม่แต่ไทยยังก้าวไม่พ้นเรื่องเดิม ๆ (2) หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก

26-12-2555 คอลัมน์ บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS : ตอนที่ 26 สองมุมมองต่อคนให้กู้ คนกำกับดูแล ต่อคนขอกู้ว่าจุดที่เหมาะสมคืออะไร

24-12-2555 คอลัมน์ เปิดซองส่องไทย: ปลดล้มละลาย ไม่ปลดหนี้ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

20-12-2555 คอลัมน์ บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS : ตอนที่ 25 คำถามยอดฮิตเรื่องปลดล้มเท่ากับปลดหนี้ จริงหรือ

20-12-2555 คอลัมน์ สวัสดีเศรษฐกิจ :โลกกำลังหาสมดุลใหม่ แต่ไทยเรายังก้าวไม่พ้นเรื่องเดิม (1) หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

17-12-2555 คอลัมน์ เปิดซองส่องไทย: จ่ายหนี้หมดแล้ว ยังติดเครดิตบูโร : หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก

13-12-2555 คอลัมน์สวัสดีเศรษฐกิจ : ภายในยังนิ่งนอนใจไม่ได้ ภายนอกทางออกยังเลือนราง หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก

12-12-2555 คอลัมน์ บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS : ตอนที่ 24 บริหารความเสี่ยง อะไรที่เราคิดว่าเสี่ยงต้องบริหาร คำพูดคำเตือน

07-12-2555 คอลัมน์ :: บทวิจัยเศรษฐกิจ ACNEWS ตอนที่ 23 : ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเครดิตบูโร... (ต่อ)

06-12-2555 คอลัมน์ สารพันปัญหาเงินทอง: ติดแบล็กลิสต์ แต่อยากจะกู้เงิน : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

06-12-2555 คอลัมน์ Money Tips: 3 สาว 3 วัย เธอทำอย่างไรถึงพ้นจากหนี้สิน : หนังสือพิมพ์ ASTVผู้จัดการรายวัน

06-12-2555 คอลัมน์ สวัสดีเศรษฐกิจ: เศรษฐกิจ การเงิน สู่เรื่องสังคม เรื่องหนี้และการจัดการในวันหน้า : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

03-12-2555 คอลัมน์: เปิดซองส่องไทย : รถหาย ไม่จ่าย ติดบูโร หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก

30-11-2555 คอลัมน์: ทันประเด็น: สัมมนากู้อย่างไรให้ได้สินเชื่อ หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการรายวัน

29-11-2555 คอลัมน์ สวัสดีเศรษฐกิจ: คุณลักษณะที่บุคคลไทยต้องมีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

28-11-2555 :: คอลัมน์ บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS : บทความ ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเครดิตบูโร โดย สุรพล โอภาสเสถียร

27-11-2555 คอลัมน์เรื่องเงินเรื่องง่าย : "เครดิตบูโร" กับการขอสินเชื่อสำคัญอย่างไร : นิตยสาร SME Thailand ฉบับเดือนพฤศจิกายน

26-11-2555 คอลัมน์ เปิดซองส่องไทย : เครดิตเงิน เครดิตบูโร หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

26-11-2555 บทความพิเศษ: ช่วย SME ได้ไหม ดอกเบี้ยธุรกิจ

22-11-2555 คอลัมน์สวัสดีเศรษฐกิจ : ผลของการพัฒนาประเทศ...สิ่งที่ควรทบทวนและลงมือทำ : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

19-11-2555 คอลัมน์ เปิดซองส่องไทย: ติดเครดิตบูโร ไม่รู้ตัว หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก

16-11-2555 คอลัมน์: จอดป้ายประชาชื่น: เรื่องของหนี้ : หนังสือพิมพ์ มติชน(กรอบบ่าย)

14-11-2555 คอลัมน์: สวัสดีเศรษฐกิจ: เพลาๆ การก่อหนี้ที่ขาดสติบ้างก็จะดี (2) หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก

14-11-2555 คอลัมน์ : บทวิจัยเศรษฐกิจ ตอนที่ 21 : เมื่อมีประวัติค้างชำระเกิดขึ้นและเราเคลียร์แล้ว...เราควรทำอะไรต่อไป

12-11-2555 คอลัมน์ เปิดซองส่องไทย: ปิดบัญชีแล้วยังติดบูโรอีก 3 ปี หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

07-11-2555 คอลัมน์ บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS ตอนที่ 20: คนในวันนี้ จะทำตัวให้ดี ต้องใช้วิถีการออมมาแก้ไข

06-11-2555 คอลัมน์ เปิดซองส่องไทย: หนี้โทรศัพท์ไม่ติดบูโร : หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก

04-11-2555 ท่องเที่ยวแบบปลอดหนี้ คอลัมน์ หน้าต่าง ก.ล.ต. หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

04-11-2555 การไม่มีหนี้ เป็นลาภอันประเสริฐ :: นิตยสาร Wealth Management โดย คุณเบญจมาศ เลิศไพบูลย์

31-10-2555 คอลัมน์ บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS ตอนที่ 19 : บทความในวันนี้ที่ขึ้นต้นว่า เมื่อบัญชีสินเชื่อเราถูกขายให้กับธุรกิจรับซื้อหนี้และตามหนี้...สิ่งที่เราควรรู้

31-10-2555 คอลัมน์: สวัสดีเศรษฐกิจ: สินเชื่อรถยนต์ใหม่..มุมที่น่าสนใจ หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก(กรอบบ่าย)

29-10-2555 คอลัมน์: เปิดซองส่องไทย: บัตรเสริมเครดิตบูโร หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก

24-10-2555 คอลัมน์ บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS ตอนที่ 18 : น่าเสียดายหากไม่พูดถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย

24-10-2555 คอลัมน์: สวัสดีเศรษฐกิจ: การเฝ้าระวังและรักษาประวัติเครดิตบูโรของตัวเราเอง หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก(กรอบบ่าย)

22-10-2555 คอลัมน์ เปิดซองส่องไทย: ผู้ค้ำไม่ติดเครดิตบูโร - คม ชัด ลึก

17-10-2555 คอลัมน์ สวัสดีเศรษฐกิจ: เศรษฐกิจติดหล่มกับความคิดวิธีการ-โอกาสและทางรอด : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก (กรอบบ่าย)

16-10-2555 คอลัมน์ บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS ตอนที่ 17: คนเราทุกคนล้วนมีความเสี่ยงที่ต้องจัดการบริหาร

15-10-2555 คอลัมน์: เปิดซองส่องไทย: 'จำใจเป็นหนี้' หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

10-10-2555 คอลัมน์: สวัสดีเศรษฐกิจ: ระวังหนี้ครัวเรือนลามถึงศก.

09-10-2555 คอลัมน์: เปิดซองส่องไทย: ปลดล้มละลาย 5 ปี หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก

09-10-2555 คอลัมน์ บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS ตอนที่ 16 : จากคำถามและคำขอความช่วยเหลือเรื่องหนี้....หากตอบได้ว่าเป็นหนี้เพราะอะไรก็จะเจอคำตอบ

03-10-2555 คอลัมน์: สวัสดีเศรษฐกิจ: เริ่มไตรมาส 4 ปีนี้มีแต่เรื่องไม่ง่าย หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก(กรอบบ่าย)

02-10-2555 คอลัมน์ บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS ตอนที่ 15 : ทำไมต้องตรวจเครดิตบูโรของตัวเราเอง

01-10-2555 คอลัมน์ เปิดซองส่องไทย: จ่ายตรงแต่ติดบูโร หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

01-10-2555 คอลัมน์ WEALTH CARE: TIPS FOR GOING SOLO WITH HEALTH INSURANCE หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

30-09-2555 คอลัมน์: ไลฟ์สตางค์: บูโร...เรื่องความรู้ (ภาคสอง) หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

26-09-2555 คอลัมน์: สวัสดีเศรษฐกิจ: หนี้ ฝัน ในวันฝนตก เรื่องตลกที่น่าร้องไห้ หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก (กรอบบ่าย)

25-09-2555 คอลัมน์ บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS ตอนที่ 14 : เก็บตกจากงานเลี้ยงประจำปีสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยในวันฝนตกหนักมาก

24-09-2555 คอลัมน์: เปิดซองส่องไทย: เครดิตบูโร เครดิตเงิน หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

20-09-2555 คอลัมน์: สวัสดีเศรษฐกิจ: QE3 เป็นยาวิเศษที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจสหรัฐจริงหรือ หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก (กรอบบ่าย)

18-09-2555 คอลัมน์ บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS ตอนที่ 13 : คำถามยอดฮิตกับเครดิตบูโร

17-09-2555 คอลัมน์: เปิดซองส่องไทย: ปิดบัญชีแล้ว ยังติดเครดิตบูโร หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก

13-09-2555 คอลัมน์: สวัสดีเศรษฐกิจ: วิกฤติการณ์การเงินปี 2540 เทียบกับการแก้ปัญหาของยุโรป หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก(กรอบบ่าย)

11-09-2555 คอลัมน์ บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS ตอนที่ 12 ในการขอกู้เงิน SME นั้นระหว่างแผนธุรกิจกับประวัติการเงินในอดีตอันไหนสำคัยกว่ากัน

05-09-2555 คอลัมน์ บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS ตอนที่ 11 : ปัญหา อุปสรรค ทางออก ทางแก้....ที่ต้องใช้คือหัวใจที่คิดเพื่อชาติและราษฎร ไม่ว่าจะเป็น ฝรั่ง จีน หรือ ไทย

30-08-2555 VIP Room : เตรียมตัวอย่างไรให้ได้สินเชื่อ โดย คุณสุรพล โอภาสเสถียร เดลินิวส์ออนไลน์

30-08-2555 คอลัมน์ บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS ตอนที่ 10 : ระยะเวลาและรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลในเครดิตบูโร

29-08-2555 คอลัมน์: สวัสดีเศรษฐกิจ: ช่วงที่เหลือของปี ควรเตรียมตัวอย่างไร หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก (กรอบบ่าย)

23-08-2555 คอลัมน์: ย่อยข่าวตลาด : "ไม่เกี่ยวบูโร" หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ(กรอบบ่าย)

23-08-2555 คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ : พักหนี้ดีหลุดเป้าไม่เกี่ยวบูโร หนังสือพิมพ์มติชน(กรอบบ่าย)

23-08-2555 คอลัมน์: สารพันปัญหาเงินทอง: จับพอร์ต เงินออม วัยรุ่น วัยทำงาน (ตอนจบ) หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

22-08-2555 คอลัมน์: จับกระแส หนังสือพิมพ์ประชาชาตธุรกิจ

22-08-2555 คอลัมน์: NEWS ข่าวสั้น: เคตดิตบูโรโต้ไม่เกี่ยวพักหนี้ดีหลุดเป้า

21-08-2555 ย้ำพักหนี้ดีหลุดเป้าไม่เกี่ยวกับเครดิตบูโร

21-08-2555 ย้ำโครงการพักหนี้ดีหลุดเป้าไม่เกี่ยวกับเครดิตบูโร

20-08-2555 ตอนที่ 9 : ที่ว่าเก็บข้อมูล Blacklist ไว้ในเครดิตบูโรนั้นเป็นจริงหรือไม่?อย่างไร

17-08-2555 คอลัมน์: เงินๆ ทองๆ: พัก"หนี้ดี"เครดิตยังดี หนังสือพิมพ์โลกวันนี้วันสุข

16-08-2555 คอลัมน์: สลับมุมคิด: ตะลุยตลาดการเงินฐานราก ของประเทศเพื่อนบ้าน:10 ประเด็นที่ผมสนใจ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

15-08-2555 คอลัมน์: สวัสดีเศรษฐกิจ: แสงสว่างปลายอุโมงค์...หรือไฟหน้าของรถที่กำลังพุ่งมาหา

15-08-2555 คอลัมน์ บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS ตอนที่ 8 : ทำไมเวลาแบงก์ไม่อนุมัติเงินกู้ ชอบอ้างติดเครดิตบูโร ติด Blacklist

10-08-2555 คอลัมน์: สารพันปัญหาเงินทอง: การรักษาข้อมูล คือ หัวใจของเครดิตบูโร หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

08-08-2555 คอลัมน์ บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS ตอนที่ 7 : ในช่วงที่เหลือของปี 2555 เราควรมองและเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

02-08-2555 คอลัมน์: สวัสดีเศรษฐกิจ: ทำไมต้องอ้างติดเครดิตบูโร หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

02-08-2555 คอลัมน์ บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS ตอนที่ 6 : แสงสว่างปลายอุโมงค์? หรือไฟหน้าของรถไฟที่กำลังพุ่งมาหาเรา...

30-07-2555 บทความพิเศษ: คุ้มครองสิทธิของผู้กู้เงินจริงหรือหลอก หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

27-07-2555 คอลัมน์: สารพันปัญหาเงินทอง: ข้อเท็จจริง เครดิตบูโร (2) หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

25-07-2555 คอลัมน์ บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS ตอนที่ 5 : คำถามที่คนขอสินเชื่ออยากรู้....เมื่อถูกปฏิเสธสินเชื่อหรือแจ้งไม่อนุมัติการให้กู้

23-07-2555 คอลัมน์: จับกระแส หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ

18-07-2555 คอลัมน์ ย่อยโลกเศรษฐกิจ: เครดิตบูโรแจงเหตุพักหนี้ไม่เข้าเป้า หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก (กรอบบ่าย)

18-07-2555 สวัสดีเศรษฐกิจ: อย่าประเมินปัญหายูโรต่ำไป หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก (กรอบบ่าย)

17-07-2555 คอลัมน์: จับประเด็น: "เครดิตบูโรฉุนออมสินมั่วข้ออ้างพักหนี้ดี" หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

16-07-2555 คอลัมน์ บทวิจัยเศรษฐกิจ AC NEWS ตอนที่ 4 : ข้อคิด..ข้อควรระวัง...ในการเตรียมตัวไปขอสินเชื่อที่คนส่วนใหญ่มักไม่คิดคำนึงถึง

15-07-2555 คอลัมน์: ไลฟ์สตางค์: เครดิตบูโร...เรื่องควรรู้ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก(กรอบบ่าย)

13-07-2555 คอลัมน์: สารพันปัญหาเงินทอง: 'เครดิตบูโร' สำคัญไฉน หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

11-07-2555 คอลัมน์ สลับมุมคิด: เครดิตบูโร...ภารกิจเพื่อการเตือนภัยว่า...เราจะต้องไม่กลับไปมี NPL มากจนเจ็บปวดอีก: หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

10-07-2555 คอลัมน์ บทวิจัยเศรษฐกิจ ตอนที่ 3 : กระบวนการและปัจจัยในการวิเคราะห์สินเชื่อ....อย่างเป็นมาตราฐาน : สำนักข่าวเอซีนิวส์

09-07-2555 คอลัมน์ Money Products: อิออนเปิดให้บริการตรวจเครดิตบูโรง่ายๆ กรุงเทพธุรกิจ

09-07-2555 คอลัมน์ Launch ร้อนจากแบงก์: เพิ่มช่องทางเช็ก ดอกเบี้ยธุรกิจ

09-07-2555 คอลัมน์ VIP Room : เครดิตบูโร โดยสุรพล โอภาสเสถียร : ตอนที่ 1 : ข้อมูลเครดิตบูโร....ภารกิจเพื่อการเตือนภัยว่า....เราจะไม่กลับไปมี NPL มากจนเจ็บปวดอีก

05-07-2555 สวัสดีเศรษฐกิจ: "เรายังมีอะไรต้องคิด... และเป็นห่วงอีกหลายสิ่ง ในครึ่งปีหลัง" วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555

04-07-2555 คอลัมน์บทวิจัยเศรษฐกิจ ตอนที่ 2 : กระบวนการพิจารณาสินเชื่อหลังวิกฤตการณ์ทางการเงินปี 2540 ไม่มีเครดิตบูโรเป็นปราการป้องกัน..เชื่อหรือไม่ :: สำนักข่าวเอซีนิวส์

02-07-2555 คอลัมน์ บทวิจัยเศรษฐกิจ :: ข้อมูลเครดิตบูโร....ภารกิจเพื่อการเตือนภัยว่า....เราจะไม่กลับไปมี NPL มากจนเจ็บปวดอีก

21-06-2555 สวัสดีเศรษฐกิจ: ภาวะสินเชื่อในช่วงครึ่งปีหลัง 2555 จะดีกว่า...เท่ากับ...หรือจะเกิดเหตุพลิกผัน

28-04-2016 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : ก้าวต่อไปของหนี้ครัวเรือน : หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

28-04-2016 คอลัมน์ : สวัสดีเศรษฐกิจ : ก้าวต่อไปของหนี้ครัวเรือน : หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

07-06-2555 สวัสดีเศรษฐกิจ: เราเห็นอะไรในผลการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ ไตรมาสที่ 1 ...ความท้าทาย (คม ชัด ลึก)

23-05-2555 สวัสดีเศรษฐกิจ: ปัจจัยเสี่ยงของเศรษฐกิจไทย...มุมมอง ทัศนะ และแง่คิดที่น่าสนใจ (คม ชัด ลึก)

10-05-2555 สวัสดีเศรษฐกิจ: อย่าโต้เถึยงกันเลยเรื่องค่าแรง 300 บาท เงินเฟ้อและเศรษฐกิจไทยยังไงเราต้องช่วยกัน (คม ชัด ลึก)

26-04-2555 สวัสดีเศรษฐกิจ: สัญญาณทางเศรษฐกิจ : การอ่านว่ายังดีขึ้น-เลวลงแบบง่าย (คม ชัด ลึก)

29-03-2555 สวัสดีเศรษฐกิจ: การแก้ไขปัญหาหนี้สิน : เอาใจเค้ามาใส่ใจเรา (คม ชัด ลึก)

15-03-2555 สวัสดีเศรษฐกิจ: บทบาทสตรีในการปั้นแต่งธุรกิจจากรากของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (คม ชัด ลึก)

12-03-2555 สวัสดีเศรษฐกิจ: ความท้าทายขีดความสามาถของธุรกิจไทยในเวทีสากล (คม ชัด ลึก)

01-03-2555 สวัสดีเศรษฐกิจ: เราจะรับมือสิ่งที่จะมาจากนี้จนกลางปี 2555 (คม ชัด ลึก)

07-02-2555 เครดิตสกอริ่งเริ่มเดือน มิ.ย.นี้ สุรพล ฟันธง ลูกค้าดีควรได้รับดอกเบี้ยถูก (The Executive)

05-01-2555 สวัสดีเศรษฐกิจ: 2555 : โอกาสและความเปลี่ยนแปลงในกระบวนการคิด (คม ชัด ลึก)

22-12-2554 สวัสดีเศรษฐกิจ โดยสุรพล โอภาสเสถียร : ข้อคิดในช่วงเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู ซ่อมสร้าง หลังประเทศไทยผ่านพ้นมหาอุทกภัย 2554 : (คม ชัด ลึก)

08-12-2554 สวัสดีเศรษฐกิจ โดยสุรพล โอภาสเสถียร :: การสร้างความเข้มแข็ง-ความเชื่อมั่นให้แก่แรงงาน ลูกจ้างในนิคมอุตสาหกรรม (คม ชัด ลึก)

27-11-2554 ประทีปส่องใจ : ชะลอการซื้อ เพื่อเก็บเงินกันเถอะ (ไทยรัฐ:กรอบบ่าย)

22-11-2554 • 3 มาตรการ เครดิตบูโรช่วยเหลือลูกหนี้พัน NPL (การเงินธนาคาร)

24-11-2554 สวัสดีเศรษฐกิจ โดยสุรพล โอภาสเสถียร :: หลังน้ำลดแล้วจะต้องทำอะไรกันบ้าง (คมชัดลึก)

08-11-2554 • บทความหนี้น้ำ (โพสต์ทูเดย์)

06-11-2554 • ประทีปส่ิองใจ: ถ้าเป็นหนี้ แล้วจะออมได้ไหม? (ไทยรัฐ)

04-09-2554 ประหยัดได้อย่างไรในยุคของแพง : (ไทยรัฐ)

31-05-2554 สัมภาษณ์พิเศษ :: สุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ นิตยสารดอกเบี้ย ปีที่ 30 ฉบับที่ 359

03-04-2554 "เมื่อรายได้น้อยแต่อยากได้ของเยอะ" : (ไทยรัฐ : คอลัมน์: ประทีบส่องใจ)

06-03-2554 ออมให้ได้ใช้ให้เป็น : (ไทยรัฐ : คอลัมน์: ประทีบส่องใจ)

06-02-2554 ลูกหนี้ที่ดี เป็นกันอย่างไร : (ไทยรัฐ : คอลัมน์: ประทีบส่องใจ)

17-01-2554 • แนะนำสมุดเงินออมจากธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2554 มาออมเงินกัน (ธนาคารแห่งประเทศไทย)

17-01-2554 • อยากเห็นคนไทยมีเงินออมมากขึ้น” จด..ออม..มั่งคั่ง กับ K-Saving Memo (ธนาคารกสิกรไทย)

16-01-2554 ถามตัวเอง 4 ข้อ ก่อนไปก่อหนี้กับใคร

08-11-2549 • 6 CS ตัวชี้วัดเครดิต : ให้กู้หรือไม่ให้กู้

27-04-2549 • สรุปการบรรยายพิเศษเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง"

20-04-2549 • ติดตามหนี้อย่างไรให้เป็นธรรม

20-01-2548 • การบริหารบัตรเครดิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ