เครดิตบูโรคืออะไร
 

 
   
   
 

 

 
            เรามาทำความรู้จักกับธุรกิจข้อมูลเครดิต หรือ Credit Bureau กันนะคะ Credit Bureau นั้นมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลประวัติการชำระสินเชื่อ และการชำระบัตรเครดิตของบุคคลจากสถาบันการเงินหลายๆ แห่ง เช่น ธนาคารพาณิชย์ หรือผู้ให้บริการสินเชื่อบุคคลและสินเชื่อบัตรเครดิต โดยเมื่อลูกค้าให้ความยินยอมให้สถาบันการเงินตรวจสอบข้อมูลการชำระสินเชื่อ และการชำระบัตรเครดิตของตนในขณะที่ยื่นขอสินเชื่อแล้วนั้น สถาบันการเงินก็สามารถจะเรียกดูข้อมูลดังกล่าวจาก Credit Bureau เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อได้ค่ะ  
 

สารคดีอื่นๆ ของทาง Credit Bureau
•  รายงานข้อมูลเครดิตแสดงอะไร
•  ประโยชน์จากการจัดเก็บ
•  ใครมีสิทธิ์จะเข้ามาดูรายงานข้อมูลเครดิต
•  การรักษาความลับ

•  รายงานข้อมูลเครดิต=รายงานผลการศึกษา