ขั้นตอนการยื่นขอที่ตู้เบิกเงินสด(ATM)

 

 
   
   
 

 

 

         กรณียื่นคำขอผ่านตู้ ATM ของธนาคาร สามารถใช้บริการได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารที่เจ้าของข้อมูลถือบัตร

  • บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB) สำหรับลูกค้าของธนาคารที่ถือบัตร ATM และบัตรเดบิต

  • บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) สำหรับลูกค้าของธนาคารที่ถือบัตร ATM , บัตรเดบิต และบัตรเครดิต (ที่ใช้เป็นบัตรเอทีเอ็ม)

ขั้นตอนการใช้บริการผ่านตู้ ATM ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (click ที่รูปเพื่่อดูขั้นตอนการใช้บริการ)ขั้นตอนการใช้บริการผ่านตู้ ATM ของ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ (click ที่รูปเพื่่อดูขั้นตอนการใช้บริการ)

โดยท่านจะได้รับรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 1 สัปดาห์